Premiér Valls oznámil vytvorenie 2680 postov pre boj proti terorizmu
Posilnenie ľudských aj materiálnych prostriedkov v boji proti terorizmu: to je podstata odpovede danej v stredu 21. januára Manuelom Vallsom, dva týždne po vraždách v Charlie Hebdo.


Premiér oznámil rozpočet 425 miliónov euro na materiál. S personálnymi nákladmi by to mohlo vystúpiť na 736 mil. € na tri roky, teda do 2017. Z toho 246 miliónov je určených pre rok 2015.


Vláda, ktorá uvažuje s hypotézou Patriot Act na francúzsky spôsob požadovanou časťou opozície, ale evidentne tiež so zachovaním neudržateľného status quo, podľa rôznych uhľov pohľadov, predsa zvolili technické riešenie zahŕňajúce už oznámené pravidlá a niekoľko dobrých vyhlásení: „ Žiadna demagogická licitácia, ale veľká prepojenosť v akciách a vôľa prebrať zodpovednosť na svoje plecia a starať sa o ňu bez stavov duše a bez angelizmu“, vysvetlil jeden poradca vlády.


Bojovne bitý svojimi ministrami Cazeneuvom, Taubirou, Le Drianom a Laurentom Fabiusom osobne oznámil Manuel Valls na porade s ministrami, vytvorenie 1400 pracovných miest na ministerstve vnútra počas troch nasledujúcich rokov, z ktorých 1100 bude určených pre rôzne služby v informáciách. Polovica bude obsadená už tento rok.


2500 osôb pre dohľad
Podľa služieb sa jedná o to, aby sa odpovedalo na hlavné hrozby: zvyšovanie počtu osôb, na ktoré treba dohliadať. Viac ako 1300 týchto osôb prišlo zo Sýrie, asi 500 osôb je známych pre svoju príslušnosť k teroristickým pobočkám v iných regiónoch (Afganistan, Pakistan, Jemen, Tunis, Lýbia) a skoro 1000 osôb je aktívnych v „džihádosfére“ . Celkovo je to viac ako 2500 osôb, ktoré treba strážiť.


Naviac, 950 nových miest vytvoria počas troch rokov na ministerstve spravodlivosti, rozmiestnených na stanné súdy, väzenskú administratívu a právnu ochranu mládeže. Nakoniec, 250 miest vytvoria na ministerstve obrany a 80 v Bercy, obzvlášť miesta colníkov pre boj proti financovaniu teroristických sietí. „Prostriedky pre tímy služieb musia byť posilnené, aby sa tieto dotovali moderným materiálom a doplnkami“.


Na otázku politicky citlivú o posilnení ukazovateľov v dohľade a odpočúvaní vláda v danej chvíli nepokračovala. Ukázuje sa byť čiastočne vyhýbavá. Všetko, čo sme sa dozvedeli o návrhu zákona o informačných službách, ktorý bol predstavený v apríli 2014 v parlamente, „ dá službám zákonné prostriedky naplniť ich poslania celkom zaručujúc vonkajšiu kontrolu a nezávislosť ich aktivít“, aby dali krajine „legálny rámec pre akcie tajných služieb, legitimizujúc tak ich činnosť a celkom rešpektujúc verejné a osobné slobody“.


„Predmet budúceho návrhu zákona o tajných službách je zaručiť jasný zákonný základ pre služby, ale tiež dovoliť overovanie odpočúvaní rýchlejšie ako dodnes a kontrolu externých metód nezávislých autorít“, vysvetľuje vláda.


Boj proti radikalizácii vo väzeniach
Manuel Valls tiež oznámil vytvorenie zväzku daného pod kontrolu magistrátu podľa vzoru, ktorý už existuje pre sexuálnych delikventov, v ktorom budú obligatórne popísané všetky osoby odsúdené alebo alebo obvinené z terorizmu“.


Tieto osoby musia pravidelne informovať predstaviteľov o ich zmenách v pobyte a deklarovať každý pobyt v cudzine. Posilnenie kontrol na hraniciach podľa dohôd zo Schengenu a „lepšie sledovanie pohybu označených osôb“ tiež boli oznámené. „Vybavenie PNR, ktoré budú používať vo Francúzsku od septembra 2015 musí byť v budúcnosti záležitosťou na európskej úrovni“, obhajuje svoju vec vláda.


V kapitole Spravodlivosť oznamuje vláda, že zvýši „prostriedky väzenských informácií“. Bude ustanovená inšpekcia pre nestranné a úplné zisťovanie mladých delikventov sledovaných službami.


Pre boj proti fenoménu radikalizácie vo väzeniach bude rozšírené preskupovanie zadržaných islamských radikálov, v čom bol urobený experiment vo Fresnes. Budú rozdelení do štyroch štvrtí a najme sa 60 nových moslimských spovedníkov (almužníkov). Na prevenciu delikvencie použijú 60 mil. € z prostriedkov medziminsterských fondov, „aby sa vytvorili podmienky pre potlačenie radikalizácie“. Exekutíva navrhne okrem iného penalizáciu za urážky a ohováranie, pretože sťažujú situáciu v boji proti rasizmu a antisemitizmu.“


No naopak, návrh strany UMP na vytvorenie trestu za urážku národa nebol schválený.
Zdroj: Le Monde
Preklad: redakcia Svet v preklade

prezentačné foto: wikipédia.fr – Manuel Valls

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/400px-Valls_Toulouse_2012-307x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/400px-Valls_Toulouse_2012-300x300.jpgadminPolitikaFrancúzsko,islamPremiér Valls oznámil vytvorenie 2680 postov pre boj proti terorizmu Posilnenie ľudských aj materiálnych prostriedkov v boji proti terorizmu: to je podstata odpovede danej v stredu 21. januára Manuelom Vallsom, dva týždne po vraždách v Charlie Hebdo. Premiér oznámil rozpočet 425 miliónov euro na materiál. S personálnymi nákladmi by to mohlo...