Eurozóna musí ísť oveľa ďalej, než predpovedala o odpisovaní dlhu Grécka a mohla by byť donútená ho sčasti vygumovať, mieni MMF v hlásení publikovanom v stredu 14. júla, čo bolo dané na známosť európskym predstaviteľom už 11. júla, už či pred dohodou, ktorá stanovuje nový plán pomoci Aténam, alebo po jeho podpise.

V dokumente ubezpečuje MMF, že grécky dlh je „celkom neživotaschopný“ a predvída, že sa „priblíži ku 200 % svojho HDP v dvoch nasledujúcich rokoch“ z dnešnej úrovne 175 %. Životaschopný môže byť len s podmienkou zrušenia časti dlhu, to je to, čo žiadal prezident Alexis Tsipras, ale čo Nemecko odmietlo. Anonymný člen MMF tiež vysvetlil pre Reuters, že:
„Vieme to jasne[…] Bude nám treba konkrétne a ambiciózne riešenie problému zadlženia […] Ak sa im dá predĺženie splatnosti dlhu o tridsať rokov, dovolí sa im znížiť dlh zotrvajúc tak pri výkonnosti.“

MMF predpokladá tri podmienky pre EÚ:
1. Prvá bude pozostávať v dodržaní „predĺženia splatnosti z milosti“ od 10 do 30 rokov, počas čoho Grécko nebude splácať svoj dlh Európanom.
2. Druhá spočíva v „ročných transferoch“ fondov z Grécka.
3. Tretia by bola jednoduché a celkové vytretie dhu.

Urgentné je nájsť prechodné financovanie
Čo sa týka otázky dlhu, MMF mieni, že degradácia finančnej situácie v Grécku by mohla vyvolať „mimoriadne doplnkové financovanie od Európanov“ vo výške 85 miliárd eur rozpočtovej diery vypočítanej v MMF, 25 miliárd navyše do dvoch týždňov, čo by financovala eurozóna v zmysle predbežnej dohody s Gréckom.

Očakávajúc, že rôzni členovia eurozóny budú za tretiu možnosť pomoci, grécka vláda, ktorá má v stredu schôdzu na parlamentnej pôde, začína znovu byť krátkodobo llikvidná. Dnes je urgentné nájsť prechodné financovanie, ktoré by dovolilo Aténam čestne vyrovnať oveľa závažnejšie lehoty splatnosti. Pre začiatok treba vrátiť 3,5 mld. eur 20. júla do ECB. Bez prepočítania a čo najrýchlejšie vrátiť sumu 1,6 mld. eur dlžnú MMF.
Zdroj: Le Monde
Preklad: redakcia

adminEkonomikaEÚ,GrexitEurozóna musí ísť oveľa ďalej, než predpovedala o odpisovaní dlhu Grécka a mohla by byť donútená ho sčasti vygumovať, mieni MMF v hlásení publikovanom v stredu 14. júla, čo bolo dané na známosť európskym predstaviteľom už 11. júla, už či pred dohodou, ktorá stanovuje nový plán pomoci Aténam, alebo...