Polemika okolo novej formy levotyroxínu – lieku na štítnu žľazu – vo Francúzsku by mohla byť zaujímavá aj pre pacientov na Slovensku, kde je tiež značne vysoká štatistika ochorení štítnej žľazy a kde sa tiež predpisuje pacientom hormón štítnej žľazy vyrobený firmou Merck.

Tunajšia forma lieku obsahuje liečivú zložku lieku levothyroxinum natricum, pomocné látky kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, želatínu, monohydrát laktózy a magnéziumstearát. Čo sa týka možných vedľajších účinkov, v príbalovom letáku sa uvádzajú iné možné vedľajšie neželané príznaky než uvádza nižšie preklad textu publikovaného v Le Monde (s výnimkou svalových kŕčov).

Okolo 76 000 osôb vo Francúzsku podpísalo petíciu, ktorá podáva reklamáciu na liek, pri ktorom bolo zistených viacero neobvyklých druhotných prejavov.

Vo Francúzsku patrí Levothyrox ku trom najčastejšie predpisovaným liekom. Užíva ho viac ako tri milióny chorých na štítnu žľazu, spomedzi ktorých viacerí popisujú „peklo“ čo zažívajú viacero mesiacov. Závraty, straty pamäte, kŕče… Druhotné efekty liečby by sa mohli stať neznesiteľnými pre mnohých spomedzi nich.

Podľa chorých, nová forma lieku komerčne predávaná od konca marca tohto roku je príčinou ich zdravotných ťažkostí. „Čelíme veľkej kríze“, vyhlásila zakladateľka „Francúzskej asociácie chorých na štítnu žľazu“ (AFMT) Chantal L´Hoir, v stredu 23. augusta vo vysielaní Franceinfo. Skoro 76 000 osôb podpísalo petíciu, aby upozornili na následky novej liečby.

AFMT vyrozumela ANSM (Národná agentúra pre bezpečnosť liečiv), aby „zrušila okamžite užívanie novej formy levothyroxu“, ako uviedol Nell Gaudry, korešpondent asociácie v jednom interview v denníku Le Parisien.

V pondelok táto kauza mala odozvu v politickom svete, keď senátor Horného Savojska Jean Claude Carle vypočúval v tejto záležitosti ministra zdravotníctva.

Pacienti, ktorým uškodila nová forma hormónu štítnej žľazy ľutujú, že chýba celkom komunikácia s úradníkmi rezortu zdravotníctva a s laboratóriami firmy Merck.

„Ukľudňovanie polemiky“

ANSM ubezpečuje, že modifikácie levothyroxu „nemenia ani účinnosť ani tolerančný profil lieku“. Samotné druhotné substancie v tomto lieku boli však zmenené, no substancia, ktorá má terapeutický efekt zostáva identická.

ANSM tiež zdôrazňuje, že „rovnováha pacientov chorých na štítnu žľazu môže byť citlivá na veľmi slabé variácie dávky lieku.

Argumenty ministerstva zdravotníctva sú v očiach ANSM nedostatočné a preto zriadila telefónnu linku, na ktorej sa môžu pacienti informovať o znepokojivých problémoch okolo tohto lieku.

Firma Merck vyhlásila, že „počíta so znepokojením určitých pacientov zo zmeny lieku levothyrox. Laboratóriá ubezpečili, že „ pre veľkú väčšinu 3 miliónov pacientov liečených levothyroxom je nová forma lieku veľmi dobre uskutočnená“.

„K dnešnému dňu bolo hlásených niekoľko stoviek prípadov s následkami, ktoré zasahujú do každodenného života pacientov“, dodali laboraróriá Merck.

Merck tiež zistil „symptómy identické s nahlásenými pri užívaní starej formy lieku, koré by mohli „pripomínať známky hypotyreózy alebo hypertyreózy“.

Potiaľto je preklad textu z Le Monde

. . .

Podľa vyššie spomenutých rozdielov medzi vedľajšími prejavmi levotyroxínu v starej a novej formule liečiva je sa nad čím zamýšľať a eventuálne monitorovať vývoj distribúcie hormónu štítnej žľazy aj na našom území.

Súvisiaci článok: Levotyroxín a výrazné ťažkosti po užití. Načo je dobrá nová formula?

©preklad a ostatný text: Ľudmila Balážová-Marešová

Škandál okolo novej formy lieku na štítnu žľazu levothyroxhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/08/Tyroxín-e1503526357969.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/08/Tyroxín-e1503526357969.jpgadminVedaFrancúzsko,VedaPolemika okolo novej formy levotyroxínu - lieku na štítnu žľazu – vo Francúzsku by mohla byť zaujímavá aj pre pacientov na Slovensku, kde je tiež značne vysoká štatistika ochorení štítnej žľazy a kde sa tiež predpisuje pacientom hormón štítnej žľazy vyrobený firmou Merck. Tunajšia forma lieku obsahuje liečivú zložku lieku levothyroxinum...