Historický krúžok

Idoly a omyly: Pius XII.

Nový 14. diel seriálu Idoly a omyly Povojnové generácie bývalého ČSSR dôverne poznajú proticirkevnú propagandu, ktorá bola súčasťou ideologickej prevýchovy smerom ku komunistickým ideálom. Deti sa v ôsmych a deviatych triedach základných škôl…
Pokračovať v čítaní
12