Shakespeare-painting-xlarge_trans++Ryujx91_R0fAKmrxXxzoxc-r-OmIwRD69dNBEeWEQ_wV roku 2016 sa dovŕši okrúhle číslo, ktoré vyjadrí výročie smrti Williama Shakespeara. Anglický fenomén literatúry vplýva a formuje britskú a svetovú literatúru už 400 rokov neprerušene, čo je naozaj výnimočný jav aj vo svetovom meradle. Angličania prichystali na výročie jeho smrti 23. apríla 1616 veľké slávnosti. Medzi ne patria predstavenia v divadle Globe, ktorého originálna stavba zhorela v roku 1613, znova postavená začala slúžiť v 20. storočí. Pôvodné divadlo postavila spoločnosť hercov s názvom Lord Chamberlain’s Men. Dnes vieme ako vyzeralo vnútri vďaka jedinej zachovanej ilustrácii jeho interiéru od Arenda von Buchella, z jeho kresby Swan Theatre z roku 1956.

Čo sa týka samotného dramatika, herca a básnika, jeho výzor poznáme len z niekoľkých zachovaných dobových portrétov. Za najautentickejší je považovaný vľavo hore zobrazený portrét. Dátum jeho vzniku bol stanovený roentgenovou analýzou trvajúcou tri roky a to na obdobie 1610-1616.

Shakespeare uverejnil pod týmto svojím skutočným menom mnohé veršované drámy, z nich niektoré majú spochybňované autorstvo. Je však nepochybné, že taká osobnosť existovala a publikovala. V roku 2012 objavili v Univerzite v Mainzi jeho posmrtnú masku, ktorej autenticita ešte nebola preskúmaná. Najextrémnejší spochybňovači jeho autorských práv mienia, že slovo Shakespeare bol len názov skupiny vtedajších tvorivých umelcov, medzi ktorých vraj patrili dramatik Christopher Marlowe, šľachtic Edward de Vere, či Francis Bacon. Konšpiračná teória však nemá žiaden základ v dôkazovom materiáli.Napriek určitým pochybnostiam je tvorba tohto alžbetínskeho génia uznávaná na celom svete. Jeho truhla spočíva v Holy Trinity Church (Kostol svätej trojice) v Stratford Upon Avon, kde bol aj po narodení pokrstený a neskôr pochovaný vedľa svojej manželky Anny. No po veľkej kariére v Londýne mu veľa nezostalo, súdiac podľa poslednej vôle zanechanej v prospech svojej manželky. Druhá najlepšia posteľ v domácnosti s nábytkom a 150 libier šterlingov na každú jednu z jeho dcér nebolo veľa, no samozrejme okrem jeho diela, ktoré vtedy ešte nebolo poistené autorským právom tak ako dnes.

Autorské právo sa začalo formovať v 17. storočí, ktoré počas života Shakespeara ešte nebolo úradne definované a vydané. Jeho zobrané dielo bolo vytlačené prvýkrát v roku 1623 po jeho smrti. Nedostatky v určovaní autorstva a jeho poistení zákonom takto nahrávajú diskusiám o možnom prisvojovaní si cudzích výtvorov mimoriadne plodným autorom, ktorý písal svoje dielo v blankverse. Podozrenia mohol zapríčiniť aj spôsob tvorby na voľnej nohe, na ktorý prešiel od živenia sa písaním poézie pre mecenáša, ktorý mu platil. Tento nový spôsob tvorby bol skupinový, ako je spomenuté vyššie, teda autor bol súčasťou voľného združenia tvorcov, kde mohli byť autorstvá jednotlivcov prepletené.    V tomto novom roku 2016 sa máme šancu dozvedieť veľa známeho aj doteraz neznámeho o alžbetínskom básnikovi a dramatikovi, ktorý dokázal výrazne zasiahnuť počas štyroch storočí do formovania západnej kultúry.
©text: Ľudmila Balážová-Marešová

 

 

Shakespeare: 400. výročiehttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/01/Shakespeare-painting-xlarge_transRyujx91_R0fAKmrxXxzoxc-r-OmIwRD69dNBEeWEQ_w-e1452347963428.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/01/Shakespeare-painting-xlarge_transRyujx91_R0fAKmrxXxzoxc-r-OmIwRD69dNBEeWEQ_w-e1452347963428.jpgadminKultúraLiteratúraV roku 2016 sa dovŕši okrúhle číslo, ktoré vyjadrí výročie smrti Williama Shakespeara. Anglický fenomén literatúry vplýva a formuje britskú a svetovú literatúru už 400 rokov neprerušene, čo je naozaj výnimočný jav aj vo svetovom meradle. Angličania prichystali na výročie jeho smrti 23. apríla 1616 veľké slávnosti. Medzi ne...