Vyhliadky svetovej ekonomiky podľa MMF
V peruánskej Lime sa konalo výročné zasadanie Medzinárodného menového fondu. Centrálni bankári a medzinárodní finanční šéfovia sa zmienili o štyroch základných javoch vo svetovej ekonomike, ktoré im robia vrásky na čelách. Hlavný ekonóm Citigroup Willem Henrik Buiter zverejnil poznámku zdôrazňujúcu štyri hlavné témy diskusie medzi politikmi a ekonómami Citigroup. Sú to nižšie uvedené.

1.Čínska ekonomika.
Hovorilo sa o stabilizácii Číny v najbližšom termíne, ktorá by sa mala dosiahnuť do konca tohto roka. Nepredpokladá sa žiaden drastický pád do konca decembra. Pozorovatelia sú však oveľa menej optimistickí čo sa týka dlhodobých výhľadov.
Pozorovatelia vnímajú zväčšujúce sa riziko v nadchádzajúcich rokoch, hlavne čo sa týka výziev vnútornej politiky.

2.Riziko rozširujúcej sa krízy trhov
Pomalý rast na rizikových trhoch bol ďalšou veľkou témou. Veľká väčšina ľudí okolo Willema Buitera považuje ohrozené krajiny s pomalým rastom za kandidátov na krízový nárast, no nie finančnej krízy.
Väčšina chápe, že štrukturálne reformy boli potrebné vo veľkom počte krajín s ohrozenou ekonomikou, no treba sa vrátiť k rastu minulých rokov. Ale s výnimkou niektorých krajín (hlavne Indie) tu boli malé očakávania, že zmienený rast vďaka štrukturálnym reformám medzi nimi nastane.

3.Efekty ohrozených ekonomík na rozvoj trhov
Pretože rast v rozvíjajúcich sa ohrozených trhoch (EM) bol nástrojom svetového HDP od obdobia finančnej krízy, mnohí sa vyjadrili, že sa to dotkne skupiny pomaly rastúcich ohrozených krajín. Na zhromaždení prevládal dojem, že rozvíjajúce sa trhy by mohli byť len mierne dotknuté ohrozenými ekonomikami, čo sa však nebude týkať najväčších výrobcov komodít (DM – rozvinutých trhov), čo sú Austrália, Kanada, Nový Zéland a Nórsko, ktoré budú „OK“.

4.Výmenné kurzy a tok kapitálu
Keď Čína devalvovala svoju menu a hovorila o tzv. menových vojnách, kurzy ostatných mien išli hore. Väčšina okruhu odborníkov okolo Buitera hovorí o pohyboch týkajúcich sa toku kapitálu a možných negatívnych efektoch na kurzy mien a ich volatilitu, ktoré budú väčšie ako sa čakalo. V kontraste k tomu sa široko zdieľa dojem, že medzinárodné kapitálové toky budú zdrojom zraniteľnosti pre niektoré jednotlivé krajiny aj svetovú ekonomiku. Mnohí účastníci tohto zasadania mienili, že Čína by mala zvážiť ako prioritu robiť korekcie väčšiny domácich nevyvážeností predtým, ako začne široko liberalizovať kapitál. Nakoniec Buiter povedal: „väčšina príjmov vo vyhliadkach svetovej ekonomiky bude optimistickejšia než sú naše očakávania“.

©text: Ľudmila Balážová-Marešová
Zdroj a foto: BloombergBussiness

 

 

MMF o výhľade svetovej ekonomiky: 4 hlavné témy https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/MMFLima2015-e1444768339208.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/MMFLima2015-e1444768339208.jpgadminEkonomikaMMFVyhliadky svetovej ekonomiky podľa MMF V peruánskej Lime sa konalo výročné zasadanie Medzinárodného menového fondu. Centrálni bankári a medzinárodní finanční šéfovia sa zmienili o štyroch základných javoch vo svetovej ekonomike, ktoré im robia vrásky na čelách. Hlavný ekonóm Citigroup Willem Henrik Buiter zverejnil poznámku zdôrazňujúcu štyri hlavné témy diskusie medzi...