Britská informačná sieť Sky News oznámila v stredu 9. marca, že vlastní dokumenty organizácie Islamský štát obsahujúce mená 22 000 členov džihádistickej organizácie. Bývalý člen IŠ jej odovzdal USB kľúč obsahujúci súbory, ktoré ukradli šéfovi vnútornej polície tejto organizácie. Sieť oznámila, že o tom informovala britské štátne orgány.

Súbory označujú mená, adresy a čísla telefónov brancov, ktoré sa nachádzajú vo vyplnených formulároch občanov z 55 krajín, ktorí vstúpili do IŠ. Okrem iného zahŕňajú viac ako dvadsať otázok, ako napríklad krvnú skupinu, dievčenské meno matky, úroveň pochopenia šaríe (islamské právo) alebo meno sprostredkovateľa z IŠ majúceho povolenie vstupovať na územie kontrolované hnutím.

Sýrska informačná stránka “Zaman Al-Wasl” oznámila, že je vlastníkom týchto údajov už od januára pred vysielaním tohto dokumentu v stredu.

Zaman Al-Wasl oznámil, že má prístup k 22 000 menám, zmieňuje však aj množstvo duplicity a opakovaní v ňom a upresňuje ho na konečný počet 1700 identít.

Zvýšenie predajnej ceny

Po prvých analýzach francúzskych expertov tajných služieb sa javí, že dokument získaný Sky Newsom je výsledok montáže prvkov pochádzajúcich z viacerých zdrojov. Nejednalo sa dokonca ani o jediný jasne identifikovaný súbor pochádzajúci od tajnej služby IŠ, ale o “patchwork” – celok z mnohých častí. Určité mená už figurovali na iných zoznamoch a sú prístupné na špecializovaných weboch. Tento kus mal, z iného pohľadu, obohatenie prvkami identifikácie, ale tieto sa datujú do rôznych období.

“Myslíme si, teraz, že táto konštrukcia bola určená na to, aby sa predala za zvýšenú cenu”, naznačil pre Le Monde vo štvrtok jeden francúzsky úradník. Bola to vôľa speňažiť vlastné informácie po etapách a bola riadená, aby zväčšila bázu dodávaných informácií v reláciách vysielaných britskou televíznou sieťou. Logo IŠ bolo veľkou imitáciou. “Jedna vec je istá, toto nie je oficiálny dokument IŠ”, dodáva ten istý francúzsky úradník, “hlavne ak tí, čo nechali uniknúť informácie mohli mať kontakty s IŠ”.

Dve skratky sa spolu vyskytujú na týchto dokumentoch: “IŠ v Iraku a Levante”, čo je oficiálny názov IŠ od 2013 do júna 2014, ale tiež “Štát Islamu v Iraku a Levante”, čo je podivný jav. Naopak, celý tento pre IŠ citlivý document neobsahuje žiadnu rukopisnú poznámku ani podpis v rámci organizácie a je v ňom logo organizácie mizernej kvality pochádzajúce z video-propagandy IŠ.

Dlhá práca na rozlúštení

Súbory informácií sú redigované v mene “generálneho riaditeľstva hraníc”, čo je inštitúcia až doteraz neznáma. Jeden “zodpovedný za hranicu” je zmieňovaný v niektorých súboroch USB doteraz neznámy v kruhoch IŠ. Dátumy sú vyjadrené podľa gregoriánskeho kalendára, zatiaľčo IŠ používa obvykle hidžru – začiatok letopočtu podľa Mohameda.

Či kontakty (tohto zoznamu), podľa Sky News, boli previazané s britskými zdrojmi, o tom boli vyjednávania, ktoré prebehli v piatok medzi advokátmi Scotland Yardu a Murdochovej skupiny a boli o možnostiach vysielania týchto “dokumentov”. Hovorca nemeckej polície kvalifikoval tento zoznam ako “pravdepodobne autentický”.

Z francúzskej strany upresnilo ministerstvo vnútra, že kontakty zo zoznamu existovali medzi DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) a jeho britským proťajškom, MI5, a formálne sa ešte nemohlo konať zahrnutie prvkov schopných zaujať francúzsku stranu.

Na ministerstve obrany FR, od ktorého závisí DGSE, odmietli v piatok komentovať túto publikáciu, ale zamietli, že sa konali výmeny s nemeckými kolegami majúcimi známosť o tomto zozname pred vysielaním Sky News. Naznačená opatrnosť by nesignalizovala, že celistvosť prvkov zoznamu by nebola bez zaujímavosti, ale bude sa žiadať dlhá práca na ich využití.

zdroj: Le Monde, Madjid Zerrouky a Jacques Folorou: Le « fichier de l’Etat islamique » : 20 000 noms et beaucoup de questions

preklad: redakcia SvP

Zoznam 22 000 džihádistov IŠ je podvrh(?)https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/03/22000údajovzoznamuIŠ-e1457704028587.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/03/22000údajovzoznamuIŠ-e1457704028587.jpgadminPolitikaBlízky Východ,Británia,islam,Nemecko,Preklad z francúzštinyBritská informačná sieť Sky News oznámila v stredu 9. marca, že vlastní dokumenty organizácie Islamský štát obsahujúce mená 22 000 členov džihádistickej organizácie. Bývalý člen IŠ jej odovzdal USB kľúč obsahujúci súbory, ktoré ukradli šéfovi vnútornej polície tejto organizácie. Sieť oznámila, že o tom informovala britské štátne orgány. Súbory označujú mená, adresy a...