Gilles_de_Kerchove
Gilles de Kerchove – koordinátor protiteroristických akcií v EÚ. Javier Solana, vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vymenoval 19. septembra 2007 za koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu Gillesa de Kerchoveho. Vo svojej funkcii zodpovedá za: koordináciu práce Rady v oblasti boja proti terorizmu vedenie prehľadu všetkých nástrojov, ktoré má Európska únia k dispozícii, na účely pravidelného poskytovania informácií Rade a na účely efektívneho nadväzovania na rozhodnutia Rady predkladanie politických odporúčaní a navrhovanie prioritných oblastí činnosti Rade na základe analýzy hrozieb a správ vypracovaných Centrom EÚ pre analýzu spravodajských informácií a Europolom dôsledné monitorovanie vykonávania stratégie EÚ na boj proti terorizmu koordináciu s príslušnými prípravnými orgánmi Rady, Komisie a ESVČ, ako aj za poskytovanie informácií o svojej činnosti týmto inštitúciám zabezpečenie aktívnej úlohy EÚ v boji proti terorizmu zlepšenie komunikácie medzi EÚ a tretími krajinami v tejto oblasti V strategických usmerneniach pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí (jún 2014) Európska rada opätovne potvrdila dôležitosť úlohy koordinátora pre boj proti terorizmu.

Skupina Isis regrutuje rastúci počet veľmi mladých mužov a žien z Európy napriek vytváraným prekážkam, povedal Gilles de Kerchove pre agentúru AFP. V intervjú sa de Kerchove vyjadril, že nie sú získané informácie o tom, koľko džihádistov sa prešmyklo do Európy skrytých v zástupoch migrantov a tiež, že nemá žiadne upresňujúce informácie o tom, ako džihád profituje z pašovania ľudí do Európy.

AFP položilo niekoľko otázok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími témami nasledovné. Islamský štát utrpel v poslednej dobe niekoľko vojenských porážok v Sýrii a je otázkou, či je to hrozbou pre Európu. De Kerchove uviedol, že Daech je voči prekážkam zo strany západných spojencov odolný. Je veľa mladých Európanov, ktorí opúšťajú svoje mierové domovy a odchádzajú do vojnou skúšaných krajín, hlavne do Sýrie a Iraku.

EÚ zmobilizovala časť svojho potenciálu, ale veci sa nezmenili. Je treba pokračovať v úsilí, pretože hrozby sú vážne. Do džihádu sa zapojilo podľa odhadu oficiálnych zdrojov 4000 osôb.

Daech profituje z internetových sietí, na ktorých získava nielen ľudí, ale aj finančné prostriedky. Pohyb osôb a tok peňazí je preDaech zatiaľ veľmi výhodný. Cashflow smerom na teroristické kontá je hustý.

Hľadači azylu sú prenasledovaní ľudia, ktorí hľadajú v Európe ochranu. Títo ľudia nie sú teroristi ani kriminálnici. Skutočnou hrozbou sú európski militanti, ktorí majú pasy ako rezidenti EÚ, práve oni sa radikalizujú cez internet a dostávajú cezeň smernice ako odísť k Daechu.

Z uvedených dôvodov je treba rozvinúť de-radikalizáciu týchto mladých Európanov.

Jedným zo spôsobov ako posilniť brzdy teroru sú kontroly na vonkajšej hranici EÚ. Článok sedem Schengenskej dohody stanovuje možnosť systematických kontrol na základe indikátorov všeobecného ohrozenia. Tieto indikátory sú definované a vyskúšané ale sú tajné a také musia zostať.

EÚ má akčný plán proti hrozbe terorizmu. Tento problém so zahraničnými militantmi bol analyzovaný v súvislosti s Arabskou jarou v roku 2013 a boli určené z toho vyplývajúce dôsledky. Bola prijatá séria pravidiel v júni 2013, ktorá sa týka hlavne internetu. Členovia únie očakávajú intervenciu práve na internete – aby sa odstránili nelegálne stránky arobila prevencia na sieťach proti regrutovaniu mládeže Daechomm uviedol Gilles de Kercchove.

Zdroj: Your Middle East

Text: redakcia SvP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/06/Gilles_de_Kerchove.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/06/Gilles_de_Kerchove.jpgadminPolitikaBlízky Východ,EÚ,islamSkupina Isis regrutuje rastúci počet veľmi mladých mužov a žien z Európy napriek vytváraným prekážkam, povedal Gilles de Kerchove pre agentúru AFP. V intervjú sa de Kerchove vyjadril, že nie sú získané informácie o tom, koľko džihádistov sa prešmyklo do Európy skrytých v zástupoch migrantov a tiež, že nemá žiadne upresňujúce informácie o tom, ako džihád...