Hlasovanie Walónskeho parlamentu skomplikovalo zmluvu o voľnom obchode. So skóre 46 hlasov proti 16 volili poslanci v Namurskom parlamente proti zmluve, o ktorej sa hovorí ako o Obchodnej zmluve CETA.

V Belgicku sa má hlasovať o tejto zmluve v parlamente štátu 28. októbra. Federálna vláda preto potrebuje zelenú zo všetkých troch regiónov kráľovstva. Ak chýba hlasovanie v jednom miestnom parlamente, Belgicko musí zmluvu odmietnuť. V reáli to bolo 3,6 milióna Walónov, ktorí zablokovali  proces uzatvárania CETA.

V piatok povedal šéf socialistov  Walónska Paul Magente „Sadnime si za stôl a jednajme!“ Po hlasovaní  si dával pozor, aby nevyslovil konečné veto. V tomto kráľovstve, v ktorom sa všetko deje formou kompromisov na poslednú chvíľu, sa objavila ponuka na vyjednávania. Na pôde Belgicka a tiež únie nechýbajú prostriedky pre obídenie či oslabenie tohto hlasovania v Namure.

Zlyhanie hlasovania je zrnkom piesku v súkolí, ktoré sa môže určite zadrhnúť. Pochovanie zmluvy CETA by zruinovalo dôveryhodnosť EÚ a jej možnosti pre vyjednávanie, ktorá je už silne dotknutá odchodom Spojeného kráľovstva zo zväzku jej štátov. Neodhlasovanie CETA by následne implikovalo zablokovanie zmluvy TTIP s USA. Dvadsiatka obchodných zmlúv je už rozpracovaná vrátane Japonska.

V únii a hlavne vo Francúzsku nie je menšia frustrácia z tohto procesu. Manuel Valls sa vyjadril počas návštevy  v Kanade o zmluve CETA ako o dohode „ vyrovnanej, ziskovej a konštantne výhodnej“ .

Ottawa prijala podmienky dôležité pre Hexagon: otvorenie trhov pre konkurenciu, známky pôvodu pre potravinárske výrobky takisto ako arbitrážne súdy pre investície.

Na belgickej scéne sa vyjadrila Virginie Defrang-Firket hlasujúca za zmluvu, že „Idete transformovať Walónsko na Kubu Európy“. Na Paula Magenta budú zrejme vytvárať  do termínu hlasovania tlak spojenci Walónčanov. V pondelok federálna vláda zablokuje svoj mechanizmus postupu schvaľovania. V stredu sa vyjadria ministri obchodu dvadsaťdeviatky a ak blokáda potrvá ďalej, záležitosť sa mechanicky presunie vo štvrtok na Európsku komisiu.

Týmto stavom je dotknutý F. Hollande, ktorý sa zíde so zodpovednými z Walónska v piatok. Hlasovanie v Namure zasahuje tri piliere frankofónneho priestoru: Walónsko, Quebec a tiež Francúzsko. Pred rokom to bolo práve Francúzsko, ktoré požadovalo ratifikáciu CETA  každou jednotlivou z 28 členských krajín. Teraz musí ustáť následky svojho kalkulu.

Samotní voliči vo Francúzsku sa mobilizujú k akcii proti podpisu týchto zmlúv a ohlásili na sobotu manifestácie. Podobné hnutie vzniklo aj v Nemecku v polovici septembra.

Skupina „Stop Tafta“ mieni, že tieto dohody by mali ťažké následky hlavne pre poľnohospodárstvo, čo by sťažilo krízu existujúcu už teraz v produkcii potravín. Stop Tafta zoskupuje viaceré neziskové organizácie ako sú Attac, Priatelia Zeme a viaceré iné syndikáty. Ich manifestácie sa majú konať v 35 francúzskych mestách v sobotu. Organizátori odmietajú zníženie už aj tak nízkych noriem chrániacich kvalitu potravín, verejné zdravie, životné prostredie.

Zmluvy o voľnom obchode sú na pôde EÚ nepopulárne, no v USA si podpisy pod tieto dokumenty zaradil Donald Trump do svojho volebného programu ako politické ciele.

Štátny sekretár Francúzska Matthias Fekl  oznámil, že „O poľnohospodárstve prijali Kanaďania 42 geografických známok pôvodu vo Francúzsku“.

Podľa neho nie je CETA trójskym koňom, ktorý umožní Spojeným štátom vstúpiť na európsky trh. Viac ako 3000 amerických firiem už teraz podniká vo Francúzsku a poskytuje pol milióna pracovných miest a nepotrebuje CETA“, vyjadrili sa senátori vo Francúzsku.

USA a Kanada sa dohodli na sérii podmienok o poľnohospodárstve, súdnictve a trhoch. „CETA fixuje vytvorené štandardy, ktoré USA nechcú mať v žiadnom prípade“, ubezpečil Fekl.

Ak by sa podpísala CETA, v Kanade čaká množstvo pobočiek amerických firiem, ktoré by zahájili mechanizmy na zaútočenie proti pravidlám, ktoré považujú za pre nich nepriaznivé“, vyhlasujú  oponenti zmlúv.

V Bratislave na summite ministrov obchodu EÚ požiadal M. Fekl o zastavenie vyjednávaní o zmluve TTIP a prezentoval zmluvu CETA ako anti-tafta. Táto zmluva musí byť odsúhlasená národnými parlamentmi.

Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga usúdil, že počas tohto summitu nebola schopnosť reálne uzavrieť dohodu už aj preto, lebo prezident Obama končí svoju funkciu hlavy štátu v januári 2017.

Napriek všetkým komplikáciám sa vyjednávanie o zmluve neprerušilo a jeho posledné sedenie sa udialo v predošlom týždni v New Yorku.

redakcia SvP

zdroje: články v Le Figaro

 

Úskalia obchodnej dohody CETA a TTIPhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/10/CETA-e1476490329837.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/10/CETA-e1476490329837.jpgadminEkológiaEkonomikaEÚ,USAHlasovanie Walónskeho parlamentu skomplikovalo zmluvu o voľnom obchode. So skóre 46 hlasov proti 16 volili poslanci v Namurskom parlamente proti zmluve, o ktorej sa hovorí ako o Obchodnej zmluve CETA. V Belgicku sa má hlasovať o tejto zmluve v parlamente štátu 28. októbra. Federálna vláda preto potrebuje zelenú zo všetkých troch regiónov kráľovstva. Ak chýba hlasovanie v jednom...