Honfleur Pixabay

Zvláštne smerovanie vo vývoji bývania v Hexagone má určite ekonomické a sociálne príčiny, ktorých dopad však môže vytvoriť príležitosť pre rozvoj obchodnej činnosti v oblasti realít. Ak by bol záujem presťahovať sa tam či si vytvoriť dovolenkové sídlo, je možné sa poobhliadnuť po niektorých destináciách, ktoré sa uvoľňujú.

Prázdne byty a ktoré mestá sú tým dotknuté
Počet prázdnych bytov vo Francúzsku stúpa, čo odhalila jedna štúdia od Fnaim /Fédération nationale de l’immobilier/. Urbánne zóny malých a stredne veľkých miest sú najviac dotknuté.
Vývoj je tichý ale istý. Podľa uvedenej štúdie je časť bytov prázdnych, bez nájomníkov. Ich počet dosiahol 7,9% v metropolitných oblastiach Francúzska, čo činí 2,7 milióna bytových jednotiek. Nerovnováha cenových parít v rôznych urbánnych oblastiach je zapríčinená aj celkovým nerovnomerným ekonomickým rozvojom v nich.

Rennes a Paríž
Podľa spomenutej štúdie postup zvyšovania neobsadených bytov sa netýka celého Hexagonu. Tento jav zasahuje veľké mestá a ich prímestské zóny.

Na 500 tisíc obyvateľov sa priemerné hodnoty neobsadenosti fixovali v roku 2014 na 6,8% z hodnoty 0,6 % v roku 1999. Výnimky z pravidla v Avignone a Saint-Etienne naznačujú ešte viac zvýšené percentá prázdnych obydlí na úrovni 9,4 – 9,5 %.

Opačný vývoj majú oblasti s vysokou dynamikou celkového rozvoja. To je prípad Nantes, Bordeaux, Rennes a Paríža, v ktorých sa pohybuje percento prázdnych bytov medzi 5,4 až 6,4 %.

Sú miesta, kde je až vyše 10 % prázdnych neobsadených bytov. Sú to urbánne oblasti s obyvateľmi od 200 tisíc do 500 tisíc. Percentá neobsadenosti sú viac ako 10 % v Mulhouse a Pau a 9 % v Nîmes a Perpignane.

Prečo sú byty prázdne?
Byt môže byť neobsadený z rôznych dôvodov. V období keď sú v procese predaja, rekonštrukcie či majitelia sú vzdialení. Byty často nenachádzajú nájomníkov z dôvodu nevyhovujúceho miesta a jeho ceny.

Vysoké percentá prázdnych bytov sa prejavujú v štatistike malých miest na severe /Cherbourg, Saint-Quentin, Boulogne-sur-Mer a pod./, pre juhofrancúzske mestečká ako Montauban, Ajaccio, Vannes, La Roche-sur-Yon a Béziers naopak percento neobsadenosti je v poklese, lebo ekonomika týchto sídiel poskočila o 20 %. Taktiež skupina malých miest na pobreží Stredozemného mora a v Alpách má nízku neobsadenosť sídiel.

Deje sa vyľudňovanie centier miest v prospech predmestských oblastí, čo je zrejme jav patrný v celej Európe, aj na Slovensku.

Na niektorých trhoch s nehnuteľnosťami nové bývania vyprázdňujú staré byty. V mnohých stredne veľkých mestách stúpa tiež počet prázdnych bývaní.

Hlavne nové stavby určené na bývanie majú devastačné účinky na miestny trh so starými nehnuteľnosťami, menovite na byty umiestnené v centrách.

Nie je však isté, že tieto prázdne obydlia zostanú dlhodobo nevyužívané, keďže klimatické podmienky sa prudko menia a severské sídla sa môžu stať zaujímavými.

Zdroj vecných údajov: Les Echos

text: redakcia: SvP

Prázdne byty vo Francúzsku: počet stúpa |https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/01/old-village-2823175_960_720-e1515909887342.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/01/old-village-2823175_960_720-e1515909887342.jpgadminEkonomikaEÚ,Francúzsko,Investičné radyZvláštne smerovanie vo vývoji bývania v Hexagone má určite ekonomické a sociálne príčiny, ktorých dopad však môže vytvoriť príležitosť pre rozvoj obchodnej činnosti v oblasti realít. Ak by bol záujem presťahovať sa tam či si vytvoriť dovolenkové sídlo, je možné sa poobhliadnuť po niektorých destináciách, ktoré sa uvoľňujú. Prázdne byty...