Mapa výskytu ruténia 106
Tento záber zverejnili v piatok 10. novembra 2017 v INRS-Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety, a ukazuje mapu zisteného ruténia 106 vo Francúzsku a Európe. Možná nehoda v ruskom zariadení je podozrivá, že zapríčinila súčasný vrchol rádioaktivity vo vzduchu podľa hlásenia. (INRS via AP)

 

Vo viacerých európskych krajinách detekovali masívny výron prvku ruténium 106. Taká udalosť  by mala vyvolať potrebu chrániť populáciu Francúzska.

Čo sa stalo koncom septembra v oblastiach na juh od Uralu?

Podľa francúzskych kontrolných úradov sa tam skutočne udiala  jadrová nehoda, ktorej podstata zostáva dodnes utajená. Rusko dementovalo celú udalosť.  No bola zistená silná kontaminácia, čo by malo mať ťažké následky na populáciu.

Koncom októbra vydal Inštitút rádiologickej ochrany a jadrovej bezpečnosti Francúzska /IRSN/ alarm, lebo signalizoval detekciu vo viacerých sieťach európskeho dohľadu nad rádioaktivitou v atmosfére. Týmto prvkom má byť ruténium 106, ale veľmi slabej úrovne (?).

Všetrovania vedené v Európe v nasledujúcich týždňoch ukázali, že najmenej v 14  krajinách, medzi nimi aj Francúzsko, bola nameraná prítomnosť rádioaktívneho prvku v ovzduší.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu požiadala členské štáty oznámiť  ich výsledky. Najvyššia hodnota zo 400 zozbieraných výsledkov je zdvihnutá o 0,15 becquerelu na meter kubický vzduchu a zistili ju v Rumunsku 30. septembra. Oznámili to francúzsky úrad ASN vo svojom komuniké z 9. novembra 2017. Dodal, že “pokles nameraných hodnôt ukazuje, že táto epizóda sa medzitým skončila“.

IRSN disponuje v Hexagone viac ako 40 stanicami na zber aerosolov zo vzduchu. Medzi 27. septembrom a 13. októbrom zistila veľmi slabé hodnoty v staniciach kontroly v Seine-sur-Mer /Var/, Nice a v Ajacciu. Najvyššia úroveň 46 mikrobecquerelov na meter kubický bola nameraná v Nice medzi 2. až 9. októbrom.

Bez následkov na Európu

Od 13. októbra ruténium 106 nie je už viac zisťované vo Francúzsku. Dodáva sa, že úroveň koncentrácie vo vzduchu v Európe aj vo Francúzsku je bez následkov tak ako na ľudské zdravie tak na životné prostredie.

IRSN zároveň posunula svoje vyšetrovanie ďalej, snažiac sa určiť dráhu putovania rhuténia. Jeho prítomnosť nemohla spôsobiť nehoda na nukleárnom reaktore, pretože by bolo v tomto prípade doprevádzané inými prvkami, ako sú rádioaktívne izotopy cézia, ktoré však neboli zistené.

Iná hypotéza je pád satelitu, ktorý má elektrický generátor na ruténium.

Nakoniec zostáva jediná možnosť  a tou je nehoda pri inštalácii nukleárneho reaktora alebo odstraňovanie vyhorených pevných palív z neho. Ruténium býva normálne používané aj v medicíne na rádioterapiu.

Dodnes  žiadna krajina neohlásila IEA pôvod tohto úniku.

Od začiatku tejto nehody Rusko odmieta zodpovednosť, jeho jadrová agentúra Rosatom vyhlasuje, že „rádioaktívna situácia v oblasti nukleárnych zariadení Ruska  sa nachádza v norme. Kazachstan tiež odmietol zodpovednosť.

IRSN uskutočnila simulácie, aby stanovila lokalitu úniku ruténia 106. Oznámila, že najpravdepodobnejšia zóna sa nachádza medzi Volgou a Uralom bez toho, aby upresnila lokalizáciu úniku presnejšie. Čo sa týka množstva ruténia 106 v atmosfére, je veľmi dôležité, medzi 100 a 300 terabecquerelmi. Jeden terabecquerel je ekvivalentný tisíc miliardám becquerelov. Výsledky boli  potvrdené simuláciami zahraničných kontrolných miest.

Podľa európskych noriem táto úroveň rádioaktivity znamená tiež prekročenie maximálnej kontaminácie potravín na vzdialenosť rádovo desiatok kilometrov okolo bodu úniku.

Trvalá kontaminácia

Poznámka Bruna Chayerona, riaditeľa laboratória patriaceho Komisii pre výskum a nezávislé informácie o rádioaktivite:

„Ak sa jedná o úniky, ktoré emanuje jediná inštalácia vo veľkosti 300 terabecquerelov, toto korešponduje s kolosálnym množstvom. Ak porovnávame, je to 375 000 krát vyššia hodnota ročného maximálneho úniku potvrdená jadrovým centrom v Cruas v Ardèche vo Francúzsku.

Toto znamená tiež, že ruténium 106, ktorého rádioaktivita sa znížila na polovicu za 372 dní je „produkt  jadrového štiepenia, ktoré ak raz znovu spadne na zem na rastlinstvo, spôsobí trvalú kontamináciu“.

Podľa Komisie pre výskum a nezávislé informácie  o rádioaktivite, bolo nevyhnutné vytvoriť pravidlá ochrany pre budúcu populáciu“, pre ktorú „ dávky by mohli vysoko prekročiť zdravotnícke limity.“

Okrem iného Komisia žiada „aby špecifický program rádiologického dohľadu stanovil európsku úroveň kvôli stanoveniu kontaminácie ohrozených potravín.“

preklad: redakcia SvP

zdroj: Le Monde       

https://svetvpreklade.sk/tajomna-nuklearn…eptembri-v-rusku/ https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/11/Zóna-Rhutenia.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/11/Zóna-Rhutenia.jpgadminEkológiaVedaAféry,EÚ,Rusko,Veda  Vo viacerých európskych krajinách detekovali masívny výron prvku ruténium 106. Taká udalosť  by mala vyvolať potrebu chrániť populáciu Francúzska. Čo sa stalo koncom septembra v oblastiach na juh od Uralu? Podľa francúzskych kontrolných úradov sa tam skutočne udiala  jadrová nehoda, ktorej podstata zostáva dodnes utajená. Rusko dementovalo celú udalosť.  No bola zistená silná...