Tag archives for historické - Page 4

Historický krúžok

Islam v Kosove

Dňa 17. februára roku 2008 vyhlásilo Kosovo svoju nezávislosť a stalo sa tak jednou z najnezvyčajnejších krajín na svete. Drvivá väčšina jej populácie je moslimského vierovyznania, čo je zvláštnosť v Európe, a nadôvažok je Kosovo veľmi pro-americké a jeho vzťahy s Izraelom sú na veľmi pozitívnej úrovni, čím sa líši od väčšiny moslimských krajín sveta. Vzájomné vzťahy na Balkánskom polostrove sú veľmi komplikované a preto je dôležité rozobrať históriu islamu a etnických skupín aspoň v menšom rozsahu.  Obdobie pred vstupom islamu na územie Kosova a vzťahy so Srbskom V storočí, teda v dobe vznikania islamu na Arabskom polostrove, sa na dnešné územie Kosova presťahovali Slovania, ustupujúci pred turko-altajskými Avarmi, ktorí vytlačili pôvodné obyvateľstvo a stali sa dominantným etnikom. Balkánsky polostrov bol v tej dobe ovládaný byzantským cisárom Justiniánom I., ktorý začiatkom 7. storočia pozval slovanský kmeň Srbov, aby mu pomohli chrániť ríšu pred nájazdom Avarov. Srbi sa postupne začali usadzovať v oblastiach Rašky, severného Kosova a na území dnešnej Čiernej Hory, postupne prenikli aj do Albánska, kde vytvorili významné slovanské etnické zázemie, vďaka ktorému sa postupne posrbštila väčšina obyvateľstva. Po schizme v roku 1054, kedy sa kresťanstvo rozdelilo na dva nepriateľské a súperiace tábory, sa tieto celky vyvinuli na samostatné civilizačné okruhy. V Kosove prevládala inklinácia k pravoslávnemu kresťanstvu, čo…
Pokračovať v čítaní

Franglais

Táto téma nás zavedie na územie Belgicka a severného Francúzska počas prvej svetovej vojny, kedy sa tam vyskytovali jednotky kanadskej brannej moci v počte 650 tisíc mužov a dva milióny Američanov. Od Ypres po Nesle bol vidiek vojensky obsadený množstvom osôb, ktorí väčšinou nevedeli hovoriť inak ako anglicky. Farmári, drobní obchodníci a sedliaci zas len francúzsky. Z praktickej nevyhnutnosti tu vznikol bizarný dialekt, ktorý prijali obidve strany. Franglais. Najpoužívanejším slovom sa tu stalo „compree?“ Pre Pikarďana je slovo understood nevysloviteľné, ale compree je pohodlné. „Tommy“ ním sprevádzal každú vetu. Frankofónny sedliak, ak nerozumel, odpovedal no compree. A snažil sa vysvetiť význam vety ináč ale hlavne trpezlivo. V Belgii sa často používalo zámeno „that“ . Spolu s flámskym prízvukom to dávalo tvar “compree dat?” Vzniklo aj všeobecné pomenovanie “bonne” všetkého toho, čo je dobré. Ale nič nebolo mal (zle), bolo to len invariantné “no bonne”. “Tray bonne” označovalo entuziazmus. S týmito základnými termínmi vedeli Tommy a miestny sedliak viesť dlhé dišputy. Ak, napríklad, sedliačka od rieky Somme pristihla delostrelcov prechádzať cez jej pole, vyslovila im svoj názor na to s akcentom okolia Somme po francúzsky, nie anglicky, nakoniec anglo-pikardsky: - Y ou no bonne! Compree dat? Vojak jej odpovedal: - No, madame, hovorí Tommy nevinne, me no compree! A ku tomu dodal s ospravedlňujúcim úsmevom: Saye la guerre! (To je…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Od Cagliostra po európske smernice

Glosovanie už prečítaného historického textu, v ktorom Cagliostro miešal jedovatú kašu ale ani zďaleka nebol na to sám. Ekonomika prepletená s politikou býva zdrojom trpkých bonmotov a postrehov. Ekonómia je vraj veda, no pripadá mi príliš previazaná s politikou a preto je pre mňa často zdrojom pobavenia.  Popri čítaní nejakých materiálov o politikovi Talleyrandovi som si rýchlo prešla súvisiace osoby, s ktorými počas svojej kariéry prišiel do kontaktu a narazila som na neúspešného ministra financií Ľudovíta XVI. Volal sa Charles Alexandre de Calonne a pokúsil sa ozdraviť patologickú ekonomiku (ak sa to dá tak nazvať) predrevolučnej francúzskej monarchie stenajúcej pod hrabivými prstami  Cagliostrov, metries  a obchodníkov so zbraňami pre americkú revolúciu.  Jeho plán opatrení na záchranu štátnych financií pre nich nebol zaujímavý. Calonne musel s hanbou rezignovať na svoj horúci post, no  paradoxne jeho nástupcovia po roku 1789 použili tento jeho plán temer s úspechom.   Projekt na ozdravenie financií  totiž neodolal aférke  s kráľovniným náhrdelníkom. Program revitalizácie štátneho rozpočtu sa mi vidí byť skoro totožný s opatreniami, ktoré uskutočnila porevolučná buržoázia.  Ale nielen s nimi.  Veľmi podobný zoznam ekonomických nástrojov používa aktuálne naša slovenská vládna pravicová elita: zníženie vládnych výdavkov vytvorenie a oživenie metód voľného obchodovania predaj cirkevného majetku vyrovnanie daní z tabaku a zo soli zavedenie  všeobecnej univerzálnej dane Momentálne zisťujem, že temer všetky zásahy si vyskúšali alebo skúšajú naši ekonómovia. Zatiaľ bez…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Rím je starší o 150 rokov

Talianski archeológovia vykopali na rímskom Forum Romanum v oblasti chrámu Lapis Niger (Čierny kameň) pozostatky tufového kamenného múru. Našli keramiku, ktorej uhlíkovou analýzou určili vek na 9. storočie - začiatok 8. storočia pred Z pôvodného dátumu založenia Ríma 753 pred sa tak vek večného mesta dostáva na roky okolo 900. pred zdroj:Historická revue č.6/2014 ©foto - wikipédia
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Stalin sa chcel pridať k nacistickej Osi

Naši starí rodičia, ktorí zažívali II. svetovú, nakoniec vždy zvykli spomínať Hitlera a Stalina ako spojenie Diabla s Luciferom, ktoré malo zničiť ľudstvo. Vtedy sme sa z toho smiali. Trochu neskôr sme ich pochopili. A dnes? Dnes sa všetko potvrdzuje. Potom, ako Rusi odblokovali archív moskovského ústredia svetového komunistického hnutia Kominterna, slová starých rodičov sa potvrdzujú. Z odpečatených materiálov vyplynulo, že Josif V. Stalin sa chcel, aj sa snažil, stať členom nacistickej OSI spolu s celým ZSSR. Našli sa inštrukcie pre nemeckých, rakúskych a československých komunistov, aby sa snažili prepájať s nacistickými štruktúrami. Výskum a analýzu týchto archiválií urobili ruský archivár a historik Fridrich Firsov a americkí historici Harvey Klehr a John Earl Haynes. Štúdiu o výskume im vydala Yaleova univerzita. Harvey Klehr pre BBC vyhlásil, že tieto záznamy odhalili, do akého štádia dospeli zahraničné komunistické strany pri šírení ideológie. Ich snahy skutočne smerovali k otrockej podpore stalinskej zahraničnej politiky. ©text ĽB-M zdroje: Yalepress, Historická revue č. 6/2014
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Šejch Músa ar Rueili – Alois Musil, arabista a dobrodruh

Motto: Učenosť je obmedzená, povaha je nekonečná. /citát A. Musila/ Zaujímavá osobnosť českej a svetovej arabistiky Alois Musil /1868-1944/ vyryla namiesto do otcovského poľa na Morave hlbokú brádzu do histórie arabistiky, archeológie, topografie a ďalších pomocných historických vied. Chlapec z chudobnej roľníckej rodiny z Moravy urobil v druhej polovici 19. storočia a prvej pol. 20. storočia kariéru porovnateľnú s Lawrenceom z Arábie a ešte viac. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Sprístupnili pápežovu knižnicu

V marci 2014 Vatikán sprístupnil svoju knižnicu v digitálnej forme. Na internete je možné alebo bude možné prehľadávať vyše 82 000 publikácií a manuskriptov. Projekt digitalizácie uskutočnili spoločne Vatikánsky štát a japonská spoločnosť NTT DATA. Jedná sa o obdobie stredoveku a renesancie a celkovo bolo oskenovaných 40 miliónov strán. Spoločníci projektu investujú celkom 20 miliónov dolárov. Aktuálne sú publikované na webe latinské a grécke písomnosti. Pápežská knižnica bola založená v 15. storočí. V súčasnosti si možno v jej e-shope zakúpiť publikácie týkajúce sa tematiky samotnej knižnice či historických vied. Okrem virtuálnej knižnice je možné študovať materiály v zrekonštruovanej bibliotéke priamo vo Vatikánskej apoštolskej knižnici, no ich požičiavanie a vynesenie von nie je možné. To si môže dovoliť len úradujúci pápež. Jej dnešná internetová adresa je: Zdroj: Historická revue 4/2014 Text: PressburgStyle foto:wikipédia
Pokračovať v čítaní