Široko debatované zníženie DPH na niektoré potraviny o 10% dolu sa obvykle, dokonca aj z pera vyššie postavených redaktorov s ekonomickým vzdelaním často dostáva na hraničnú bariéru rozumu.
Tvrdí sa, že zníženie DPH na mäso a chlieb nepomôže chudobným s minimálnym príjmom ale ušetrí obsah peňaženky boháčom.

Tento predpoklad je chybný z viacerých dôvodov. Bohatí si totiž veľmi často nakupujú mimo hraníc Slovenska, veľmi často v Rakúsku a tak zostáva na chudobných určitý sortiment, ktorý sa terajšia vláda zložená z daňových fiškusov rozhodla „zlacniť“.

Je tu však ako vždy v týchto slovenských pomeroch jeden paradox. Ak aj zníženie DPH zasiahne len väčšinu chudobných vrstiev, tento efekt sa veľmi rýchlo zruší následným zvyšovaním základu dane. Zažili sme to už nespočetne krát. Akékoľvek zlacnenie tovarov naštartuje vždy následné zdražovanie, ktoré sa deje pod rôznymi zámienkami.

Tieto zámienky môžu byť previazané s cenami na komoditných burzách, ktoré majú svoju volatilitu a to býva aj častý dôvod zdražovania na tuzemskom trhu. Inou dobrou výhovorkou býva neúroda a zase ďalšou príčinou, prečo sa potraviny zdražujú, býva ich enormný vývoz do krajín EÚ. Keďže tento export štát nelimituje, stáva sa, že niektoré druhy mäsa bežný človek na pultoch predajní ani nevidí.

Vývoz je určovaný aj cenovými pomermi na trhoch krajín, kam tento smeruje. Ak sa v Taliansku vykupuje naša teľacina a jahňacina za sumy, ktoré v našom slovenskom svete znamenajú luxus, domáci chudobný tento sortiment neochutná ako je rok dlhý. Cenová konkurencia donúti exportérov všetko predať do zahraničia.

©Ľudmila Balážová-Marešová

Komu pomôže zníženie DPH? /komentár/https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/03/Danova-licencia.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/03/Danova-licencia.jpgadminEkonomikaSlovenskoŠiroko debatované zníženie DPH na niektoré potraviny o 10% dolu sa obvykle, dokonca aj z pera vyššie postavených redaktorov s ekonomickým vzdelaním často dostáva na hraničnú bariéru rozumu. Tvrdí sa, že zníženie DPH na mäso a chlieb nepomôže chudobným s minimálnym príjmom ale ušetrí obsah peňaženky boháčom. Tento predpoklad je chybný...