Klíma: Je nádej obmedziť otepľovanie ?
Podľa špeciálnej správy GIEC predstavenej v októbri 2018, aktuálne tempo otepľovania predpokladá dosiahnutie zvýšenia priemernej hodnoty oteplenia o 1,5% Celzia medzi rokmi 2030 až 2052.

GIEC je „Medzivládna skupina expertov pre vývoj klímy“ ktorá 8. októbra 2018 v Incheone v Južnej Kórei diskutovala o obmedzení otepľovania a vyjadrila nádej, že zostáva šanca znížiť oteplenie planéty na 1,5 % vypočítanú z priemerných ročných nameraných hodnôt v období od konca predindustriálnej éry.

Koncentrácia plynov v atmosfére je bezprecedentná za posledných 800 tisíc rokov. Teplotné rekory dosiahnuté v poslednom roku, vlny horúčav, povodne a dažde ako aj ničivé uragány už začali deregulovať pozemskú klímu.

Ako zasiahnu tieto klimatické zmeny do ekonomík kontinentov?
Na túto tému už boli vytvorené odborné štúdie.
Jednou z nich je projekt PESETA, ktorý sa týka aj strednej Európy. Vedecká štúdia sa zrodila už v roku 2009. Dospela k záveru, že oteplenie klímy bude ekonomicky výhodné pre krajiny severnej Európy, vcelku neutrálne dopady bude mať na strednú Európu a veľmi nevýhodné pre južnú Európu.

Uvažuje sa v nej o možnom vývoji poľnohospodárstva, výskyte povodní, o vplyve horúčav na ľudské zdravie a rozlohe zaplavených pobreží morom. Štúdia pracuje s konkrétnymi číslami zvýšenia teplôt pre strednú Európu o 2,5 °C v priemere, čo bude znamenať nárast výnosov o 5 %, množstvo ľudí zasiahnutých povodňami by vzrástol o 117 tisíc a škody 3,5 mil. eur, príjmy z turistiky by vzrástli o O,93 mil. eur a na horúčavy by zomrelo o 17 osôb na 100 000 obyvateľov viac.

Tieto čísla sú len neisté odhady, lebo vytvoriť ekonomickú bilanciu klimatickej zmeny je v podstate nemožné, ba ani vtedy to nie je isté, ak si stanovíme konkrétnu teplotu, ktorá by mohla v budúcnosti byť.

Aké sú dôvody týchto tvrdení?
Klíma ovplyvňuje veľké množstvo oborov ľudskej činnosti a medzi jednotlivými odbormi sú spojitosti. Úpadok jedného oboru v dôsledku oteplenia môže podporiť iný obor alebo naopak. Napríklad peniaze ušetrené v cestovnom ruchu môžu byť využité inde.

Nevedno do akej miery budeme schopní týmto zmenám čeliť a prispôsobiť sa im evolučne. Vedecký pokrok môže obmedziť našu závislosť na prírode, takže ani vyššia teplota by nemusela spôsobiť také problémy, aké by znamenala aktuálne.

Tiež sa nedá finančne vyjadriť výška škôd, respektíve zmeny v prírodnej sfére.

Nedokážeme previesť na finančné vyjadrenie hodnotu biodiverzity a organizmov na planéte, nevieme oceniť ekosystémy. Tiež ani predpoveď zmien v prírode kvôli zmene teploty nie je spoľahlivá.

Sú kritici, ktorí si myslia, že snaha o obmedzení otepľovania Zeme je veľmi drahý projekt s neistým výsledkom, a že sú aj iné riešenia, ktoré by boli lacnejšie s viditeľným efektom.

Oponenti si zase myslia, že neznalosť budúcich následkov oteplenia by mala byť dôvodom, prečo práve tomuto problému venovať maximálnu pozornosť. Hovoria tomu princíp predbežnej opatrnosti, ktorý patrí medzi základné piliere koncepcie udržateľného rozvoja.

Je to konečný odhad?
Zrejme vyššie uvedené údaje majú otupené ostrie. Stránka Európskej rady a Rady európskej únie uvádza, že globálna teplota sa pravdepodobne zvýši o 2°C v porovnaní s úrovňami predindustriálnej éry a do konca storočia by jej nárast mohol dosiahnuť dokonca až 5°C. Malo by to výrazný dopad na charakter krajiny a hladinu morí na celom svete.
EÚ má ako prioritu opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov. Predstavitelia EÚ v OSN sa konkrétne zaviazali, že premenia Európu na nízkouhlíkové hospodárstvo s vysokou energetickou účinnosťou. EÚ si tiež stanovila cieľ, že do roku 2050 zníži emisie skleníkových plynov o 80 až 95% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.
EÚ vytýčila tri kľúčové ciele na obdobie do roku 2020:
1.zníženie emisií skleníkových plynov o 20 %
2.zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov o 20 %
3.zvýšenie energetickej efektívnosti o 20 %
Tieto sú známe aj ako „ciele 20-20-20“.
Do roku 2030 EÚ stanovila zníženie emisných plynov najmenej o 40%.
Tieto čísla by mali zaistiť udržanie zvýšeného otepľovania do 2 °C do roku 2030.

text: redakcia SvP

text: redakcia SvP

Oteplenie klímy a ekonomika https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/10/hands-1222866_1280-e1539560361479.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/10/hands-1222866_1280-e1539560361479.jpgadminEkológiaEkonomikaKlíma,klimatické zmeny a ekonomikaKlíma: Je nádej obmedziť otepľovanie ? Podľa špeciálnej správy GIEC predstavenej v októbri 2018, aktuálne tempo otepľovania predpokladá dosiahnutie zvýšenia priemernej hodnoty oteplenia o 1,5% Celzia medzi rokmi 2030 až 2052. GIEC je 'Medzivládna skupina expertov pre vývoj klímy' ktorá 8. októbra 2018 v Incheone v Južnej Kórei diskutovala o obmedzení...