Ak chceme pochopiť pojem Palmýra a čo civilizácia stráca pod kladivami a zbíjačkami fanatických militantov z ISIS, musíme sa vrátiť do 2. tisícročia pred Kr. Toto miesto je totiž odvtedy známe v písanej histórii a pretrvalo ako obývané do 15. storočia po Kr. V klinopisných textoch sa spomína už v 2, tisícročí ako dôležité centrum karavánovej prepravy. Oblasť obývali v tej dobe amuritsko-západosemitské kmene.

LevVPalmýre
Socha leva v archeologickom parku v Palmýre, ktorú aktuálne rozbili militanti ISIS, Antické múzeum v Palmýre je vzdialené od Damasku 230 km na východ. Mesto sa rozvíjalo vďaka prameňom vody a salinám v jeho okolí. foto: wikipédia.en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To, čo udržiavalo tri a pol tisícročia Palmýru (aramejsky: Tadmur) ako obývanú zónu naprostred sýrskej púšte, bol obchod. Tu končili obchodné púštne karavány, ktoré sem dovážali hodváb, jantár, jemné bavlnené látky, koreniny, eben, slonovinu a drahé kamene. Cesta do Palmýry bola prepojená na Hodvábnu cestu z Číny, čím sa stala obchodným a cestovateľským centrom celého Orientu, lebo transport tovaru z Palmýry pokračoval na západ do antického Grécka a Itálie.

Vďaka mýtnym poplatkom vyberaným od obchodníkov a cestujúcej verejnosti a poplatkom za predaný tovar na trhoch Palmýry sa mesto rozvinulo na megapolis rozložený na 1000 ha plochy.
Hlavnými zastávkami na ceste z Číny do Ríma boli okrem Palmýry Dura-Europos (na rieke Eufrat, dnes Salhijé v Sýrii) medzi Gréckom, Partskou a Rímskou ríšou, mesto Babylon, Seleukia (na rieke Tigris), Dendera (v Egypte), Coptos, Bahrain, delta rieky Hindus, Merv (v Turkmenistane) a Rím.

Palmýra sa stala z lokálnej obce živiacej sa poľnohospodárstvom postupne metropolou podľa modelu gréckeho mestského štátu a vo svojej najvyššej forme tvorila Palmýrske cisárstvo rozložené na území dnešných krajín Turecko, Sýria, Egypt, Izrael, Saudská Arábia, Gaza a Jordánsko.

Palmýra mala aj premyslenú sociálnu štruktúru, na vrchole pyramídy stáli postupne králi kráľov, cisár, princovia, medzitým bola Palmýra aj republikou. Bol to teda vysoko rozvinutý civilizačný fenomén, ktorého stavebné pamiatky sa vďaka svojej pozícii v púšti mohli zakonzervovať až do dnešných čias v podobe veľkého antického mesta.

Moc Palmýry spočívala práve na karavánach, ktorých cesty palmýrski patróni udržiavali bezpečné a poskytovali obchodníkom ozbrojenú ochranu a sprievodcov. Karavána ako hlavná súčasť palmýrskej ekonomiky bola vždy riadená patrónom a obchodnú stránku zabezpečoval obchodník alebo skupina obchodníkov.

Vďaka nim sa do antickej južnej Európy dostávali hodváb, koreniny, kadidlá a voňavé éterické oleje tak veľmi žiadané bohatými vrstvami antickýh odberateľov. Podľa tesaného záznamu do kameňa boli však prvoradým tovarom otroci, za ktorých predaj mesto tiež vyberalo poplatky a clá.

Mapa obchodných ciest prepojených s Palmýrou v období antiky.
Mapa obchodných ciest prepojených s Palmýrou v období antiky.

Po týchto cestách však neprúdili len tovary ale aj vzdelanosť, náboženské kulty a ranné výdobytky arabskej a orientálnej vedy.
Nakoniec,moc Palmýry sa skončila po jej dobytí muslimami a ich vodcom Chalidom Ibn al-Validom v roku 634 po Kr. a po konečnom rozdrobení medzi mnohých vazalov kalifátu Abbásovcov v 10. storočí. Jeho skazu dovŕšili Mongoli v roku 1258 dobytím Bagdadu.
Posledný moslimský princ-vládca Palmýry ukončil vládu v roku 1406.
Podľa archeologických nálezov, väčšinou veľmi viditeľných, sa dá usúdiť, že Palmýra bola jedným z dôležitých civilizačných centier antiky a skorého stredoveku. Toto miesto dovoľovalo výskumníkom pomerne ľahko zostaviť dejiny tejto časti sveta. Bohaté nálezy v oblasti umenia, architektúry a písomníctva boli pokladom pre vedu. V meste sa zachovali kolonáda s korintským stĺporadím s dĺžkou 1 km, ktoré lemovalo 9 m širokú hlavnú obchodnú ulicu. Mala 375 stĺpov so sochami . Do 20. storočia sa zachovalo z nich 150. Blízko sa nachádzali Diokleciánové kúpele, divadlo, agora, senát a iná bohatá výstavba. Vedecký výskum bol zahájený v 20. storočí, boli to najmä Francúzsko (1928-30 a pod II. svetovej vojne) a Nemecko od roku 1902 do 1917. Výskum robili aj poľskí archeológovia.

©text:redakcia SvP,

zdroj: Encyklopédia archeológie, str. 662, wikipedia.en

foto: wikipedia.en

Palmýrahttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/07/LevVPalmýre.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/07/LevVPalmýre.jpgadminHistorický krúžokBlízky Východ,historickéAk chceme pochopiť pojem Palmýra a čo civilizácia stráca pod kladivami a zbíjačkami fanatických militantov z ISIS, musíme sa vrátiť do 2. tisícročia pred Kr. Toto miesto je totiž odvtedy známe v písanej histórii a pretrvalo ako obývané do 15. storočia po Kr. V klinopisných textoch sa spomína už...