Podľa toho, ako píše Le Figaro, odškodňovanie rodín obetí tejto leteckej katastrofy nemá obmedzený horný finančný limit, pretože sa jedná o chybu firmy. Vyjednávania s rodinami obetí kvôli výške odškodnenia s poisťovňami bude trvať dlho.

150 osôb zostalo vo Francúzskych Alpách, no nie je to prvá a zrejme ani posledná katastrofa od roku 1929, kedy bola podpísaná prvá medzinárodná konvencia o odškodnení pozostalých. Táto dohoda bola opätovne obnovená v roku 1999 a vnesená do francúzskeho práva v roku 2004. Tento text je známy ako Montrealská konvencia. Stanovuje princíp automatickej zodpovednosti v leteckej doprave za spôsobené škody na životoch.

V prípade havárie stroja aerolinky Germanwings nemá preto hypotéza o samovražde kopilota žiaden vplyv na poistenie pasažierov. Maximálna suma odškodnenia na jednu obeť je stanovená Montrealskou konvenciou na cca 127 000 €. V prípade chyby dopravcu tento limit poskočí smerom nahor. Germanwings oznámilo vo štvrtok, že vyplatí pozostalým preddavok 50 000 eur za každú obeť nešťastia a to bezprostredne po nehode.

Johanne Charbit, zodpovedný technický riaditeľ poisťovne AON France vyhlásil, že Germanwings a jej poisťovateľ sa ocitli po katastrofe v kríze. Odškodnenie sa bude pohybovať podľa medzinárodných noriem na maximálnom strope.

V takomto dramatickom prípade sa bude hodnota vyplácaných súm riadiť podľa predikátu morálky aj ekonomiky. Prioritou leteckej spoločnosti je dosiahnuť s poškodenými rodinami mimosúdnu dohodu prijateľnú pre obe strany tak, aby sa Germanwings vyhol budúcim súdnym pokračovaniam.

Vyjednávania medzi príbuznými pozostalých a právnikmi sa budú udržiavať v tajnosti. V roku 2000 v prípade havárie Concordu vo Francúzsku dostali pozostalí 100 pasažierov na osobu viac ako jeden milión eur. V prípade A320 bude dosahovať odškodnenie odhadom celkovo 150-200 mil. eur.

Strata lietadla bude odškodnená poisťovňou vo výške 6,5 mil eur.

Odškodňovanie komplikuje fakt, že nie je možné rýchlo identifikovať pozostatky obetí havárie.

Táto lajdáckosť aerolinky alebo možno snaha ušetriť náklady za kvalitných pilotov viedla k obrovskej strate na životoch hlavne mladých ľudí, čo si bude Európa dlho pamätať.

Zdroj: Le Figaro

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/03/Airbus-a320.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/03/Airbus-a320-50x50.jpgadminPolitikaGermanwings,NemeckoPodľa toho, ako píše Le Figaro, odškodňovanie rodín obetí tejto leteckej katastrofy nemá obmedzený horný finančný limit, pretože sa jedná o chybu firmy. Vyjednávania s rodinami obetí kvôli výške odškodnenia s poisťovňami bude trvať dlho. 150 osôb zostalo vo Francúzskych Alpách, no nie je to prvá a zrejme ani posledná katastrofa od roku 1929,...