Už dlho očakávané záruky na bankové vklady v čínskych bankách boli predstavené ako dôležitá etapa v otváraní sa čínskej ekonomiky. Čínski politickí predstavitelia to navrhli už na konci minulého roka, dnes to začalo byť aktuálne v praxi.

Čínska ľudová banka oznámila v nedeľu 30. novembra budúce vytvorenie verejných fondov zaručujúcich, že účty až do výšky 500 000 juanov (65000)€ na jednu osobu budú garantované bankovými ústavmi, ktoré spravujú vklady sporiteľov. Toto sa má v realite udiať na začiatku budúceho roka.

S Južnou Afrikou a Saudskou Arábiou je Čína ďalšou svetovou ekonomikou, ktorá zostávala jediná z G20, čo nemala prijatý zákon o zárukách na vklady bánk.

Spravodajská agentúra Nová Čína upresnila v nedeľu, že garančný systém bude ustanovený „na začiatku 2015“, podľa iných médií a niektorých ekonómov pravdepodobne v januári.

Liberalizácia úrokov

Záruky na bankové vklady sú základom pre liberalizáciu úrokových sadzieb. Čínsky štát až dodnes fixoval hodnotu úverov poskytovaných bankami rovnako ako úroky z úspor. Táto všeobecná kontrola znamenala, že konkurencia bola medzi bankami slabá. V konečnom dôsledku spôsobil takto bankový sektor to, že verejné spoločnosti a miestne kolektívy sa financovali aj inde, pretože všetci profitovali z priamych záruk štátu. Rozdiel medzi úrokmi požadovanými na dosiahnutie úveru a úrokmi z úspor bol veľký a pre veľké čínske banky vzniknuté v posledných rokoch to boli šťavnaté zisky.

Neblahé dôsledky tohoto systému na HDP a súkromný sektor vcelku trpeli často úžerou. Podnikatelia sa obracali často na úvery s vysokými úrokmi v „čiernych bankách“, čo bol húf podnikov existujúcich na okraji finančného čínskeho systému, nad ktorými štátostrana zatvárala oči.

Absencia poznania rizika

Dve stránky, oficiálny systém a „čierne bankovníctvo“ až dodnes nemali poznatky o riziku: každý uvažoval tak, že vláda jednoducho zachráni svoje príjmy nejakým spôsobom.

„Kvázi univerzálna záruka štátu spôsobuje, že štát je najdôležitejší faktor chránený Čínou pred krízou systému, ale je rovnako aj faktorom najviac určujúcim efektivitu čínskej ekonomiky,“ urobil rezumé Jao Wei, ekonóm Société Générale pre Čínu vo zverejnenej poznámke v pondelok 1. decembra.

Xi Jinping, generálny tajomník Komunistickej strany Číny, sa od jesene 2012 angažoval v hĺbkovej reforme čínskej ekonomiky. Liberalizácia úrokov z úverov je ústredný prvok tohoto programu.

V júli 2012 sa Peking rozhodol stanoviť ceny, ktoré musia banky požadovať pri udeľovaní úverov.

Rezervy veľkých bankových ústavov

Etapa uvoľňovania úrokových sadzieb je komplexnejšia. Banky si brali výhody z rizík úročenia od svojich sporiteľov. Preto je potrebné zaviesť mechanizmus zaručujúci časť týchto úspor. To je to, čo sa urobí v perióde konzultácií medzi Pekingom a predstaviteľmi sektoru do konca decembra 2014.

Za oponou bolo to, že veľké banky s verejným čínskym kapitálom a ich mocní riadiaci členovia z Komunistickej strany a tiež rodiny týchto vplyvných ľudí dlho brzdili liberalizáciu úrokov z úverov považujúc to za nevedomé riziká vnášané bankami patriacimi do iných ekonomík.

Nepružnosť systému im zabezpečila peknú rentu. Ale spomalenie čínskej ekonomiky, ktorá spadla na 7,3% výkonnosti v treťom štvrťroku presvedčila Peking o potrebnosti modernizovať rýchlo finančný systém a priniesť doňho čerstvý vietor.

Zdroj: Le Monde

Preklad redakcia SVP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/12/Čínska-reforma.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/12/Čínska-reforma-300x267.jpgadminEkonomikaČína,Ďaleký východUž dlho očakávané záruky na bankové vklady v čínskych bankách boli predstavené ako dôležitá etapa v otváraní sa čínskej ekonomiky. Čínski politickí predstavitelia to navrhli už na konci minulého roka, dnes to začalo byť aktuálne v praxi. Čínska ľudová banka oznámila v nedeľu 30. novembra budúce vytvorenie verejných fondov zaručujúcich, že účty až do...