Európska civilizácia má nepochybne ázijské korene, no Ázia je obrovský kontinent a preto vedci skúmajú už dlho, odkiaľ presne sme prišli.

Na konci 18. storočia po Kr. začali vzdelanci prehodnocovať starozákonnú chronológiu. Neskôr, keď boli objavené sanskrtské texty, čakalo sa, že sa objavia dovtedy neznáme historické údaje. Sir William Jones sa ako prvý pionier pokúsil synchronizovať biblickú chronológiu so sanskrtskou v staroindických textoch, ktoré opisujú minulosť siahajúcu do tisícročí pred Adamom. On tiež ako prvý tieto texty preložil.

Voltaire, John Holwell a Alexander Dow si z týchto prekladov urobili argumentačný základ proti židovsko-kresťanskej chronológii robiacej si výlučné právo sprostredkovať Boha človeku.

No po publikovaní Jonesovho prekladu si ortodoxní teológovia vydýchli, lebo jeho indická história neprotirečila Mojžišovej verzii dejín. Jones sa presne držal limitu biblie, že Zem bola stvorená 4004 rokov pred Kristom. Jones predpokladal dátum potopy na rok 2350 pr. Kr. V tomto zmysle poopravil aj chronológiu indických dejín. Jones tak ukázal, že staroindická literatúra nie je nepriateľom kresťanstva, ale nezávislým potvrdením biblickej verzie.

Jonesova prednáška v Kráľovskej ázijskej spoločnosti v Bengálsku v 1876 predznamenala zrod historickej lingvistiky. Jones v nej porovnával sanskrt s antickými jazykmi, perzštinou, keltským jazykom, gótčinou, z čoho formuloval záver, že existoval dávny prajazyk, z ktorého sa vyvinuli ostatné jazyky. Hlavne podobnosť sanskritu s európskymi jazykmi urýchlilo odvrátenie sa intelektuálov po období osvietenstva od Genezis.

Odvtedy sa Indii hovorí kolíska ľudstva, alebo prinajmenšom predpokladaná kolíska. Slovenskí romantici prevzali túto teóriu ako určitú a pokladali Indiu za pravlasť Slovanov. Podobne nemeckí.

Angličan Thomas Young nazval túto jazykovú skupinu indoeurópskou v roku 1816. V roku 1833 napísal Franz Bopp komparatívnu štúdiu o sanskrte, latinčine, gréčtine a i. Pozostatky protojazyka sa však nenašli. Preto sa porovnávali príbuzné slová a gramatické tvary rôznych indoeurópskych jazykov, z čoho sa vydedukovala ich protoforma. Tento jazyk sa nedal overiť, preto zostávame v súčasnosti v neistote ohľadom jeho skutočnej formy.

Keďže bol vydedukovaný jazyk, bolo k nemu treba priradiť aj nejaký protonárod, ktorý ho používal. Tak vznikol predpokladaný Indoeurópsky národ. Niekedy medzi 1500-1200 pred Kr. Indoeurópania migrovali z európskej časti cez dnešné územie Afganistanu do severovýchodnej Indie. Títo svetlokoží nomádi si podrobili tmavších domorodcov, ktorým historici hovoria Dásovia. Indická civilizácia sa začala intenzívne meniť práve po príchode týchto Árjov (Árijcov). Oni priniesli so sebou sanskrt, ktorý spolu s védskou múdrosťou preniesli na domorodcov. Toto je však len jedna teória z viacerých.

Práve názov Árjovia a dominantný spôsob chovania spolu s nedostatkom pigmentu doviedol hitlerových ideológov k presvedčeniu, že Nemci pochádzajú práve z nich a pomenovali sa tiež ako Árijci. Títo „ideológovia“ sa patrne opierali o názor nemeckého indológa Maxa Mullera (1826-1900) šíriaceho práve rasovú interpretáciu o Árjoch, ktorí priniesli tmavým Drávidom svoju vyššiu kultúru na vozoch s lúčovito zostrojenými kolesami.

No lingvistické dôkazy neprinášajú pražiadnu istotu o verziách indológov a skôr vyvracajú tézu Indoeurópanov a ich indickej kolísky. Výskum priviedol nakoniec indických archeológov k presvedčeniu, že pôvod Árjov aj Dásov je originálne indický a ich vývoj sa udial v spoločnom priestore povodia rieky Indus. Acheologické dôkazy zostávajú však nejednoznačné a nedajú sa priradiť ku žiadnej spomenutej verzii. Dúfanie v rozhodujúci verdikt upiera zraky odborníkov na pečatidlo z obdobia Harappskej kultúry s dodnes nerozlúšteným písmom, ktoré vykopali v oblasti obývanej Árjami.

Zdroj: Historická revue č. 1/2015, Hľadanie domoviny Indoeurópanov – str.14-19, Róbert Gáfrik

foto: wikipedia.de

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/INdia-442x460.pnghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/INdia-300x300.pngadminHistorický krúžokĎaleký východEurópska civilizácia má nepochybne ázijské korene, no Ázia je obrovský kontinent a preto vedci skúmajú už dlho, odkiaľ presne sme prišli. Na konci 18. storočia po Kr. začali vzdelanci prehodnocovať starozákonnú chronológiu. Neskôr, keď boli objavené sanskrtské texty, čakalo sa, že sa objavia dovtedy neznáme historické údaje. Sir William Jones sa...