Bez náznaku irónie, západní pozorovatelia bránia sýrskych utečencov démonizujúc Východoeurópanov.
Tragická kríza utečencov zachvacujúca svet dospela ku kultúre bojovníkov ako príležitosť moralizovať proti a diskreditovať rozličné ciele. Tendencia dehumanizovať migrantov bola v médiách zoširoka zaznamenaná.Ale čo je skutočne problémové, to je spôsob, akým sú utečenci využívaní ako príležitosť znížiť morálny status tých druhých, špeciálne Východoeurópanov a Maďarov obzvlášť.
V súvislosti s oblasťou východoeurópskej tlače, ľudia ktorí obývajú východnú časť tohto kontinentu neuspeli v prijatí civilizovaných a osvietenských hodnôt EÚ. Komentujúc tento východo-západný rozkol vo vzťahu k migrácii odsúdil jeden editorial v novinách The Guardian Poľsko, Českú republiku a Slovensko za podporu maďarského odmietnutia plánu kvót EÚ v prideľovaní migrantov.

Tak ďaleko, ako je obsiahnuté v tomto editoriali, Východoeurópania, osobitne Maďari , obývajú odlišné univerzum morálky od zvyšku EÚ. Tu kontrastujú „štedrá a vitálna paneurópska blízkosť EÚ a príšerné a ničomné spôsoby Maďarska“.

S ohľadom ku priebehu aktuálnych prípadov je jasným aktom zlej vôle jedného editorialu v londýnskom denníku nadchýnať sa nad štedrou a vitálnou paneurópskou blízkosťou k utečencom. Odpoveďou britskej vlády v posledných mesiacoch bolo postavenie plotu v Calais a polície pri Eurotuneli, aby sa zadržal „roj“ utečencov. Vyzerá to, že keď vlády západnej Európy postavia ploty, aby chránili svoje hranice, je to gesto veľkorysosti, ale keď urobí Maďarsko čosi podobné, je to čin bezpríkladnej zvrátenosti.

Prinajmenšom, Guardian urobil rozlíšenie medzi vládou Maďarska a ľudom Maďarska. Vďakabohu, to nestavia každého Maďara do úlohy xenofóbneho monštra. No čosi iné možno povedať o Robertovi Fiskovi, blízkovýchodnom korešpondentovi novín The Independent. Vo svojom historicky negramotnom antimaďarskom výpade vykresľuje analógiu medzi správaním Maďarov voči utečencom dnes a strašnou skúsenosťou holokaustu. Oživuje odkazy na to, ako maďarská polícia donútila desiatky tisícov Židov nastúpiť do vlakov z Budapešti kriminálne ich pošlúc do Osvienčimu, čo implikuje Maďarov 21. storočia zapletených do pomyselnej genocídy.

Jednako len, jedna interpretácia udalostí v Budapešti za posledný mesiac je zlomyseľné prekrútenie vykreslenia porovnania s tým, čo sa stalo počas holokaustu. Ako jeden z maďarsko-židovských predkov, ktorí stratili väčšinu rodiny v holokauste, si myslím, že Fiskove príležitostné referencie na temné dni roku 1944 sú lacnou manipuláciou historickej pamäte. Jediné prepojenie medzi súčasnými udalosťami v Budapešti a tým, čo sa stalo v roku 1944 sú vlaky, ktoré sa vyskytujú v oboch prípadoch.

Zapečatené vagóny valiace sa do koncentrákov by nemali byť dopletené s nehybnými vlakmi nachádzajúcimi sa na železničnej stanici v Budapešti. Dokonca ani Fisk by si to nemal pliesť.
„Mnohonásobné oceňovanie“ novinárovej neschopnosti urobiť rozdiel medzi nutkaním kontrolovať pohyby ľudí alebo posielať preč migrantov a násilnými spôsobmi zabíjania ľudí je symptomatické pre pocit morálnej nepohody postihujúci aktuálne vodcov EÚ. Javí sa, že trivializovanie holokaustu je  oukej, ak je toto v službe akoby ušľachtilej záležitosti.

Čo je mimoriadne vyrušujúce na Fiskovej polemike proti Maďarsku je tón, ktorý si prisvojil proti maďarskému ľudu. „A nemyslite si, že Maďari boli bezmocné nástroje nemeckého pochodu na Maďarsko na konci vojny“, napísal. To, čo vyplýva z tohoto je ľud, ktorý je morálne podradný v porovnaní so zvyškom Európy. Tým, že pranieruje Maďarsko a jeho kresťanskú kultúru, Fisk dáva kvótu na celosvetovú kultúru jasne vyvolávajúc otázku legitimity tradícií a zvykov tohto národa. Bez známky irónie útočí na Maďarov za ich rasizmus ale nemyslí na to, že on sám dehumanizuje tento národ.

Tiež ukazuje vysoký stupeň ignorancie voči maďarskej histórii a kultúre. Nachodí ťažkým pochopiť prečo maďarskí vlastenci pozerajú dozadu na svoju okupáciu Otomanskou ríšou s krajným odporom.
Teraz jeden potrebuje nebyť patriotom, keď sa pripomína historický význam otomanskej okupácie Uhorska. Strata národnej nezávislosti vinou zahraničnej mocnosti je vtlačená do maďarskej historickej duše. Vojny 16. storočia sú pripomienkou, že národná nezávislosť nemôže byť zadarmo darovaná. Okupácia Maďarska rozličnými mocnosťami posilnila národnú citlivosť na diktáty zahraničných síl.

V takejto dobe príde Fisk akoby súčasná personifikácia Kurtza z knihy od Josepha Conrada „Heart of Darkness“. Na začiatku románu sa Kurtz považuje za toho, kto môže pomôcť pôvodným Afričanom stať sa civilizovanými. Jednako, čoskoro zanechá svoj projekt a zrie len skazenosť a temnotu. Náhodne, pred pár rokmi si Fisk tiež myslel, že poškodené a jeho slovami „politicky deštruované“ národy východnej Európy by sa mohli vzdelať a stať platnými členmi EÚ. Lamentoval, že „vždy som si myslel, že sme trochu príliš rýchli v otváraní náručia pre nich“. Ale teraz „sme začali objavovať čím je vlastne Maďarský štát“ – vidíme Srdce temnoty, to je Maďarsko.

Fisk posudzuje selektívne komu by sme mali otvoriť náručie. Myslí si, že „sme príliš rýchli v otváraní náručia Maďarom“, ale je oukej otvoriť ho jeho vybratému národu – sýrskym utečencom.
Dvojitý štandard a divoká nenávisť voči kultúre, ktorej hodnoty nemajú súhlas byrokracie EÚ naznačujú, že škodoradostná predpojatosť sa môže vždy prejaviť v kanceláriách novín „osvietenského“ západného hlavného mesta.

Tí, čo chcú  hlásať  veľkorysé a humánne priblíženie sa utečencom,  by si mali urobiť prieskum vlastných morálnych hodnôt, ktoré im poskytuje  osvietenstvo.

Títo by sa mali strániť znevažujúcich analógií  s historickými tragédiami, etnocentrických zaujatostí voči národom východnej Európy a dvojitých štandardov, ktoré  pokračujú v prekrúcaní tejto krízy.

Zdroj: Refugee crisis: Treating Hungary as a Heart of Darkness – autor Frank Furedi, sociológ a komentátor, spiked-online.com
Preklad: redakcia SvP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/09/Frank-Furedi.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/09/Frank-Furedi.jpgadminPolitikaBlízky Východ,Migrácia v EÚ,Preklad z angličtiny,Východná EurópaBez náznaku irónie, západní pozorovatelia bránia sýrskych utečencov démonizujúc Východoeurópanov. Tragická kríza utečencov zachvacujúca svet dospela ku kultúre bojovníkov ako príležitosť moralizovať proti a diskreditovať rozličné ciele. Tendencia dehumanizovať migrantov bola v médiách zoširoka zaznamenaná.Ale čo je skutočne problémové, to je spôsob, akým sú utečenci využívaní ako príležitosť znížiť morálny...