Archives for Historický krúžok

Historický krúžok

Objav viac ako 60 000 mayských ruín

Viac ako 60 000 objektov ruín civilizácie Mayov v Guatemale V laserovej analýze sa objavil jedného dňa kompletný svet Mayskej civilizácie v lokalite lesa veľkého 2000 km2. Zúčastnení nazvali laser mayanista, čo označuje špecialistu na mayskú kultúru, ktorá zažila rozkvet medzi rokmi 1000 pred Kr. až 1500. Mayský archeológ operoval na teritóriu 95 000 km2 v štátoch Mexiko, Guatemala a Belize v tropickej džungli, kde je vlhko a horúco. Vegetácia už dlho prekrýva to, čo postavili ľudia a potom opustili. Ruiny sú často skryté, pohltené zemou a rastlinami. "Možno sa ocitnúť na staro-dávnej ceste bez toho, aby sme ju uvideli", vysvetlil Philippe Nondédéo, výskumník laboratória Archeológie dvoch Amerík na parížskej Sorbone. Preto množstvo štruktúr, ktoré boli až dodnes neviditeľné, sa objavili nedávno v štúdii zverejnenej 28. septembra v časopise Science. Laserom, ktorý objavil tento dávny svet, bol vlastne lidar, čo je druh radaru, ktorý nahrádza rádiové vlnenie laserovými impulzami. Na zobrazení lidaru bola odstránená vegetácia digitálnym nástrojom a všetky topografické detaily sa odhalili. Hustota osídleniaMedinárodná štúdia od Philippa Nondédéa upresňuje bezprecedentné detaily zobrazenia lidaru na dvanástich sektoroch Guatemaly. Je financovaná nadáciou Pacunam /Kultúrne a prírodné dedičstvo Mayov/. Lidar prečesal 2144 km2 lesa, urobil 33,5 miliardy laserových sond a zaregistroval 61 480 štruktúr starých Mayov. Výskumníci zistili, že vo všetkých sektoroch…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Katalánsko od antiky po autonómiu

Ak začneme od antiky, mohlo by to byť dlhé, preto uvediem len prehľad v kocke. Keď prišli Rimania kolonizovať Katalánsko okolo roku 218 pred Kr. , našli tam už Keltov, Iberov a Grékov. V roku 531 po Kr. ich premohli Vizigóti a obsadili Katalánsko spolu s Toledom. Medzi 717-718 ho krátko okupovali Arabi. V roku 801 sa tam usadil Karol Veľký a Katalánsko integroval do svojej ríše pod názvom Španielska marka. Úpadok ríše Karola Veľkého umožnil Katalánsku získať autonómiu. Grófstvo Barcelony sa stalo jadrom nového štátu. Katalánsko sa rozšírilo smerom k francúzskemu Midi /juhu/ a gróf Raimond Bérenger III. získal k nemu v roku 1112 grófstvo Provence. Katalánsko sa dynastickým manželstvom spojilo s Aragónskom v roku 1150 a vytvorilo rozľahlé stredomorské kráľovstvo, ktoré dodatočne zhltlo aj Baleáry, Sicíliu, Sardíniu a Neapol. Katalánsko týmto posledným rozšírením vstúpilo do éry prosperity. V Barcelone sa vzmáhal obchod a silná vrstva buržoázie kontrolovala vládne inštitúcie, ktorými boli Generalidad, Cortes a námorný konzulát. Na konci 16. storočia bol katalánsky štát samostatný. No úsilie Filipa IV. o zjednotenie viedlo k povstaniu Kataláncov medzi rokmi 1640-1659. Počas tohto prvého revolučného vrenia sa vyhlásilo za nezávislú republiku pod francúzskym protektorátom. Podľa Pyrenejskej zmluvy z roku 1659 prišlo o územie Roussillonu a časť Cerdagne, ktorá bola pripojená k Francúzsku. Na revanš ako výsledok povstania dosiahla od španielskej monarchie obnovené privilégiá. Kráľ Filip V. však získal podporu Karola Rakúskeho počas vojny o španielske následníctvo /1701-1714/,…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Egypt: Objav najstarších hieroglyfov

Thoth - boh písma starý Egypt. Archeológovia objavili egyptské hieroglyfy veľkých rozmerov vytesané do skalnej steny v mieste Nekhen. Sú staré viac ako 5200 rokov a patria medzi najstaršie známe nápisy. Ich vznik sa datuje do obdobia ešte pred prvými faraónskymi dynastiami. Nápisy vznikli zrejme z umeleckých a symbolických dôvodov ešte predtým, ako sa vedeli  tvoriť vety, čo je okolo 4700 rokov pred našou dobou. Ich pôvod zostáva málo známy, ale kúsok skladačky tohto hlavolamu  bol nájdený na skalnom masíve, do ktorého vytesávali znaky okolo roku 5250 v Hornom Egypte. Tieto hieroglyfy udivujú svojou veľkosťou. Skupina štyroch takých znamení dosahuje 70 cm. Približne v roku 5100 prevzala moc prvá egyptská dynastia, keď zjednotila kráľovstvá Horného Egypta na juhu a Dolného Egypta na severe. Tesne pred touto udalosťou na konci obdobia nazývaného preddynastické (-3500 až – 3100) panovala v Hornom Egypte egyptológmi nazvaná „Dynastia 0“. Jej králi obývali hlavné mesto Nekhen, viac známe pod menom Hiérakonpolis (v preklade Mesto sokolov). Bolo umiestnené asi 100 km na sever od Assuánu. V meste bol najvyšším bohom sokol Horus. Práve v tomto meste boli odkryté symboly z doby pred vznikom písomníctva vytesané do predmetov a tieto sa datovali do doby preddynastickej. Egptológovia majú všetky dôvody myslieť si, že nadrozmerné hieroglyfy vznikli v oblasti Hiérakonpolisu pred 5200 rokmi. Tiež sa odhaduje, že ich vznikanie trvalo niekoľko storočí…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Matej Korvín, volený kráľ Uhorska

Matej Korvín v Kronike Uhrov, kresba Jána Turóciho. zdroj: Vikimedia Commons Matej Korvín je obľúbená historická postava s mimoriadnym osudom, pestrými životnými udalosťami a dôležitým vkladom do histórie strednej Európy. Je to jeden z mála volených a zvolených panovníkov stredovekej Európy, ktorého popularita u nižších stavov pretrvala až do dnešnej doby, hlavne v bývalom Dolnom Uhorsku. Prečo sa tak stalo je možné skúmať v jeho skoršom období, keď bojoval proti Osmanom a dosahoval určité víťazstvá. Matej Korvín totiž priniesol svojim národom nádej, keď po prehrách začal získavať nad Osmanskou ríšou vojenskú kontrolu. Niť Korvínovho  osudu sa začala  odvíjať v rodine uhorského magnáta, vojvodcu a uhorského gubernátora Jána Huňadyho, v pozícii druhorodeného syna. Po smrti otca sa stal hlavou rodu Ladislav Hunyadi, ktorý však zakrátko, v roku 1456, padol do pasce svojmu protivníkovi Ladislavovi Pohrobkovi spolu s bratom Matejom. Mladý nedospelý kráľ uväznil obidvoch bratov, dal popraviť prvorodeného Ladislava a na Mateja sa tiež chystal. Matej Hunyadi mal však osudové šťastie, že Ladislav Pohrobok nečakane v roku 1457 v Prahe zomrel, čo Mateja vyslobodilo zo šatlavy. Po tomto divnom úmrtí sa v súdobých kuloároch rozšírilo podozrenie z vraždy, čo sa však v dnešnej modernej dobe zistilo po exhumácii tela Ladislava Pohrobka ako nezavinené nešťastie. Príčinou jeho konca bola zriedkavá forma leukémie.…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Atlantída a Mu: pre a proti

Korene vedomostí o bájnej Atlantíde Solón O bájnych krajinách nemožno tvrdiť, že sú predmetom historickej vedy a keď, tak okrajovo. V prípade krajiny Atlantída je to však trochu inak. Zmienky o nej sa vyskytujú v antickom zdroji u Platóna (427 pr. -347 pr. )  v jeho Dialógoch Timaia a Krítiasa. Údaje pre tento zápis získal Platón od iného známeho antického dejateľa štátnika Solóna, ktorý vykonal cestu do Egypta a tam natrafil na informačný zdroj o Atlantíde. Podľa antických historikov, v prvom rade Plútarcha, strávil Solón desať rokov cestovaním, počas ktorého sa ocitol v Egypte a viedol učené rozhovory s kňazmi bohyne Neit v meste Sais. Tu sa mal dozvedieť o existencii bájnej krajiny Atlantída. Podľa Platóna existoval 9000 rokov pred obdobím, keď  žil archont Solón (zakladateľ aténskej demokracie) – čiže 9600 rokov pred Kr. – za Herkulovými stĺpmi  (Gibraltársky prieliv) kontinent veľký ako Malá Ázia a severná Afrika (vtedajší názov Líbya) dokopy. Platón bol natoľko seriózny, že uviedol aj svoj zdroj informácií. Novodobé zdroje Platónova Atlantída má mnoho špekulatívnych geografických umiestnení a ani jedno nie je dokázané. Jedním z nich je Tichý oceán. Práve v týchto miestach sa lokalizuje aj bájna krajina Mu. Ňou sa zaoberali aj novodobí bádatelia James Churchward a David Hatcher Childress, ktorí  natrafili na súbor hlinených tabuliek počas pobytu v Indii v jednom z…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Mária Terézia a jej osvietenské reformy

Mária Terézia ako 10-12. ročná arcivojvodkyňa rakúska. foto: Wikimedia Commons Cisárovná Mária Terézia je považovaná za významnú osvietenskú panovníčku, ktorá uskutočnila výrazné a všeobecné reformy v riadení monarchie, jej ekonomike a štátnej správe a v právnom systéme. Treba však podotknúť, že tieto reformy boli vynútené celkovým oneskoreným vývojom na územiach Rakúsko-Uhorska. Tereziánske reformy boli nastolené ani nie tak kvôli ideologickým potrebám ale nevyhnutným pokrokovým vylepšeniam, ktoré už boli v západnej Európe etablované, no v Rakúsko-Uhorsku  zmeškané kvôli osmanským vojnám a sedemročnej vojne o nástupníctvo v Sliezsku. Sú dobre známe jej modernizačné zmeny, jej reštrukturalizácia štátnej správy a rezortu spravodlivosti až do úrovne poddanského ľudu. Osvietenská panovníčka však nezačala na zelenej lúke, ako východisková platforma jej slúžila plánovaná modernizácia jej otca Karola VI. V roku 1751 zverejnila panovníčka svoj politický manifest, ktorý definoval jej zámery reforiem vo všetkých oblastiach. Treba povedať, že tieto reformy  sa vo väčšine ríše nestretli s odporom, odpor voči nim sa prejavil hlavne v kruhoch šľachtických majiteľov pôdy, vyberačov daní a u všetkých funkcií, ktoré mali prístup ku vtedajšiemu obehu peňazí. Štýl jej reforiem však bol konzervatívny, čo určovala jej prísna katolícka výchova a viera. Preto v náboženských otázkach pretrvávali v jej monarchii rozpory zachádzajúce do útlaku všetkých ostatných vierovyznaní. Stanovenie a uskutočňovanie tohto plánu reforiem bolo v referáte zboru kráľovských poradcov. Patrili medzi nich významné osobnosti z mnohých krajín patriacich do monarchie. Jedným…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Španielska občianska vojna 1936

Príčiny Vypuknutie občianskej vojny v Španielsku v roku 1936 bolo predzvesťou oveľa väčšej kataklizmy, ktorá začala o tri roky.  Jej príčiny hľadajú niektorí historici až v 19. storočí. No ja sa posuniem do 20. storočia, kedy v 20. rokoch monarchia dostala úder, ktorý ju zdiskreditoval. Preto v roku 1931 vznikla 2. republika, ktorá však prešla v krátkej dobe šiestich rokov do vážnej krízy. Obvykle sa to zdôvodňuje veľkým zaostávaním vo vývoji oproti vtedajšej štandardnej úrovni ekonomických a sociálnych vzťahov západnej  civilizácie. Vedenie republiky sa snažilo urobiť opatrenia v prospech španielskej buržoázie a zobrať moc z rúk pozemkovej oligarchie, cirkvi a armády. Buržoázia sa zase obávala ľavicového hnutia a tiež bojovala proti madridskému centralizmu. Väčšina spoločnosti v Španielsku bola republikánska a žila v nádeji na moderné zmeny. No dovtedajší realizátori moci v krajine sa jej nechceli vzdať. V prvej dvojročnici po vzniku republiky bola uzákonená nová ústava, ktorá teoreticky obmedzila moc cirkvi, silu armády a početný stav dôstojníkov. Boli tiež uzákonené štátoprávne zmeny, keď Katalánsko získalo autonómiu. Uskutočnila sa aj čiastočná pozemková reforma. Tradičné konzervatívne kruhy však aktívne odporovali, uskutočnili neúspešný pokus o štátny prevrat a aktivizovali sa aj ľavicové politické sily. Zároveň sa začal boj odborárov, pretože ani ľavica nezvládla svoju štátoprávnu úlohu.  Striedali sa vlády, čo viedlo k dezilúzii voličskej základne. Tak sa podarilo v roku 1933 pravici dostať sa ku kormidlu. Reformy boli celkom odsunuté a v roku 1934 nastúpila k moci…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Výnimočný osud Františka I. Francúzskeho

Francúzsko oslávilo minulý rok päťstoročné výročie víťaznej bitky pri Marignane, ktorá sa odohrala septembra 1515. Pozrime sa na to, čo znamenala táto kľúčová bitka v dejinách francúzskeho kráľovstva a v živote jej víťaza a kto boli jej protagonisti. Najdôležitejším z nich je samozrejme kráľ, ktorý panoval 32 rokov, dal postaviť zámok Chambord a strávil v ňom 72 nocí v bazilike Saint-Denis, ktorá dnes uchováva jeho sochu.  Nechal si vystavať ešte ďalšie tri nové zámky na rieke Loire – Blois, Amboise a Azay-le-Rideau a v renesančnom štýle renovoval Louvre, St-Germain-en-Laye, Rambouillet a Écouen. Rok 1515 je kľúčový dátum pre tok francúzskej histórie. V tom roku sa udiala bitka pri Marignane, talianskom meste nachádzajúcom sa asi 16 km od Milána. V bitke bojovali proti sebe armáda francúzskeho kráľa a švajčiarski žoldnieri, ktorí boli v tej dobe neporazení už dvesto rokov. V kritický deň bitky Francúzi však získali podporu benátskych jednotiek a tak sa bitka stala urputnou a mimoriadne smrtiacou. Padlo v nej 16 000 vojakov, čo je na túto historickú dobu privysoké číslo. Mladý kráľ František I. práve dovŕšil 20 rokov a v tomto roku bol aj korunovaný 25. januára v katedrále v Reims. Jeho kráľovská prax trvala len niekoľko mesiacov, keď išiel obhajovať svoje dedičské práva na neapolské vojvodstvo a Miláno. Mladý kráľ bol hlavou monarchie, ktorá po storočnej vojne disponovala bohatstvom a silnou armádou a nadobudla nielen politickú moc ale aj ekonomickú silu. Napriek tomu potrebovala talianske…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Arabský ústup a iránsky vzostup vplyvu

Irán priamo aj nepriamo vplýva na pätinu arabského sveta Schopnosť Iránu použiť svoj vplyv na arabské národy by sa dala hodnotiť vo vzťahu k relatívnemu poklesu moci štátov arabského sveta a nie ku vrodenej sile Iráncov. Toto si myslí univerzitný profesor Dr. Michael Sharnoff. Redakcia dodáva, že tu uvádza dlhší  text v preklade, ktorý vie poskytnúť len základný prehľad v tak komplikovanej otázke akou je arabský svet. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Viedenská univerzita-Alma Mater Rudolphina

Miesto, kde vznikala slovenská inteligencia, sa nenachádzalo v dávnejších dejinách na Slovensku, ale v Rakúsku, a to vo Viedni. Najdôležitejšou kolískou všetkých učencov pochádzajúcich zo Slovenska bola Alma Mater Rudolphina (historický názov) alebo terajšia Viedenská univerzita. V minulom roku bolo okrúhle výročie jej založenia 12. marca 1365 Rudolfom IV. Habsburským. 650 rokov stará univerzita má na svojom konte významných absolventov - fyzikov, matematikov, lekárov, historikov. Patria medzi nich aj Slováci, napríklad: Adam František Kollár (alias Slovenský Sokrates), Maximilián Hell (bibliotekár Márie Terézie), slovenský národovec Ján Kollár, zakladateľ Matice slovenskej Karol Kuzmány. (viac…)
Pokračovať v čítaní