BúranMiro
Miroslav Búran – autor básnickej zbierky Potreba milovať. foto: archív autora

Básnik a muž, ktorý cíti vibrácie sveta pochmúrne, z pozície málo šťastného lovca dojmov píšuceho disociatívnym spôsobom voľné verše. Do svojej mentálnej siete lapá obrazy a vnemy, ktoré rozdrobuje na mikrodetaily každodenného intímneho prežívania, aby z nich nakoniec sprostredkoval vlastnú momentku minulého zážitku s tmavým filtrom cez objektív. Smútok a strach pretekajú z útlych básní v časti „odchody“ až do časti „Deň v Malom Ríme“, kde sa preskupujú do racionálnejšieho rámca, no aj tak v ňom nechýbajú pavučiny pohľadov, havrany či dotyk na diaľku.

Formálny tvar je minimalistický a je vlastný celej zbierke. Stručné ale presne mierené slová zdieľajú atmosféru miest a vzťahov, ktorá z toho vychádza zas a stále málo optimistická. Potreba lásky netriafajúca sa do cieľa, hľadanie kvality vo vzťahu a sklamania tvoria pochmúrny kaleidoskop vybraných obrázkov života.

Napokon, v časti „neviem“ už možno vnímať jednoznačne pozitívny závan života v básni „opretí“.

Dom, tátoš, kakao, búrka, slová, ktoré evokujú pocity domova, zunia príjemne ako bezpečné detstvo v dedinskom dome. Pozitívne vlnenie, ktoré vydávajú, je umocnené vytríbenou básnickou formou naznačujúcou, že tu vypovedá profesionálny hotový básnik, ktorý prešiel etapou tvorby vlastného štýlu, má už nielen vypísané pero ale aj veľmi presne vie, čo chce svetu povedať.

Rozvíja sa nám tu veľká mapa sveta mužských citov, taká odlišná od emócií poetiek – žien, možno oveľa pochmúrnejšia vidina jestvovania, strohejšia a vysušenejšia. Miro Búran pre nás odkryl u mužov tak často skrývaný vnútorný svet a použil na to svoj poetický kumšt, ktorý vhodne ladí s interpretovanou témou. Želám jeho zbierke veľa pozorných uší a sŕdc.

Miroslav Búran, Potreba milovať, básnická zbierka, 2014, vydavateľstvo Dali, ISBN 978-8089596-07-2

©text Ľudmila Balážová-Marešová

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/BúranMiro-460x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/01/BúranMiro-300x300.jpgadminKultúraRecenzieSlovenskoLiteratúraBásnik a muž, ktorý cíti vibrácie sveta pochmúrne, z pozície málo šťastného lovca dojmov píšuceho disociatívnym spôsobom voľné verše. Do svojej mentálnej siete lapá obrazy a vnemy, ktoré rozdrobuje na mikrodetaily každodenného intímneho prežívania, aby z nich nakoniec sprostredkoval vlastnú momentku minulého zážitku s tmavým filtrom cez objektív. Smútok...