Medaila pre víťazov z bronzu z 3. storočia po Kr. vyrobená počas panovania rímskeho cisára Alexandra Severa. Pochádza z pokladu v Tarsose. zdroj: wikipédia.fr
Medaila pre víťazov z bronzu z 3. storočia po Kr. vyrobená počas panovania rímskeho cisára Alexandra Severa. Pochádza z pokladu v Tarsose.
zdroj: wikipédia.fr

Archeológovia, ktorí skúmali ostatky nájdené v hrobke vo Vergine v Grécku vyhlásili, že patria macedónskemu kráľovi Filipovi II. otcovi Alexandra Macedónskeho.

Našli pri ňom pochovanú aj ženu-bojovníčku. Podľa gréckeho archeológa Theodora Antikasa, šéfa výskumu, by to mohla byť dcéra skýtskeho kráľa Ateasa, čomu nasvedčujú viaceré stopy častej jazdy na koni na kostre. Skýtska princezná mohla byť súčasťou 20000 zajatých skýtskych žien, ktoré Filip zajal v bitke proti Ateasovi. Iná varianta predpokladá, že to bola princezná – dcéra kráľa Ateasa, ktorú poslal Grékom ako rukojemníčku. Táto žena žila na Filipovom dvore možno od roku bitky v 339 pred Kr. a po jeho smrti spáchala samovraždu, čo bolo podľa dobových zvyklostí. V predsieni pohrebnej kobky sa našiel skýtsky „gorytus“, čo je puzdro na luk. V

Nález predmetov: skýtske puzdro na luk a chrániče na nohy. foto: Theodor Antikas
Nález predmetov: skýtske puzdro na luk a chrániče na nohy.
foto: Theodor Antikas

 

tej istej miestnosti objavené zbrane skýtskeho pôvodu mohli patriť tu pochovanej skýtskej princeznej. O jej bojovej aktivite napovedá zranenie nohy, ktoré sa zle vyliečilo a spôsobilo jej skrátenie.

Aktuálne odkrytá hrobka bola nájdená už v 70. rokoch 20. storočia ako súčasť troch hrobiek v danom mieste nálezu. Kráľ ležal v hrobe č.2, kde sa našli predmety so striebra a bronzu – nádoby, vence zo striebra, zbrane, brnenia a dve zlaté truhličky.

Antikas sa vyjadril, že ostatky muža niesli aj známky chronickej choroby zápalu čelných a čeľustných dutín a známky zranenia tváre. Filip II. ,ako je známe zo zápisov, oslepol na jedno oko následkom zranenia šípom. Toto sa udialo počas obliehania Méthoné v roku 354 pr. n.l.

 

zdroj: Historická revue č. 11/2014.,str. 78, archaeology , http://www.mediterraneoantiguo.com/2014/10/interview-with-theodore-g-antakis.html

text redakcia SVP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/11/Filip-II.-Macedonski-medaila-z-3.-stor.-pred-Kr.-484x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/11/Filip-II.-Macedonski-medaila-z-3.-stor.-pred-Kr.-300x300.jpgadminHistorický krúžokhistorické,Východná EurópaArcheológovia, ktorí skúmali ostatky nájdené v hrobke vo Vergine v Grécku vyhlásili, že patria macedónskemu kráľovi Filipovi II. otcovi Alexandra Macedónskeho. Našli pri ňom pochovanú aj ženu-bojovníčku. Podľa gréckeho archeológa Theodora Antikasa, šéfa výskumu, by to mohla byť dcéra skýtskeho kráľa Ateasa, čomu nasvedčujú viaceré stopy častej jazdy na koni...