Rôzne príbehy týkajúce sa “zvyklostí” nebankových spoločností  indikujú preťaženú ekonomiku, ktorá nechce alebo nevládze dať ľuďom v aktívnom pracovnom veku príležitosti zarobiť si dosť na štandardnú životnú úroveň. Slovenská republika má tretí najnižší priemerný príjem na hlavu v rámci EÚ. Pre rok 2016 je tento príjem predpokladaný a kalkulovaný na sumu 902 €. Pričom platí nepísané pravidlo, že skutočný príjem 70% pracujúcich je nižší ako priemerná štatistická mzda.

Toto je zrejme cena za dobré makroekonomické výsledky a pochvaly od úradníkov EÚ. Zamestnaný-nezamestnaný (fakultatívna charakteristika) práve kvôli jeho rýchlo sa meniacej situácii veľmi ľahko vhupne do súkolia úverových a pôžičkových inštitúcií, ktoré sa spolu so súdmi, exekútorskými úradmi, vymáhačskými firmami, spoločnosťami oddlžujúcimi a účtujúcimi za dlžníka jeho celkový dlh a faktoringovými spoločnosťami podieľajú na celkovom zničení dlžníka.

Možno sa to zdá príliš expresívne vyjadrené, no sú na to konkrétne príklady zo života. Muž, ktorý mal prácu, si na základe pracovnej zmluvy vybavil mikropôžičku 500 € s dobou splácania 7 mesiacov po 100 €. V polovici splácania sa zrazu ocitol na ulici bez príjmu. Zdá sa to byť situácia riešiteľná, určite nie zúfalá vzhľadom k nízkej sume. No veci sa v priemysle s požičiavaním peňazí točia obvykle málo pozitívne.

Človek bez práce zrazu nemohol splácať a za nejaký čas dostal od svojej pôžičkárne výzvu na splatenie 4000 €. Všimnime si to skoro 6-násobné zvýšenie požičanej sumy. Pretože ich samozrejme nemal, pôžičková spoločnosť odpredala svoju pohľadávku do Česka, odkiaľ prišla nezamestnanému dlžníkovi výzva na vyplatenie sumy zo zmenky, zrejme tej, ktorú vystavila pôžičkáreň č. 1 pri obchodovaní s jeho dlhom. Tento sa samozrejme čudoval, kde sa vzala akási zmenka, ktorú on sám nikdy nevydal. Nuž, takto to chodí. Dotyčný sa príliš neskoro začal zaujímať o presné znenie svojej zmluvy, ktorá je samozrejme čudesne nepresná. Určitým svetielkom nádeje kdesi v diaľave je skutočnosť, že podanie exekútora, ktoré sa vynorilo vo fáze pred odpredajom pohľadávky do Česka, súd zamietol. Človek má však aj tak pred sebou problém. Potrebuje právnika, musí sa súdiť, atď.

Existujú však aj šťastné konce v celkovo tragickej téme krachov a exekúcií. Pani vyhrala súd s jednou konkrétnou nebankovkou. Kauza sa ťahala tri roky. Pred viac ako rokom jej prišiel zo súdu výmer, že je dlžná tejto firme 79 €. Pani takisto prišla o prácu, nepravidelne posielala splátky. Potom sa na ňu usmialo šťastie a našla si novú prácu. Jej veriteľ jej oznámil, že dlhuje 200 € a ona to jednorazovo zaplatila.

Kauza však mala akési zotrvačné pokračovanie v podobe malého a nedefinovaného zostatku na účte, ktorý ju stále držal v kategórii dlžníkov. Pani nakoniec musela poveriť právnika, aby tú záležitosť s pár desiatkami eur vyriešil. Víťazka súdneho sporu je však nútená znovu si požičať, no tentokrát sa hneď od začiatku zaujíma, aké sú poplatky danej nebankovky. Táto sa zatiaľ tvári ako mŕtvy chrobák. Pani však už vie, ako z daného problému vykorčuľovať.

V spomenutých príkladoch môžeme nájsť obvyklé praktiky, ako je neuvádzanie cenníka poplatkov za služby vedenia úverového účtu, neoprávnené obrovské prirážky k dohodnutej sume, ale aj chyby dlžníka, ktorý si poriadne prečíta svoju zmluvu až keď mu klope na dvere exekútorská komisia, čo je však často spôsobené stresujúcou situáciou. Všeobecný poznatok je zatiaľ ten, že chladnokrvne a racionálne konajúci poškodzovaní dlžníci väčšinou dosahujú happy endy.

Dovidenia, seriál má tretí diel, ktorý bude publikovaný v pondelok 4. apríla.

Predošlý diel                                                                                                                    Nasledujúci III. diel

Seriál o ľuďoch na Slovensku, ktorí sa učia brániť sa exekúciámhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/03/Peniaze-e1459258990393.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/03/Peniaze-e1459258990393.jpgadminEkonomikaSeriál o úžere na Slovensku,SlovenskoRôzne príbehy týkajúce sa “zvyklostí” nebankových spoločností  indikujú preťaženú ekonomiku, ktorá nechce alebo nevládze dať ľuďom v aktívnom pracovnom veku príležitosti zarobiť si dosť na štandardnú životnú úroveň. Slovenská republika má tretí najnižší priemerný príjem na hlavu v rámci EÚ. Pre rok 2016 je tento príjem predpokladaný a kalkulovaný...