Prípravné hlásenie k téme verejných financií a sume doplnkových výdavkov na zamestnanosť, vzdelanie a bezpečnosť FR oznamuje veľké dodatočné zvýšenie.

Po rôznych oznámeniach prezidenta republiky v poslednom čase vypočítala Valérie Rabault, spravodajkyňa Národného zhromaždenia Francúzska, výšku doplňujúcich  výdavkov pre rok 2017 na 4,3 mld. €. Vláda však nie je rovnakého názoru. V prípravnom hlásení  zo štvrtka sa výdavky podľa vlády zvýšia o 3,3 mld.

2 miliardy eur bude venovaných na zamestnanosť. Jedná sa o podporu učňovských škôl a vzdelanie menej kvalifikovaných pracovníkov. Dve ďalšie miliardy pôjdu na posilnenie prostriedkov obrany, polície, národného žandárstva a justície v súvislosti s teroristickými atentátmi. Prvý krát od 2009 bude dotovaný vojenský program novými prostriedkami.

Kompenzácie však nebudú stačiť. Doplnkové výdavky majú byť kompenzované sčasti úsporami vzniknutými na ministerstvách neprioritných a sčasti vo výške 1,1 mld. z preddavkových platieb pre Európsku úniu. Miestne rozpočty obcí budú znížené o 1,2 mld. € oproti plánu… To znamená, že kompenzácie nebudú dostatočné, aby zafinancovali  všetky doplnkové výdavky.

V legislatívnom zbore sa mieni, že výdavky štátu sú vyššie ako dlh a penzie budú znížené asi o 5 mld. €.  Rozpočet počíta tiež s dodržaním verejného deficitu na úrovni 2,7 % koncom roku 2017, čo však nie je realistické číslo. Koncom marca 2016 kulminoval štátny dlh na úrovni 97,5 % HDP Francúzska.

Podľa štatistického úradu Insee zadlženie štátu ku kuncu roka 2015 bolo 96,1% HDP.

Zadlžovanie teda priebežne stúpa a verejný dlh krajiny dosiahol 2137,6 miliárd €…

 

zdroj: Le Figaro

redakcia SvP

Rozpočet Francúzska: 3,3 mld. výdavkov naviachttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/05/ExekúciámStop-e1467797200594.pnghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/05/ExekúciámStop-e1467797200594.pngadminEkonomikaFrancúzskoPrípravné hlásenie k téme verejných financií a sume doplnkových výdavkov na zamestnanosť, vzdelanie a bezpečnosť FR oznamuje veľké dodatočné zvýšenie. Po rôznych oznámeniach prezidenta republiky v poslednom čase vypočítala Valérie Rabault, spravodajkyňa Národného zhromaždenia Francúzska, výšku doplňujúcich  výdavkov pre rok 2017 na 4,3 mld. €. Vláda však nie je rovnakého názoru. V prípravnom hlásení  zo...