Podľa jednej štúdie od firmy Dell a „Inštitútu pre budúcnosť“, čo je kalifornský think-tank, bude prechod k umelej inteligencii hlboko meniť  naše pracovné zvyky. Ak štúdia vyzerá veľmi optimisticky, nie je bez inkoherencií ani príliš jemných ilúzií čo sa týka budúcej ekonomiky. Budúcnosť  ekonomík opísalo 20 expertov, ktorých pozval Dell a Inštitút pre budúcnosť so základňou v Palo Alto (Kalifornia). Diskusia sa udiala v marci 2017, aby sa reagovalo na množstvo zmien, ktoré treba predvídať v podnikaní a práci. A výsledok vyzerá pozoruhodne: podľa tejto štúdie aj s analýzami  bude 85 % terajších povolaní v roku 2030 vyčiarknutých zo štatistík, lebo nebudú. V prvom rade zmiznú všetky tie profesie, ktoré už duplikujú softvéry a roboty. Podľa expetov think-tanku vstúpime potom do druhej fázy vývoja UI. Prvá etapa je len jednoduchou imitáciou logického myslenia a v ďalších rokoch uvidíme príchod skutočnej umelej inteligencie schopnej vymyslieť riešenia, vysvetľovať  údaje, takisto aj nedokonalé, ako to robia súčasní ľudia. Tretia fáza bude podľa štúdie obsahovať úplne vytvorenie „virtuálneho človeka“ niekedy po roku 2030. To čo je teraz v hre, je sústredenie sa na to, čo by mohlo byť lepšie ako stroj. Štúdia konštatuje, že schopnosť  získavať nové vedomosti bude dôležitejšia ako vedieť už naučené. Nebudú sa zdokonaľovať  metódy v povolaniach terajších,  ale sa bude zlepšovať schopnosť byť rýchlo dobrý v nových povolaniach. Nakoniec, bude väčšia pohyblivosť počas kariéry a väčšia disponbilita…
Pokračovať v čítaní