Imrich Weiner-Kráľ - akvarel.
Imrich Weiner-Kráľ – akvarel.

Investovanie do umenia má svoje nepochybné výhody, aj keď komodita má príliš veľkú volatilitu na krátke termíny. Tieto aktíva počas finančných kríz však preukazujú vysoké istoty. Umelecké diela sú hmotným majetkom, ktorý sa účtovne neodpisuje, ani v rámci firmy ani v súkromnej držbe. Naopak, jeho hodnota časom stúpa. Pri umení tak ako pri víne však platí jedna a tá istá podmienka: treba sa v tom vyznať, mať aktuálny prehľad. Teda ako na to? V zásade: treba lacno kúpiť, počkať a predať so ziskom za zvýšenú trhovú cenu.

Ceny za umelecké artefakty počas finančných kríz nekorelujú s cenami cenných papierov na burzách počas kríz. To značí, že nie sú vystavené výkyvom počas hospodárskej stagnácie alebo depresie.

Treba mať však na pamäti, že artefakty, ktoré sú súčasťou nehnuteľnosti a sú zaúčtované ako jej neoddeliteľná časť, podliehajú takému účtovaniu ako nehnuteľný majetok, teda, odpisujú sa. (v SR) Zisky z predaja umeleckého diela na slovenskom trhu s umením sa nezdaňujú. Treba však počítať s províziou aukčnej siene a s poplatkami pri predaji.

V rokoch 2011 a 2012 podľa agentúry Bloomberg stúpli zisky desiatim najdôležitejším aukčným sieňam o 44% hore.

Ako teda investovať do umenia

5000 € ako počiatočná investícia.

Výhoda takéhoto aktíva je, že ho možno ľahko diverzifikovať. Nie je treba hneď nakupovať Picassa. Stačí pre začiatok investovať do starých originálnych rukopisov, hudobných partitúr alebo fotografií veľkých autorov, napríklad Man Ray alebo Doisneau. Toto sú tendencie súčasného trhu a je zaujímavé vedieť o nich, že do obchodovanej výšky 5000€ (vo Francúzsku) sú oslobodené od dane.

Investovať do umenia s rozpočtom 500 000 €

Sú mnohé investičné fondy, ktoré sa orientujú špeciálne na umenie. V roku 2011 dosiahol tento trh s umením veľkú intenzitu. Väčšina týchto fondov má vstupné vklady dosť vysoké ale sú aj veľmi rentabilné. To je aj prípad jedného mladého fondu založeného v Luxembursku. Art Collection Fund žiada za vstupenku 500 tisíc € na dobu 6 rokov s možnosťou prolongácie na dva roky. Jeho politika investovania je nakupovať diela rôznych umeleckých prúdov. Taktiež, 65% diel pochádza z oblasti moderného a súčasného a 35% umenia klasického. Tieto fondy poskytujú šancu mladým umelcom, väčšia časť diel ktorých pochádza od známych mien, ktoré majú zaručiť určité obchodné istoty.

Investovanie do umenia môže byť aj rentabilné počnúc momentom, keď sa urobí investícia na dlhý termín. Teda, ak sa majetok zakonzervuje na 5 rokov, je možné z neho získať zhodnotenie 7,5% za jeden rok pri priamej investícii a 12% pri nákupe cenných papierov z fondov! Prvá základina svetového umenia sa nazýva ArtPrice. Pri týchto investíciách sú niektoré významné výhody. Predovšetkým, umelecké diela sú celkom oslobodené od daní ISF a sú veľmi ľahko prenosné. Existujú dva režimy zdanenia ich opätovného predaja. (vo Francúzsku)

1/ prvý režim spočíva v zdanení do výšky 5% globálneho predaja

2/ druhý režim je zdanenie do takej výšky ako najhodnotnejšie nehnuteľnosti, t.j. 19% a 15,5% do výšky povinných sociálnych odvodov. Na rozdiel od najhodnotnejších nehnuteľností tento režim aplikovaný na umenie dovoľuje zníženie dane o 10% počas jedného roka držby diela. Takisto, opätovný predaj artefaktu je oslobodený od dane ak je v držbe daňovníka viac ako 12 rokov. (vo Francúzsku)

Zdroj: Investissementmalin.fr

©text redakcia SVP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Akvarel-Weiner11-590x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Akvarel-Weiner11-300x300.jpgadminEkonomikaFrancúzsko,Investičné rady,Slovensko,Výtvarné umenieInvestovanie do umenia má svoje nepochybné výhody, aj keď komodita má príliš veľkú volatilitu na krátke termíny. Tieto aktíva počas finančných kríz však preukazujú vysoké istoty. Umelecké diela sú hmotným majetkom, ktorý sa účtovne neodpisuje, ani v rámci firmy ani v súkromnej držbe. Naopak, jeho hodnota časom stúpa. Pri umení tak...