Vo svojom programe posilnenia obrany Európy tvárou v tvár možnej invázie z východu prijalo NATO tento týždeň počas samitu vo Walese prvýkrát klapku „kybervojny“ posvätenú „politikou posilnenej kybernetickej obrany“ mieriacu na lepšiu ochranu informačných sietí.

NATO sa zaujíma o kyberpriestor už roky, ale aktuálne udalosti na Ukrajine dali tomuto plánu novú urgentnosť.

Podľa amerického velenia spojeneckých síl v Európe, anexia Krymu Ruskom naznačila zmenu: ruská armáda vedela integrovať do svojej vojenskej stratégie rozmer „kyberofenzívy“ veľmi účinne prerušiac všetky elektronické komunikácie medzi garnizónou Ukrajincov umiestnených na polostrove /Krymu/ a ich centrálou velenia vo zvyšku Ukrajiny.

Ak, v budúcnosti, by sa Rusko pustilo do nejakého člena NATO, mohlo by bezpochyby vyvinúť tú istú stratégiu.

Dokument prijatý počas samitu vo Walese rozširuje kolektívne záruky zmluvy na kyberpriestor: útok na informačné siete člena NATO bude považovaný za útok proti všetkým členom tak, akoby sa jednalo o klasickú agresiu.

Kyberpriestor členov NATO sa stáva „neviditeľný“. Dokument tiež pripomína, že žiadna doména nie je bezprávna: je podriadená medzinárodnému právu a zmluvám medzi štátmi.

Podľa teórie, toto by mohlo značiť, že ak útočiaci štát má zodpovedajúci zákon o kybernetických útokoch s deštrukčnými následkami, vystavuje sa represívnym opatreniam, čím sa rozumejú vojenské konvenčné prostriedky.

Výskumné centrum v Estónsku

Podľa logistického plánu, NATO bude slúžiť v rámci spolupráce medzi svojimi členmi v sektoroch: vzdelanie, výskum, logistika, plynulé zdieľanie informácií – a nie len v čase krízy.

Aby dosiahla tieto ciele, bude môcť užšie spolupracovať s veľkými súkromnými firmami, ktoré vlastnia siete. Bude musieť tiež posilniť obranu vlastnej internej siete, ktorá spája 51 stránok a ktorých centrum kontroly sa nachádza v QG spojencov v Monse.

Pridelenec generálneho tajomníka NATO poverený „súrnymi výzvami“ Rumun Sorin Ducaru zdôrazňuje dôležitosť a novosť týchto iniciatív. Tvrdí, že logistická pomoc medzi členmi sa bude môcť rozšíriť na „partnerské krajiny“ nečlenov NATO – napríklad Ukrajinu.

To značí, že pripomína, že NATO sa izoluje podľa aspektov prísne definovaných pre kybervojnu: „Vôbec nie je otázka dať sa do operácií kyberofenzívy, ktoré zostávajú rezortu každého členského štátu.“

Treba si zapamätať, že v oblasti kyber-obrany NATO vlastní zárodok infraštruktúry: CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), výskumné centrum umiestnené v Talline v Estónsku v starých ruských kasárňach postavených v 1905 kvôli ubytovaniu cárskej armády… Po fáze začatia prác je odteraz centrum operatívne.

Zo zoskupených 16 krajín je to Francúzsko, ktoré vedie teoretické a právne výskumy a technické operácie: dohľad na siete, štúdium kybernetických hrozieb, analýza reálnych útokov…

Tiež uskutočňuje „testy prienikov“, to značí prieskum pirátstva na cieľových serveroch. Treba poznamenať, že v týchto „kyber-manévroch“ sa stáva hranica medzi obranou a útočníkom dosť klamná: ako v klasickej vojne, najlepší spôsob zbavenia sa agresora je neutralizovať ho pomocou proti-ofenzívy. Tento rok sú tieto cvičenia organizované Estónskom, ktoré je veľmi aktívne v tejto oblasti.

Moskva je obvinená z útokov na civilné siete

Točas tohto, politici v USA stupňujú tlak obviňujúc Rusko z útokov na informačné civilné siete USA – bez uvedenia dôkazov.

Tiež, Keith Alexander, bývalý dôstojník NSA vyhlásil, že pirátstvo voči banke JP Morgan, ktorá sa dala okradnúť počas leta o množstvo citlivých údajov, bolo bezpochyby vykonané alebo riadené ruským štátom. Podľa neho sa jedná o represálie po finančných sankciách prijatých USA proti Rusku následkom udalostí na Ukrajine.

Zdroj: Le Monde

©preklad redakcia, francúzsky: Znepokojenie z ruského napredovania, NATO sa dáva oficiálne do kybervojny

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/09/Kybervojna-e1410173748147.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/09/Kybervojna-300x267.jpgadminPolitikaNATO,Preklad z francúzštinyVo svojom programe posilnenia obrany Európy tvárou v tvár možnej invázie z východu prijalo NATO tento týždeň počas samitu vo Walese prvýkrát klapku „kybervojny“ posvätenú „politikou posilnenej kybernetickej obrany“ mieriacu na lepšiu ochranu informačných sietí. NATO sa zaujíma o kyberpriestor už roky, ale aktuálne udalosti na Ukrajine dali tomuto plánu novú urgentnosť. Podľa amerického...