Osudný úder

Kultúrne dianie vo Francúzsku aktuálne zakúša otrasy zapríčinené politickým vrením. Poberatelia sociálnych dávok a dávok v nezamestnanosti protestujú proti ich zníženiu a obmedzeniu rozpätia. Zazdalo sa im vhodné začať blokovať umelecké festivaly vo…
Pokračovať v čítaní