Viac ako 60 000 objektov ruín civilizácie Mayov v Guatemale

V laserovej analýze sa objavil jedného dňa kompletný svet Mayskej civilizácie v lokalite lesa veľkého 2000 km2. Zúčastnení nazvali laser mayanista, čo označuje špecialistu na mayskú kultúru, ktorá zažila rozkvet medzi rokmi 1000 pred Kr. až 1500. Mayský archeológ operoval na teritóriu 95 000 km2 v štátoch Mexiko, Guatemala a Belize v tropickej džungli, kde je vlhko a horúco.

Vegetácia už dlho prekrýva to, čo postavili ľudia a potom opustili. Ruiny sú často skryté, pohltené zemou a rastlinami. „Možno sa ocitnúť na staro-dávnej ceste bez toho, aby sme ju uvideli“, vysvetlil Philippe Nondédéo, výskumník laboratória Archeológie dvoch Amerík na parížskej Sorbone.

Preto množstvo štruktúr, ktoré boli až dodnes neviditeľné, sa objavili nedávno v štúdii zverejnenej 28. septembra v časopise Science.
Laserom, ktorý objavil tento dávny svet, bol vlastne lidar, čo je druh radaru, ktorý nahrádza rádiové vlnenie laserovými impulzami.
Na zobrazení lidaru bola odstránená vegetácia digitálnym nástrojom a všetky topografické detaily sa odhalili.

Hustota osídlenia
Medinárodná štúdia od Philippa Nondédéa upresňuje bezprecedentné detaily zobrazenia lidaru na dvanástich sektoroch Guatemaly. Je financovaná nadáciou Pacunam /Kultúrne a prírodné dedičstvo Mayov/. Lidar prečesal 2144 km2 lesa, urobil 33,5 miliardy laserových sond a zaregistroval 61 480 štruktúr starých Mayov.

Výskumníci zistili, že vo všetkých sektoroch preskúmanej plochy žila populácia 150 000 až 240 000 osôb. Hustota obyvateľstva na tejto rozlohe bola 80 až 120 obyvateľov na km2 . Na porovnanie, v oblasti mestského osídlenia vo Francúzsku je priemerná hustota osídlenia 118 obyvateľov na km2.

Pre porovnanie uveďme, že v klasickej epoche Mayov / 600-900 našej éry/ bolo celkové osídlenie Mayov medzi 7-11 mil. obyvateľov. Podľa týchto údajov treba však opraviť staršie zistenia, keď sa odhadovalo, že v lokalite Tikal žilo 50 000 osôb, no podľa čerstvých odhalení treba počítať s tamojšou populáciou medzi 15 000 až 18 000.

Intenzívne poľnohospodárstvo
Pre francúzsky výskum v Guatemale je dôležité ešte ďalšia štúdia týkajúca sa mayského poľnohospodárstva. Klasická schéma uvádza na scénu husto osídlené mestské centrá a zóny vidieka, ktorých bolo menej a kde sa extenzívne hospodárilo na pôde.
„Ale táto hypotéza nie je udržateľná, vysvetľuje Nondédéo, pretože je tu prekvapivo vidno všade obyvateľstvo, aj na vidieku, ktorý je rovnako husto osídlený ako mestá.

Lidar nám ukázal obývané priestory na terasách v ľahko naklonenom teréne takisto ako početné kanály v záplavových oblastiach, ktoré slúžili na odvodňovanie a zavlažovanie.“
Vďaka lidaru dnes môžeme vidieť voľným okom krajinu v epoche Mayov hlboko obrábanú intenzívnou agrikultúrnou činnosťou. Zároveň nič nenaznačuje, že by bola pôda príliš nadužívaná. „Výsledky potvrdzujú trvalo múdre zaobchádzanie. Príčiny pádu Mayskej civilizácie je treba ďalej hľadať…“.


zdroj: Le Monde,

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Mayovia-613x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Mayovia-300x300.jpgadminHistorický krúžokhistorickéViac ako 60 000 objektov ruín civilizácie Mayov v Guatemale V laserovej analýze sa objavil jedného dňa kompletný svet Mayskej civilizácie v lokalite lesa veľkého 2000 km2. Zúčastnení nazvali laser mayanista, čo označuje špecialistu na mayskú kultúru, ktorá zažila rozkvet medzi rokmi 1000 pred Kr. až 1500. Mayský archeológ operoval...