Rast svetového obchodu  je v riziku. 

Svetová organizácia obchodu  zrevidovala svoje predpovede. V stredu zverejnila správu, že  obchodný rast  poklesne o 2,8%, hoci v apríli uvádzala pokles len o 1,7% čo sa týka obchodnej výmeny.  Jej predpovede o poklese pre nasledujúci rok 2017 boli 1,8% až 3,1% namiesto 3,6%.

Po prvýkrát za 30 rokov bude rast  medzinárodného obchodu taký istý ako celosvetové HDP odhadované na 2,2%, zdôraznila Svetová organizácia obchodu. Počas 90. rokov 20. storočia sa obchodná výmena tovarov zvýšila dvojnásobne rýchlejšie ako jej reálny HDP.

Roberto Azevedo, generálny riaditeľ  WTO vyhlásil, že dramatické spomaľovanie rastu obchodu je nezdravý jav a bude musieť  byť spustený alarm.  Je tu však nebezpečenstvo zhoršenia stavu kvôli populistickým režimom, ktoré to budú politicky zneužívať, čo určite môže zhoršiť dopady poklesu rastu globálneho HDP. Najväčšie znepokojenie sa týka protekcionizmu štátov, ktoré si tak možno budú chcieť  ochrániť svoj obchod. Štáty G20 mali za posledné roky tendencie zvyšovať obchodné bariéry. Určité krajiny skúšajú obmedziť svoje importy a uprednostniť národnú produkciu, čoho efektom má byť  znehodnotenie meny (devalvácia).

Prepad rastu je prvoradým faktorom, ktorý vysvetľuje vznikajúcu chudobu. Ústup importov z Južnej Ameriky, Severnej Ameriky a Ázie a klesajúde dovozy z Ázie sú spôsobené oslabením hodnôt v obchodnej výmene.

Anémia v ekonomike sa vysvetľuje  trojštvrtinovým spomalením nielen výmeny tovarov ale aj služieb.  MMF to spomenul vo svojej správe o perspektívach svetového hospodárstva. Spresňuje to tým, že  celý process oslabenia rastu naštartovalo znižovanie investícií.

zdroj: Les Echos, obrázok:Pixabay

redakcia SvP

Pokles rastu svetového obchodu o 2,8%https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/09/business-1676138_960_720-e1475076126546.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/09/business-1676138_960_720-e1475076126546.jpgadminEkonomikaRast svetového obchodu  je v riziku.  Svetová organizácia obchodu  zrevidovala svoje predpovede. V stredu zverejnila správu, že  obchodný rast  poklesne o 2,8%, hoci v apríli uvádzala pokles len o 1,7% čo sa týka obchodnej výmeny.  Jej predpovede o poklese pre nasledujúci rok 2017 boli 1,8% až 3,1% namiesto 3,6%. Po prvýkrát za 30 rokov bude rast  medzinárodného...