Úvod
Prelom letopočtov je zároveň časom, kedy sa Rímska republika menila na prvé obdobie cisárstva, tzv. principát. Cisár bol oficiálne prvým občanom Ríma a Rím samotný bol na vrchole svojej moci. Po vláde Augusta prišlo k vláde niekoľko šialencov, ako Caligula a Nero. Po nich prišlo obdobie Flaviovcov a za nimi ďalšie obdobie, známe aj ako Piati dobrí cisári. Rím bol vo svojom zlatom veku kultúry a jeho vplyv sa rýchlo rozširoval na všetky strany. V čase najväčšej rozlohy spájala Rímska ríša Perzský záliv s Portugalskom. Ranné cisárstvo bolo však aj obdobím vojen, keď Rimania narazili na nových súperov, predovšetkým na najrôznejšie kmene Germánov.

Židia
Palestine_in_the_time_of_JesusŽidia mali už v dávnych dobách svoje kráľovstvo, ktoré si strážili. Ich prosperita samozrejme priťahovala pozornosť cudzích mocností a tak nečudo, že ich územie zabrali alebo vyplienili Asýrčania, Babylončania, Peržania a samozrejme Macedónci pod vedením Alexandra Veľkého.

Rimania dobyli dnešný Izrael za Pompeia a udržali si svoju vládu. Židia následne pomohli Caesarovi udržať si moc a získali za to niekoľko výsad, napríklad nemuseli v chrámoch spomínať rímskych panovníkov. Židia sa však začali búriť a vyvolali tri silné povstania, ktoré museli potláčať rímske légie.

Hneď v prvom veľkom povstaní v roku 66 n.l. prišli Rimania o légiu a poslali na východ skúseného veliteľa Vespasiana a jeho syna Tita. Obaja budúci cisári sa pokúšali dobyť Jeruzalem, ale pre silný odpor sa to podarilo až Titovi po niekoľkých mesiacoch. Prvé povstanie začalo vyrabovaním chrámu Rimanmi a skončilo vyrabovaním druhého chrámu.

Všeobecná nespokojnosť spôsobila ďalšie dve povstania. Židia mali zákaz vstupu do Jeruzalemu a za vlády Hadriána boli nútení konvertovať na rímsku vieru. Hadriánova snaha urobila tiež nečakané zmeny v náboženskej oblasti, pretože sa kresťania oficiálne oddelili od židovskej viery.

Špeciálne miesto v dejinách vojen medzi Židmi a Rimanmi má tzv. Kitoská vojna, keď sa židovskí rebeli pustili do masakrovania Rimanov v rôznych častiach ríše, hlavne v africkej Kyréne a na Cypre. Táto vojna spôsobila minimálne pol milióna obetí, v drvivej väčšine civilistov.

Dácka helma
Dácka helma. foto: Wikipedia Commons

Dákovia
Dákovia z dnešného Rumunska boli zaujímavým nepriateľom pre Rímsku ríšu. Mierumilovný (údajne) národ s dobre opevnenými hranicami podnikal cez Dunaj plieniace výpravy, ktorými okrádal rímske provincie. Cisár Domicián (Titus Flavius Domitianus), ktorý po krátkom vojenskom úspechu odišiel do Ríma sláviť svoj triumf, sa mohol len čudovať. Päť légií, ktoré zanechal pri Dunaji, utrpelo drvivú porážku. Ďalšie boje končili víťazstvom Rimanov, ale tí museli opustiť svoje pozície a presunúť sa tam, kde boli v tom čase potrebnejší. Domicián dojednal mier, ktorý sa však až priveľmi približoval porážke.

Výmenou za prechod cez ich územie sa Domicián zaviazal platiť Dákom daň. Ich nový kráľ Decebal to využil a z novozískaných peňazí upevnil svoje hranice a zaviazal si nových spojencov, ako i vojnové stroje, a to priamo od cisára. Domicián dokonca uznal Decebala za kráľa Dacie.

Nový cisár Traján (Marcus Ulpius Nerva Traianus) sa rozhodol skoncovať s poplatkom a vypravil sa proti Decebalovi. Jeho légie prekročili Dunaj a dobyli dácke pevnosti, aj keď za cenu ťažkých strát. Decebal si však udržal svoj trón a pripravil sa na novú vojnu. Zaútočil na rímskych spojencov a následne na samotné rímske územie, pričom sa pokúsil cisára Trajána otráviť. To, čo nedosiahol priamymi útokmi, sa mu darilo cez partizánsky spôsob boja. K tomu bral do svojich radov najrôznejších dezertérov z rímskeho územia. Proti novým légiám však nemal veľkú šancu a po obsadení Dácie Rimanmi pokračoval v partizánskom boji v Karpatoch, kde neskôr spáchal samovraždu.

Bitka v Teutoburskom lese
Bitka v Teutoburskom lese. Maľba z roku 1909. Vodca Germánov : Arminius (latinský prepis mena Hermann), Vodca Rimanov: Varus

Germáni
Germánske kmene boli najzarputilejším nepriateľom Rimanov po stáročia. Ako sa Rím rozrastal, čoraz častejšie sa stretával na svojich severovýchodných hraniciach s Germánmi. Prvé stretnutia Rimanov a Germánov boli pri dobývaní Galie Juliom Caesarom.

Za vlády Augusta sa Rimania pokúsili dobyť celú Germániu, čo však nebolo vôbec jednoduché a po prvých víťazstvách zaznamenali ťažkú porážku. Po stáročia sa viedli boje na riekach Rýn a Dunaj medzi Rimanmi a Germánmi, pričom každá zo strán sa pokúšala o výboje. Udalosti sa začali komplikovať za vlády Marka Aurélia (Marcus Aurelius Antoninus), ktorý prežil väčšinu svojej vlády vo vojenských táboroch na hraniciach (Limes Romanus). Keď začal Rím slabnúť, Germáni sa prehnali hranicami a spôsobili spúšť.

Omnoho závažnejší problém vznikol počas sťahovania národov, ktoré vyprovokovali Húni. Zo strachu pred nimi sa dali germánske a gótske kmene na pochod na západ, pričom obsadili časti Rímskej ríše. Germáni zároveň získali rozsiahle územia od Keltov. Boli síce kultúrne na nižšej úrovni, no vynikali v spracovaní kovov. Nikdy však neboli jednotní a jednotlivé kmene mali svoje vlastné ciele. I preto sa Rimanom podarilo dosiahnuť mier a obchodné styky s niektorými germánskymi kmeňmi, zatiaľ čo s inými boli vo vojne. Germáni boli pohybliví a po tom, čo sa Západorímska ríša začala rozpadať, jednotlivé kmene získali nové územia. Vandali v dnešnom Španielsku a neskôr v severnej Afrike, Frankovia vo Francúzsku, Anglovia a Saxovia v dnešnom Anglicku a podobne. Nasledujúci diel: Nepriatelia Ríma – 4. časť

Predošlý diel: Nepriatelia Ríma – 2. časť

©text: Stanislav ´Elvenisko´ Hoferek

 

 

Nepriatelia Ríma (3) – Rané cisárstvohttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/Dácka-helma-e1445472371136.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/Dácka-helma-e1445472371136.jpgadminHistorický krúžokhistorické,seriál Nepriatelia RímaÚvod Prelom letopočtov je zároveň časom, kedy sa Rímska republika menila na prvé obdobie cisárstva, tzv. principát. Cisár bol oficiálne prvým občanom Ríma a Rím samotný bol na vrchole svojej moci. Po vláde Augusta prišlo k vláde niekoľko šialencov, ako Caligula a Nero. Po nich prišlo obdobie Flaviovcov a za...