Archives for Historický krúžok - Page 8

Historický krúžok

Idoly a omyly: Stalin a jeho aliasy /seriál/

časť.  Tentokrát mám na tácke nie svoj vlastný idol.  Je to z môjho pohľadu antiidol. No mnohí považujú Džugašviliho ešte stále za dobrodincu Rusov. Traduje sa, že tento komunistický diktátor bol na začiatku svojej kariéry agentom cárskej Ochranky. Aj keď v Stalinovom prípade chýbajú doklady, vylúčiť nemožno, že zo začiatku si nechal platiť od ruského cára za služby agenta. Do úvahy by to prichádzalo i preto, že v roku 1906 sa dostal prvýkrát do zahraničia do Stockholmu, aby sa zúčastnil zjazdu SDRSR- Sociálno-demokratickej robotníckej strany Ruska. Na tomto zjazde bolo odhlasované ukončenie praxe, keď táto strana organizovala prepady bánk s cieľom  dotovať tak stranícku činnosť. Od roku 1906 sa datuje údajná spolupráca s cárskou Ochrankou podľa svedectiev boľševikov Šatunovskej a Šaumjana. Táto spolupráca mala trvať do roku 1912,  kedy ho cárska polícia chytila a bol poslaný opäť raz do vyhnanstva na Sibír. Stalin v období 1906-1912 pokračoval v organizovaní lúpeží bánk pod nickom Kamo. Jeho kumpánom bol spolupartajník Ter-Petrosian lúpežiaci pod menom Koba. Treba zdôrazniť, že alias Stalin si Džugašvili dal až po roku 1917. Dovtedy používal podľa svedkov alias Fikus pre kontaktovanie sa s Ochrankou. Nakoniec, treba pripomenúť, že vyhlásenie SDRSR o zrušení lúpežných prepadov Stalin nedodržal a naďalej pod aliasom Koba tieto organizoval. Jeho kumpán Lenin mu v…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Coco Chanel pod maskou /seriál/

1. časť Idoly a omyly II.: Ako to chodí naozaj. Rozpory medzi idealizovanou predstavou z médií a skutočnosťou bývajú dramatické, ba až šokujúce. Gabrielle "Coco" Chanel (1883/1971) je vo svetle mnou čerstvo získaných informácií veľmi kontroverzná postava francúzskych dejín čia. Čítala som o nej sťa pubertiačka  v módnych časopisoch, že aká je to veľká osobnosť francúzskej kultúry a obchodu. A predstavovala si, že keď zmaturujem, emigrujem do Paríža a urobím tam kariéru ako veľká Kariéra z modistky na jednu z najbohatších žien vo francúzskom módnom priemysle je impozantná. Teraz, vo svetle získaných informácií zarachotil ďalší idol spadnuvší z piedestálu. Počas druhej svetovej vojny v Paríži sa zorientovala a prispôsobila situácii až príliš pružne. Začala pracovať pre nemecký Sicherheitsdienst prostredníctvom svojho milenca Gunthera von Dincklage. Je známa jej akcia z roku 1943, keď na objednávku Nemcov nadväzovala kontakt s britským premiérom Winstonom Churchillom. Operácia "Modelhut" nebola úspešná... V roku 1944, po dobytí Paríža spojencami sa ocitla dokonca na krátku dobu vo väzení za kolaboráciu s je teda Potom odišla do exilu vo Švajčiarsku, odkiaľ sa vrátila až začiatkom 50-tych  rokov. Pobývala tam s kým iným, ak nie so svojím drahým von Dincklage.  Zaplatila vysokú čiastku odstupného (aký eufemizmus)  Walterovi Schellenbergovi oplátkou za nezmienenie sa o tomto fakte vo svojich pamä A…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Šejch Músa ar Rueili – Alois Musil, arabista a dobrodruh

Motto: Učenosť je obmedzená, povaha je nekonečná. /citát A. Musila/ Zaujímavá osobnosť českej a svetovej arabistiky Alois Musil /1868-1944/ vyryla namiesto do otcovského poľa na Morave hlbokú brádzu do histórie arabistiky, archeológie, topografie a ďalších pomocných historických vied. Chlapec z chudobnej roľníckej rodiny z Moravy urobil v druhej polovici 19. storočia a prvej pol. 20. storočia kariéru porovnateľnú s Lawrenceom z Arábie a ešte viac. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Sprístupnili pápežovu knižnicu

V marci 2014 Vatikán sprístupnil svoju knižnicu v digitálnej forme. Na internete je možné alebo bude možné prehľadávať vyše 82 000 publikácií a manuskriptov. Projekt digitalizácie uskutočnili spoločne Vatikánsky štát a japonská spoločnosť NTT DATA. Jedná sa o obdobie stredoveku a renesancie a celkovo bolo oskenovaných 40 miliónov strán. Spoločníci projektu investujú celkom 20 miliónov dolárov. Aktuálne sú publikované na webe latinské a grécke písomnosti. Pápežská knižnica bola založená v 15. storočí. V súčasnosti si možno v jej e-shope zakúpiť publikácie týkajúce sa tematiky samotnej knižnice či historických vied. Okrem virtuálnej knižnice je možné študovať materiály v zrekonštruovanej bibliotéke priamo vo Vatikánskej apoštolskej knižnici, no ich požičiavanie a vynesenie von nie je možné. To si môže dovoliť len úradujúci pápež. Jej dnešná internetová adresa je: Zdroj: Historická revue 4/2014 Text: PressburgStyle foto:wikipédia
Pokračovať v čítaní

Evanjelium Ježišovej manželky

Objavil sa útržok papyrusu, ktorý v koptskej reči spomína Ježišovu manželku. Toto rúhanie sa rigidnej rímskokatolíckej náuke možno čítať na útržku veľkom ako vizitka. Vzácny nález sa nachádza v rukách anonymného Egypťana. Dôležitá časť textu o Ježišovom manželskom stave znie: „Ježiš mi povedal: Moja manž“ Vatikánski preláti majú problém. Zrejme im tu chýbajú aj adekvátne protiargumenty. Vierouka je vážne atakovaná uhlíkovou analýzou, ktorá dokázala, že papyrus pochádza zo storočia po Kr., z čoho možno logicky vyvodiť, že starí kresťania ešte osem storočí po ukrižovaní Ježiša Nazaretského mali inú predstavu a správy o živote svojho Spasiteľa, než sa vyučuje teraz. Keďže tieto biografické údaje sa vraj nachádzali v neuznaných apokryfných evanjeliách - evanjelium Rozhovor s Bohom, (o detstve Ježišovom) Evanjelium podľa Filipa, (ktoré hovorí o ľúbostnom vzťahu medzi Ježišom a Máriou Magdalénou, z ktorého mu porodila dcéru Sáru), Evanjelium podľa Márie, (ktoré opisuje konflikt medzi apoštolom Petrom a Máriou Magdalénou), Evanjelium podľa Tomáša, Evanjelium o pravde, Evanjelium o Egypťanoch.), analýza kúska koptského papyrusu priživuje vieroučný konflikt vo zväzku kresťanských cirkví, menovite medzi pravoslávím a rímsko-katolíkmi. Zdroje: Historická revue č.5/2014 ©text SvP foto:wikipédia
Pokračovať v čítaní