foto: ScienceAAAS

Morské riasy sú morské kvitnúce rastliny, ktoré sa nachádzajú pozdĺž miernych a tropických pobreží po celom svete.

Poskytujú biotopy pre ryby, mäkkýše a morské bylinožravce, ako sú korytnačky (pozri fotografiu) a dugongy a tiež slúžia dôležitým úlohám – napríklad filtrácii sedimentov a redukcii vlnových a prúdových energií v blízkosti pobreží.

Filtrácia vodného stĺpca patogénov vedie k zníženiu kontaminácie morských plodov a zníženiu chorôb koralov.

Vzhľadom na celosvetovú distribúciu morských rias a jej úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy a potravinovej bezpečnosti má ochrana týchto ekosystémov vplyv na limity planéty, v rámci ktorých môže ľudstvo bezpečne fungovať.

Rastúce porozumenie voči úlohe morských rias ukazuje, že ich ochrana je rozhodujúca pre to, aby riasy boli na Zemi trvalo udržateľné a aby udržali produktivitu rybolovu a potravinovú bezpečnosť.

Polia morských rias sú jedným z najrozšírenejších pobrežných biotopov na Zemi. Nachádzajú sa v subarktických až tropických zemepisných šírkach a existujú v krajinách, ktoré sa nachádzajú v rozmedzí indexu ľudského rozvoja.

Avšak, podobne ako mnohé prírodné biotopy na svete, lúky v sargasovej oblasti sú v úpadku, pričom odhadované globálne straty predstavujú približne 7% ročne od roku 1990.

Zlá kvalita pobrežnej vody a rozvoj pobrežia sú medzi hlavnými príčinami straty hmoty rias.  Morské trávy dostali pomerne málo pozornosti v oblasti ochrany a vedeckého výskumu, ale toto sa začína meniť.

Koordinované medzinárodné výzvy na zlepšenie ochrany, ktoré viedla Svetová sargasová asociácia a ktoré nakoniec podpísali stovky vedcov, spolu s pokrokom v oblasti výskumu, poskytujú optimizmus pre zabezpečenie budúcnosti pre sargasové biotopy.

Olsen a kolektív opisujú genetické sekvencie najdominantnejších druhov rias na Severnej pologuli  Zostera marina. Tento výskum ukázal ako sa génová adaptácia tohto druhu rias prispôsobila tak, aby sa stala jedným z  najproduktívnejších ekosystémov na zemi.

foto: Pixabay

Kľúčom k tejto produktivite bola schopnosť využiť stavbu blokov fotosyntézy v slanom vodnom prostredí. Vďaka tejto sekvencii genómu môžeme pochopiť neznámu stránku evolúcie, ktorá dovolila angiospermám žiť v mori.

Ako suchozemské rastliny sa prispôsobili životu v oceáne a rozvinuli svoje gény tak, aby mohli prijímať živiny a premieňať dvojmocný kysličník uhličitý na kyslík a prijímať slanú vodu cez epidermálne  bunky.

Produktivita rias a ich schopnosť ukladať uhlík zo sedimentov znamená, že riasy sa široko rozvinuli, aby sa stali kľúčovou súčasťou celosvetového obehu uhlíka. Riasy sú preto kľúčovou zložkou úsilia k možnej rýchlej  nekontrolovanej zmene klímy.

Parížska klimatická dohoda otvorila dvere pre zachovanie programov na ochranu rias ako prostriedku na zmiernenie klimatických procesov.

Rozhodnutia o ochrane založené na dôkazoch si vyžadujú mechanickejšie pochopenie procesov, ktoré vedú k ukladaniu alebo uvoľňovaniu tohto modrého uhlíka. Pochopenie toho, ako a prečo polia morských rias zachytávajú uhlík v sedimentoch, je z veľkej časti založené na korelačných štúdiách, ktoré sa pokúšajú použiť environmentálne alebo biologické premenné na predpovedanie polohy a veľkosti zásob uhlíka v širokom rozsahu bioregiónov morských rýb.

Tento výskum napríklad ukázal, ako môžu znečisťujúce látky alebo rušenie ovplyvňovať mikrobiálne spoločenstvá v sedimentoch v morskom prostredí, oslabiť kapacitu ukladania uhlíka a poskytnúť cestu k uvoľňovaniu CO2.

Iný nedávny výskum poukazuje na úlohu oxidácie sedimentov v koreňoch morských rias, ktoré menia množstvo sulfidovo-oxidujúcich baktérií.

Morské riasy by mohli byť tiež kľúčom k zmierňovaniu klimatickej zmeny aj v iných aspektoch. Ich úloha ako primárnych producentov sargasových morí v pobrežnej zóne viedla k náznakom, že tieto riasy poskytujú pH, ktoré vyrovnáva obeh uhlíka.

Je tu dlh z rýchleho úniku CO2, ktorý tlačí premenou uhlíka na znižovanie kyslosti prostredia. Zostáva pozrieť sa, ktoré zmeny v riasach v uhlíkovom hospodárení môžu redukovať negatívne dopady na zvyšovanie kyslosti oceánu.  Aj na iné habitaty a organizmy, napríklad koralové pobrežné ekosystémy.

foto: časopis Science AAAS

Zväčšujúce sa poznanie, že morské riasy sú dôležitým prvkom v globálnom aj lokálnom uhlíkovom cykle zvyšuje potrebu presnejších odhadov globálnej pokrývky rias.

Bolo zmapovaných okolo tristotisíc kmsargasových morí, ale odhaduje sa, že aktuálna pokrývka riasami by mohla byť asi 10 krát väčšia. Sargasové polia sú dôležité aj preto, že podporujú biodiverzitu.

Biodiverzita rastlín globálne rozoznaných druhov rias a 3D štruktúry v ich koreňoch a výhonkoch je relatívne nízka, tieto biotopy majú asi 72 druhov na celej Zemi, ale 3D štruktúry ich výhonkov a koreňov priťahujú hojnosť iných organizmov.

Malá pastva pre bezstavovce je v prospech kolonizácie veľkej plochy, ktorá prospieva mikroorganizmom a množstvu usadenín. Bezstavovce benefitujú z okysličovania sedimentov bohatých na sírnaté usadeniny.  Táto hojnosť  živočíchov tvorí veľký zdroj pre početné a dôležité druhy rýb.

Sargasové polia sa starajú o habitat pre mladé ryby v podiele 20 % z celkového výskytu rýb vrátane tresky atlantickej, zubáča a tresky.  Pestrosť živočíšnej ríše v sargasových poliach tiež vytvára základne pre ryby, ktoré sú vysoko prístupné pre rybárov na celom svete a potrebuje limity pre rybolov.

Tieto rybné náleziská majú kritickú dôležitosť pre obživu ľudstva.  Pobrežné lokality sargasových polí sú ohrozované aj inými vplyvmi, napríklad majú aj iné hrozby, ako hnojivá či kotvy lodí, no hlavne nadmerné výlovy všetkých morských živočíchov.

Rozmnožené hrozby pre sargasové polia uvádzajú v pochybnosti ich trvalo udržateľnú existenciu. Vedci zadokumentúvajú zrýchlenú degradáciu rias a s nimi prepojenej fauny a celkovej ekológie , čo si vyžaduje zvýšiť kapacity pre uchovanie ekosystémov sargasových polí. Momentálny stav vo vede o sargasových poliach závisí aj od spoločenského si uvedomenia hrozby, ktoré je kľúčové pre životnosť týchto ekologických systémov

Zdroj a referencie: Science AAAS

preklad: redakcia SvP

Sargasové polia: podmorské pľúca Zemehttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/08/Seagrass-Posidonia-oceanica-meadow-in-Formentera-Island-Spain-Main-ecosystem-e1533409954730.pnghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/08/Seagrass-Posidonia-oceanica-meadow-in-Formentera-Island-Spain-Main-ecosystem-e1533409954730.pngadminVedaVedaMorské riasy sú morské kvitnúce rastliny, ktoré sa nachádzajú pozdĺž miernych a tropických pobreží po celom svete. Poskytujú biotopy pre ryby, mäkkýše a morské bylinožravce, ako sú korytnačky (pozri fotografiu) a dugongy a tiež slúžia dôležitým úlohám - napríklad filtrácii sedimentov a redukcii vlnových a prúdových energií v blízkosti pobreží. Filtrácia...