KresadloJanBlesk.czČeské umenie a kultúra prišli pred dvadsiatimi rokmi o výnimočnú postavu svojho umenia a vedy. Bol ním český génius PhDr.Václav Pinkava CSc. (1926-1995) alias Jan Křesadlo. V jedinej osobe sa tu sústredili viaceré talenty a vysoký inteligenčný koeficient, ktoré v spojení s intenzívnou pracovitosťou priviedli na svet diela ako Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie, alebo Astronautilía, é, hé Mikroodysseía hé kosmiké-Hvězdoplavba, aneb Malá kosmická odysea – preklad z gréckeho originálu neznámeho autora – sci-fi román zveršovaný v homérskej starogréčtine, či vlastný vynález v matematickej logike – triedu viachodnotových logík.

Najviac publikácií mu však vyšlo vo forme literárnych diel. Vedecká fantastika podaná svojským dovtedy nepoužitým štýlom, sonetové vence a preklad Seifertovej zbierky poézie Veniec sonetov do angličtiny. Hoci paradoxne, začal písať až vo veku 53 rokov pod pseudonymom Jan Křesadlo, kedy napísal prvotinu román Mrchopěvci, do konca života stihol vydať asi 22 literárnych diel.

Křesadlo v románe Mrchopěvci zúročil svoju klinickú psychologickú prax spísaním viacerých príbehov deviantov. K tomu sa priradila dobová atmosféra vytvorená komunistickým útlakom, v ktorej sa jeho psychiatrické prípady sexuálnych deviantov zobrazili zvlášť bizarne. Román vydal ako prvotinu Josef Škvorecký v Toronte, pretože Křesadlo bol od roku 1968 emigrantom aj so svojou celou rodinou.

V obsahu tohto výtvoru sa reflektuje vlastný životopis autora, paralela je hlavne v postavách Zderada a jeho otca. Zderada vylúčili z univerzity, pretože jeho otca zatkli a zomrel vo väzení. Ako politicky nespoľahlivý sa Zderad dostáva do súkolia komunistickej mašinérie určenej na likvidáciu opozície.

Mladík sa po povinnej vojenskej službe stáva nezamestnateľný. Zostáva mu len niekoľko výrazne marginálnych možností a tak sa stane spevákom na pohreboch spolu s partiou jemu podobných.
Ústrednou témou príbehu je však sexuálna deviácia, nie samotný stalinský útlak. Zderad, aby bol jeho osud riadne pobabraný, sa stane sexuálnou obeťou komunistického papaláša, ktorý ho vydiera.

Julius Skomolený ako univerzitný docent a sexuálny deviant sa aktivizuje v protináboženskej propagande. Na dokreslenie výrazne negatívneho profilu papaláša použil Křesadlo dejovú linku o spolužiakovi, ktorého Skomolený zabije a zrejme aj zničí jeho zmiznutú sestru. Táto obluda núti hlavného hrdinu k homosexuálnym aktom v starej hrobke na cmiteri. V závere príbehu dôjde k usmrteniu Skomoleného v hrobke Zderadom a jeho manželkou, keď ich donútil predvádzať mu tam sexuálny akt.

Z uvedeného vyplýva autorovo poznačenie jeho profesiou, čo z celého diela nerobí ani tak postmoderný výtvor, má to skôr nábeh na dekadenciu. Rôzne podivné sexuálne úchylky a postupy a z nich poskladané puzzle vtedajšej reality sú protistojnou skutočnosťou ku stalinistickej diktatúre, no zároveň sa z nich stáva jednota protikladov zložená z komponentov značne distopického obrazu.
Jan Křesadlo vie však svoje postmoderné (podľa kritikov) diela odľahčiť humorom a bizarnými nápadmi, čo ich robí predsa len konzumovateľnejšími.
©text:Ľudmila Balážová-Marešová

Jan Křesadlo: český géniushttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/01/KresadloJanBlesk.cz_.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/01/KresadloJanBlesk.cz_.jpgadminKultúraRecenzieČesko,LiteratúraČeské umenie a kultúra prišli pred dvadsiatimi rokmi o výnimočnú postavu svojho umenia a vedy. Bol ním český génius PhDr.Václav Pinkava CSc. (1926-1995) alias Jan Křesadlo. V jedinej osobe sa tu sústredili viaceré talenty a vysoký inteligenčný koeficient, ktoré v spojení s intenzívnou pracovitosťou priviedli na svet diela ako...