Navzdory veľkému pesimizmu na „Svetovom ekonomickom fóre“ tento rok boli centrálni bankári a ekonomickí lídri viac potešení výhľadmi ekonomiky na nasledujúci rok. S prehľadom MMF, ktorý predpokladá svetový rast 3,5% na tento rok, panelisti počas sedenia o výhľade globálnej ekonomiky zdôraznili potenciál balíka stimulov ECB, klesajúce ceny ropy, štrukturálnu zmenu v Brazílii, Číne a Japonsku a robustný rast v USA.

Rozhodnutie ECB o kvantitatívnom uvoľňovaní kladie základ pre stimul v eurozóne ale terajšia výzva pre vlády je napredovanie v štrukturálnych reformách. „Urobili sme svoju časť práce, ale ECB nemôže naštartovať produktivitu, zvýšenie zamestnanosti alebo odvahu investovať. Benoît Coeuré, člen výkonného tímu ECB z Frankfurtu vysvetľujúc zásah ECB povedal: „Nemôžeme pokojne sedieť a pozerať sa na to ako politické nadácie podmínovávajú európsky projekt“.

Iní panelisti privítali balík ECB, keď zdôraznili potrebu zvrátiť tieto monetárne manévre so štrukturálnymi reformami, vátane prác na reforme trhu a daňových stimuloch, aby vyvolali dopyt.„ Kvantitatívne uvoľňovanie vytvorí priestor pre štrukturálne reformy a investovanie“, hovorí Min Zhu, zástupca riaditeľa pre menežovanie v MMF Washington DC.

Zostup cien ropy oživuje rast v mnohých ekonomikách a zjednodušuje prechod ku štrukturálnym reformám. To je prípad Brazílie napriek jej rastúcej produkcii ropy. Joaquim Levy, minister financií Brazílie hovorí, že krajina sa posúva od stúpajúcich príjmov jej najchudobnejších obyvateľov, ktorí boli centrom ekonomickej politiky celú poslednú dekádu, po nárast investícií, od vlády aj firiem. „Náš cieľ je urobiť v Brazílii svižný, viac agilný trh, kde je ľahšie obchodovať.“

Japonsko je tiež na dobrej ceste v implementácii programu, do ktorého patrí agresívne monetárne uľahčovanie, stúpajúca daňová konsolidácia a štrukturálne reformy, ktoré sú zamýšľané tak, aby sa zakladali fondy z 2% rastom tento rok. Haruhiko Kuroda, guvernér Bank of Japan je optimistický nielen pre výhľad japonského rastu ale aj čínskeho. „Čína robí veľké štrukturálne reformy zatiaľčo rastie o 7,5% ročne“ povedal.

Americký ekonomický prejav je silný a poskytuje značné oživenie svetového dopytu. Ale Zhu varuje, že veľa rastu prichádza od konzumentov a vládnych výdavkov, s relatívne nízkymi investíciami privátnej sféry. Volá po tvorcoch politiky v najchudobnejších krajinách, ktoré sú bité ekonomickými poryvmi na vrcholkoch politickej agendy.

Technológie budú hrať silnú a nevypočítateľnú úlohu nielen v reálnej ekonomike ale aj vo finančnom sektore prostredníctvom platieb a obchodných systémov. Potenciál je silný, povedal Mark J. Carney, guvernér Bank of England, ale opatrnosť je potrebná.“ Nemôžeme čakať, že sa nájdeme na finančných trhoch v ideálnej situácii“, dodal.

Zdroj: Svetové ekonomické fórum

Preklad: redakcia Svet v preklade

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/WEF2015-e1422302159727.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/WEF2015-300x300.jpgadminEkonomikaPreklad z angličtinyNavzdory veľkému pesimizmu na „Svetovom ekonomickom fóre“ tento rok boli centrálni bankári a ekonomickí lídri viac potešení výhľadmi ekonomiky na nasledujúci rok. S prehľadom MMF, ktorý predpokladá svetový rast 3,5% na tento rok, panelisti počas sedenia o výhľade globálnej ekonomiky zdôraznili potenciál balíka stimulov ECB, klesajúce ceny ropy, štrukturálnu zmenu v Brazílii, Číne...