USA narušili neutralitu webu
Ako výsledok hlasovania Federálna komisia pre komunikácie USA /FCC/ dala podmienku garancie dodržiavania zákonov pre tok dát operátormi.

To, o čom pochybovali obrancovia neutrality netu, sa stalo: vo štvrtok 14. decembra urobila Federálna komisia pre komunikácie USA/FCC/ koniec s veľkým princípom fungovania svetovej internetovej siete.

Zakladateľ internetu chcel, aby so všetkými obsahmi zverejnenými na sieti bolo zaobchádzané rovnako, bez diskriminácie.

FCC však zakázala účastníkom prístup na internet, keď odkazujú na videá pochádzajúce od služby rýchlejšej ako sú ostatné služby. Tiež zakázala blokovať prístup na určité siete, kde je určitý typ obsahu.
Konkrétne, pod kraľovaním neutrality webu FCC nemala právo do štvrtka nechať platiť vopred svojich užívateľov rýchlejší prístup na YouTube alebo Netflix.

Diferencovaný prístup na internet
Obrancovia neutrality internetu sa boja, že toto znamená pre jeho užívateľov diferencovaný prístup, tiež čo sa týka ceny a rýchlosti, takisto obsahu a riziko pre slobodu slova. Usudzujú, že neutralita dovoľuje malým užívateľom rásť využívajúc rovnaký prístup ako veľkí užívatelia bez toho, aby museli platiť prehnané výdavky za prístup na výkonné kanály.

Niektorí usudzujú, že takisto ako Google alebo Netflix by nemohli publikovať na sieti bez tohto princípu.

Odporcovia neutrality internetu, všeobecne reprezentovaní operátormi telekomunikácií, zaklincovali, že z ich strany má infraštruktúra sietí svoju hodnotu, okrem iného, že táto potrebuje byť sústavne modernizovaná na princípe, že pravidlá na internete sa vyvíjajú a že je požiadavka rozširovania, hlavne videa.
Podľa nich im dovolí experimentovanie s novými ponukami a platbami vopred pre užívateľov najkvalitnejších služieb kumulovať investície a inovovať.

Notorický odporca neutrality webu
V roku 2015 počas Obamovej administrácie oslavovali obrancovia neutrality webu historické víťazstvo. Federálna komisia pre telekomunikácie /FCC/ rozhodla, že americký internet je verejným majetkom, takisto ako telefonická sieť a že poskytovatelia prístupu budú musieť byť podriadení tým istým pravidlám vrátane neutrality siete.

Ale po príchode Donalda Trumpa do Bieleho domu tento vymenoval do čela Federálnej komisie pre telekomunikácie notorického odporcu neutrality menom Ajit Pai, bývalého poradcu operátora siete Verizon. Tento rýchlo nastúpil na cestu, ktorá viedla ku štvrtkovému pohrebu princípu neutrality v USA.
zdroj: Le Monde
preklad: redakcia SvP

Smrť neutrality webu v USAhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/12/woman-1446557_960_720-e1513286230738.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/12/woman-1446557_960_720-e1513286230738.jpgadminEkonomikaUSA narušili neutralitu webu Ako výsledok hlasovania Federálna komisia pre komunikácie USA /FCC/ dala podmienku garancie dodržiavania zákonov pre tok dát operátormi. To, o čom pochybovali obrancovia neutrality netu, sa stalo: vo štvrtok 14. decembra urobila Federálna komisia pre komunikácie USA/FCC/ koniec s veľkým princípom fungovania svetovej internetovej siete. Zakladateľ internetu chcel,...