Únik peňažného kapitálu z Grécka pokračuje dávajúc tak na stôl otázku kontroly kapitálu. Podľa informácie Le Monde z 22. júna už takto bolo stiahnutých 1,5 miliardy eur z gréckych bánk kvôli znepokojeniu o budúcnosť Grécka a jeho výstup z eurozóny. Tento kapitál sa masívne ukladá v Nemecku.

Aký je rytmus výberov?

Výbery z pondelka, ktoré činia podľa zdrojov 2 miliardy eur od 19. júna, prispeli k rekordu za posledný týždeň. Celkovo boli výbery z gréckych bánk vo výške 5 miliárd eur. Od januára 2010 opustilo Grécko viac ako 70 miliárd eur.

Tieto čísla svedčia o bankovej panike a sú využívané veriteľmi Grécka ako argument vo vyjednávaniach s Aténami pre dosiahnutie dohody o kompromise v kauze „peňazí proti reformám“.

Ako sa merajú tieto výstupy kapitálu

Na spočítanie únikov kapitálu založených na strachu z návratu drachmy a brutálnej devalvácie zdedených majetkov je treba referovať o platobnom systéme Target 2, ktorý hrá centrálnu úlohu v dobrom fungovaní fiančného a monetárneho trhu eura.

Tento systém zabezpečuje operácie centrálnych bánk. Vykonáva tiež v súčasnosti platby medzi obchodnými bankami rôznych krajín, ktoré držia všetky otvorené účty voči národnej centrálnej banke. Tieto platby sú vykonávané v mene centrálnych bánk. Transfery peňazí z jednej krajiny do druhej prechádzajú cez túto „rúru“.

Vo výsledku, v tomto systéme tečie kapitál, ktorý nemôže podliehať jednej krajine. Target2, Atény a ich centrálna banka aktuálne hlásia celkové dlhy viac ako 110 miliárd eur. Je to rekord, ktorý podľa expertov nedosiahli predošlé epizódy dlhovej krízy, ktoré zažila krajina. Najvyššie debetné saldá boli v rokoch 2010 pred prvým plánom záchrany a potom v roku 2012 počas reštrukturalizácie verejného dlhu dosiahnutého súkromnými veriteľmi.

Kvôli porovnaniu – grécky deficit v Target 2 sa ustálil okolo 40 miliárd eur na jeseň 2014. V skutočnosti, tento sa neprestal zvyšovať odkedy zaujali pozornosť Európy voľby v Aténach a možné víťazstvo Syrizy, ktoré sa potvrdilo v januári.

Kto sťahuje kapitál a kam idú peniaze?

Vyberanie peňazí sa deje v každej sociálnej vrstve a firme. Ale prevody do cudziny sú evidentne uskutočňované najbohatšími, pričom najchudobnejší si uchovávajú svoje cennosti pri sebe.

Pozorovanie debetných aj kreditných sáld v systéme Target 2 ukazuje, že Nemecko je prvou destináciou vyberanou Grékmi na uloženie svojich peňazí do bezpečia, čo je spôsob celkom legálny. Takýto výber uloženia má svoj pôvab a istoty.

Peniaze tiež prichádzajú do Francúzska, Holandska, Luxemburgu, ale aj mimo EÚ, do Spojených štátov. Majitelia prevedených peňazí uskutočňujú zároveň ako prvý krok nákup majetku, hlavne nehnuteľností v cudzine.

Ale stáva sa, že tieto transfery sú provizórne. Prijmúc politiku schopnú presvedčiť najbohatších gréckych občanov, Atény by mali šancu vrátiť späť do vlasti uniknutý kapitál.

Aký je dopad úniku na grécke banky?

Vysoké úniky kapitálu sú rizikom oslabovania hellénskych bánk, už aj tak krehkých následkom ekonomickej krízy a oslabených zlými úvermi.

„Na tejto úrovni, transfery peňazí sú nebezpečné pre bankový systém, „ potvrdzuje zdroj blízky európskym regulátorom. „Kontrola kapitálu sa stáva podmienkou popri vážnom preskúmaní“.

Zdroj: Le Monde, Anne Michel, Les capitaux fuient toujours la Grèce et vont se réfugier en… Allemagne

foto: wikipedia.en-Alexis Tsipras

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/06/Alexis_Tsipras_die_16_Ianuarii_2012.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/06/Alexis_Tsipras_die_16_Ianuarii_2012.jpgadminEkonomikaBalkán,GrexitÚnik peňažného kapitálu z Grécka pokračuje dávajúc tak na stôl otázku kontroly kapitálu. Podľa informácie Le Monde z 22. júna už takto bolo stiahnutých 1,5 miliardy eur z gréckych bánk kvôli znepokojeniu o budúcnosť Grécka a jeho výstup z eurozóny. Tento kapitál sa masívne ukladá v Nemecku. Aký je rytmus výberov? Výbery z pondelka, ktoré činia podľa zdrojov 2...