Historický krúžok

Vianoce v dejinách

Vianoce nepatria medzi najstaršie kresťanské sviatky. Irenej z Lyonu a Quintus Tertullianus ich nezaradili do svojich zoznamov sviatočných dní. Prvá písomná zmienka o nich pochádza z Egypta, keď Klement Alexandrijský napísal,…
Pokračovať v čítaní