Predseda ústavného súdu Roberts, prezident Carter, prezident Clinton, prezident Bush, prezident Obama, americkí spoluobčania a ľud celého sveta: Ďakujem.

My, občania Ameriky sme teraz spojení veľkým národným  úsilím prestavať  našu krajinu  a dodržať sľub celému národu.

Spolu určíme smer Ameriky aj sveta pre nadchádzajúce roky.

Budeme čeliť výzvam. Budeme konfrontovaní s ťažkosťami. Ale dokončíme prácu.

Každé štyri roky sa stretávame na týchto schodoch, aby sme uskutočnili usporiadaný a mierový prenos moci a sme vďační prezidentovi Obamovi a prvej dáme Michelle Obamovej za ich vľúdnu pomoc počas tohto prechodu. Boli skvelí.

Dnešná slávnosť, akokoľvek, má veľmi špeciálny význam. Pretože dnes nielen že prenášame moc z jednej administratívy na inú, alebo od jednej strany na druhú – ale prenášame moc z Washingtonu D.C. a dávame ju späť americkému ľudu.

Príliš dlho malá skupina v našom hlavnom meste zbierala odmeny od vlády zatiaľčo ľud znášal výdavky. Washington prekvitá, ale ľud nezdieľa jeho bohatstvo. Politici prosperujú, ale pracovné miesta odchádzajú a továrne sa zatvárajú.

Vládnuca skupina chráni seba ale nie občanov našej krajiny. Ich víťazstvá nie sú vašimi víťazstvami;  a zatiaľčo oni oslavujú v našom hlavnom meste, je tu málo čo oslavovať pre rodiny snažiace sa uživiť naprieč celou krajinou.

Tieto všetky výzvy práve teraz začínajú, pretože toto je vaša chvíľa: patrí vám.

Patrí všetkým, ktorí sa tu dnes zhromaždili a všetkým, ktorí to pozerajú v celej Amerike. Toto je váš deň. Toto je vaša slávnosť. A toto, Spojené štáty americké, je vaša krajina.

To o čo naozaj ide, nie je ktorá strana kontroluje našu vládu, ale či našu vládu kontroluje náš ľud. 20. januára 2017 bude pamätný ako deň, keď ľudia dostali  opäť vodcov  národa. Zabudnutí muži a ženy našej krajiny nebudú dlhšie zabudnutí.

Všetci vás teraz počúvajú.

Prišli desiatky miliónov, aby sa stali súčasťou historického hnutia aké svet ešte nikdy predtým nevidel. V centre tohto hnutia je rozhodujúce presvedčenie: tento národ existuje, aby slúžil svojim občanom.

Američania chcú výborné školy pre svoje deti, bezpečné štvrte pre rodiny a dobrú prácu. To sú správne a rozumné žiadosti spravodlivej verejnosti.

Ale pre príliš mnoho našich občanov  existujú rozdielne reality: matky a deti v mestách sa ocitli v pasci chudoby, spustnuté fabriky sa týčia ako náhrobné kamene naprieč krajinou nášho ľudu: vzdelávací systém je zaplavený peniazmi, no naši mladí a krásni študenti majú zanedbané znalosti a zločin a gangy a drogy, ktoré ukradli príliš veľa životov okradli našu krajinu o veľký nevyužitý potenciál.

Tento americký masaker končí práve tu a práve teraz.

Sme jeden národ a jeho utrpenie je naším utrpením. Jeho sny sú našimi snami, jeho úspechy budú našimi úspechmi. Zdieľame jedno srdce, jeden domov a jeden slávny osud.

Prísahu pre úrad, ktorú dnes skladám je prísaha vernosti všetkým Američanom.

Už mnohé desiatky rokov sme obohacovali zahraničný priemysel na náklady amerického priemyslu;   dotovali armády iných krajín a dovoľovali vyčerpávanie našej armády; bránili sme hranice iných  národov, zatiaľčo sme odmietali chrániť naše vlastné; minuli trilióny dolárov za morom, zatiaľčo americká infraštruktúra upadla do havarijného stavu a rozkladu.

Urobili sme iné krajiny bohatými  zatiaľčo bohatstvo, sila a sebadôvera našej krajiny zmizla za obzorom.

Jedna po druhej sa zatvárali fabriky a naše pobrežia opúšťali milión po milióne amerických pracujúcich.

Blahobyt našej strednej triedy bol vytrhnutý z jej domovov a prerozdelený naprieč  celým svetom.

Ale to je minulosťou. A teraz sa pozeráme len do budúcnosti. Zhromaždili sme sa tu dnes v záležitosti nového rozhodnutia byť vypočutý v každom meste, každom hlavnom meste v zahraničí a všetkých miestach výkonu moci.

Od dnešného dňa bude vládnuť našej krajine nová vízia moci.

Od tejto chvíle sa stáva Amerika prvou.

Každé rozhodnutie o obchode daniach, imigrácii, zahraničných záležitostiach bude v prospech amerických pracujúcich a amerických rodín. Musíme chrániť naše hranice pred ničením  inými krajinami, chrániť naše výrobky a produkty a naše firmy pred koristením a ničením našich pracovných miest inými krajinami.

Ochrana povedie k väčšej prosperite a sile.

Budem bojovať za vás každým vdýchnutím svojho tela a nikdy vás nenechám padnúť.

Amerika začne víťaziť, víťaziť ako nikdy predtým.

Dáme vám naspäť vaše pracovné miesta. Dáme vám naspäť naše hranice. Dáme vám naspäť váš

blahobyt.  A dáme vám naspäť vaše sny.

Postavíme nové cesty a diaľnice a mosty a letiská a tunely a železnice naprieč našou skvelou krajinou.

Darujeme nášmu národu blaho a prácu, znova vybudujeme našu krajinu americkými rukami a americkou prácou.

Budeme nasledovať dve jednoduché pravidlá: Kupuj americké a prenajímaj americké.

Budeme hľadať priateľstvo a dobrú vôľu k národom sveta, ale urobíme to s pochpením pre právo všetkých národov  dať na prvé miesto ich vlastný záujem.

Nechceme vnútiť svoj spôsob života každému, ale radšej byť žiarivým príkladom pre nasledovníkov.

Chceme posilniť staré spojenectvá a formovať nové a spájať civilizovaný svet proti radikálnemu islamskému terorizmu, ktorý chceme celkom vytlačiť z tváre Zeme.

V základe našej politiky bude úplná  vernosť  Spojeným štátom americkým a cez našu lojalitu ku krajine znovu objavíme lojalitu jedného k druhému.

Keď si otvárate srdcia pre vlastenectvo, tu už nie je priestor pre predsudok. Biblia nám hovorí „Ako dobré a radostné je keď boží ľud žije spolu v jednote“.

Musíme vyslovovať svoje názory otvorene, diskutovať o nesúhlase čestne ale vždy sledovať solidaritu.

Keď sa Amerika spojí, bude celkom nezastaviteľná.

Tu netreba mať strach, sme chránení a budeme vždy chránení.

Budeme chránení veľkými mužmi a ženami našej armády a spravodlivosti a najdôležitejšie – sme chránení Bohom.

Nakoniec, musíme myslieť vysoko a snívať ešte vyššie.

V Amerike chápeme, že národ je nažive tak dlho ako sa sám silno snaží.

Nebudeme dlhšie akceptovať politikov, ktorí veľa hovoria a nič nerobia, sústavne sa sťažujú ale nikdy nič pre to neurobia.

Čas pre prázdne reči je preč. Teraz prichádza hodina činu.

Nenechajte kohosi hovoriť, že to sa nedá urobiť. Žiadna výzva neodolá srdcu a bojovnosti a duchu Ameriky.

Neprehráme. Naša krajina bude prekvitať a prosperovať.

Stojíme pri zrode nového milénia pripraveného odomknúť tajomstvá kozmu, oslobodiť Zem od biedy chorôb a ovládnuť energie, priemysel a technológie zajtrajška.

Nová národná hrdosť zobudí naše duše, pozdvihne naše výhľady a vylieči naše rozpory.

Je čas spomenúť si, že stará múdrosť našich vojakov nebude nikdy zabudnutá: či sme čierni alebo hnedí, krvácame rovnakú krv vlastencov, tešíme sa z tých istých slávnych slobôd a všetci si ctíme tu istú americkú vlajku.

A dieťa, ktoré sa narodilo v mestskej zástavbe Detroitu či vetrom ošľahanej Nebraske, pozerá hore na to isté nočné nebo, má srdce plné tých istých snov a je naplnené dychom života od toho istého všemohúceho stvoriteľa.

Tak všetci Američania, v každom meste blízkom aj vzdialenom, od pohoria k pohoriu a od oceánu po oceán, počúvajte tieto slová:

Už nikdy nebudete ignorovaní.

Vaše hlasy, vaše nádeje a vaše sny budú určovať náš americký osud. A vaša odvaha a dobrota a láska nás budú stále viesť po ceste.

Spolu urobíme Ameriku silnejšou.

Znovu vytvoríme blahobyt.

Znovu budeme hrdí na Ameriku.

Znovu urobíme Ameriku bezpečnou.

A áno, spolu urobíme znovu Ameriku bezpečnou. Ďakujem. Ochraňuj vás Boh. A nech Boh ochraňuje Ameriku.

©preklad Ľudmila Balážová-Marešová, text prejavu na CNN

 

Inauguračný prejav Donalda Trumpahttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/01/Donald_Trump_official_portrait-e1496476843740.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/01/Donald_Trump_official_portrait-e1496476843740.jpgadminPolitikaDonald Trump,USA,voľbyPredseda ústavného súdu Roberts, prezident Carter, prezident Clinton, prezident Bush, prezident Obama, americkí spoluobčania a ľud celého sveta: Ďakujem. My, občania Ameriky sme teraz spojení veľkým národným  úsilím prestavať  našu krajinu  a dodržať sľub celému národu. Spolu určíme smer Ameriky aj sveta pre nadchádzajúce roky. Budeme čeliť výzvam. Budeme konfrontovaní s ťažkosťami. Ale dokončíme prácu. Každé...