Pod vplyvom objavu slovenských archeológov zo SAHI (Slovenský archeologický a historický inštitút), ktorý urobil spolu s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Guatemale tento rok, sa významne zmenila časová os dejín Mayov. Najnovší nález v Uaxactúne zmenil názor historikov, že Mayovia zakladali kráľovstvá až po roku 250 n.l. Objav v komplexe H Sever, kde sa nachádza dynastická svätyňa, posunul ich existenciu o niekoľko storočí do minulosti.

Svätyňa kráľov skrývala vo svojom podzemí prázdnu šachtu, v ktorej boli uložené kráľovské insígnie jedného z prvých kráľov Mayov. Prieskumom ich štruktúry sa prišlo na to, že sú to vôbec najstaršie kráľovské insígnie moci nájdené na území Mayov.

Nájdené kráľovské žezlo je z jadeitu a nesie znaky až z predmayského obdobia. Žezlo pokrýva 20 hieroglyfov, ktoré sú súčasnými prostriedkami nerozlúštiteľné, no je predpoklad, že by mohli byť, a to vďaka svojej gramatickej stavbe. Jadeitové žezlo sa tak stalo základom pre novú disciplínu – predklasickú epigrafiu.

Pri žezle bola uložená jadeitová soška s jemným vyrezávaním spodobujúca fantastické zviera, ktoré Mayovia nazývali „way“. Zrejme reprezentovalo dušu alebo druhé ja kráľa, čo je už známe z mayského kultu klasického obdobia.

Nález najstaršieho mayského písma a posun vzniku prvého kráľovstva urobili vážny zásah do doterajšieho datovania. Fotografie nálezov sa na Slovensku zatiaľ nemôžu zverejňovať kvôli zákonom Guatemaly. Objekty si však už obzreli renomovaní znalci. Považujú tento objav za prelomový.

Majiteľ nájdeného jadeitového žezla vládol na mieste s názvom El Tiburón, kde bol tiež urobený archeologický objav. Stavba kráľovského komplexu je vysoká 31 metrov a základ má rozmery 150 x 115. Bola postavená medzi 500-350 pred n.l. a našli na nej znaky z rôznych období klasického obdobia. Boli to od fázy od Mamon (500-350pred n.l.) po Tzakol, ktorý sa začína v roku 250 n.l. Palác je jednoznačne určený ako najstaršie centrum mestského štátu Mayov.

Tretím dôležitým objektom nájdeným v komplexe H Sever neďaleko pyramídy s dynastickou svätyňou je nález tzv. triadickej skupiny. Jedná sa o observatórium určené na pozorovanie heliaktických východov a západov súhvezdia Orion. Význam súhvezdia pre Mayov má kozmologický charakter: verili, že sa v ňom zrodil súčasný vesmír. V objekte observatória našiel slovenský archeológ Daniel Kendrala budovy, ktoré majú zoomorfné črty. Zistil, že celá severná budova bola postavená v tvare korytnačky. V mayskej predstave zrodenia sveta malo súhvezide Orion práve jej podobu.

SAHI zrekonštruovala tento rok aj štukované masky bohov na pyramíde E7 v Uaxactúne. Pyramída sa nachádza v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Slovenská archeológia sa stala veľmi úspešnou v objavovaní a ochraňovaní historických stavieb a ich uchovaní do budúcna.

Súvisiaci článok: 7 najvýznamnejších vynálezov Mayov

zdroj: Historická revue č. 6/2015, str. 72-73

text: redakcia SvP

 

 

 

 

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/06/Chichen-Itza.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/06/Chichen-Itza.jpgadminHistorický krúžokGuatemala,historické,SlovenskoPod vplyvom objavu slovenských archeológov zo SAHI (Slovenský archeologický a historický inštitút), ktorý urobil spolu s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Guatemale tento rok, sa významne zmenila časová os dejín Mayov. Najnovší nález v Uaxactúne zmenil názor historikov, že Mayovia zakladali kráľovstvá až po roku 250 n.l....