Archives for Ekonomika - Page 2

Ekonomika

Prázdne byty vo Francúzsku: počet stúpa

Honfleur Pixabay Zvláštne smerovanie vo vývoji bývania v Hexagone má určite ekonomické a sociálne príčiny, ktorých dopad však môže vytvoriť príležitosť pre rozvoj obchodnej činnosti v oblasti realít. Ak by bol záujem presťahovať sa tam či si vytvoriť dovolenkové sídlo, je možné sa poobhliadnuť po niektorých destináciách, ktoré sa uvoľňujú. Prázdne byty a ktoré mestá sú tým dotknuté Počet prázdnych bytov vo Francúzsku stúpa, čo odhalila jedna štúdia od Fnaim /Fédération nationale de l'immobilier/. Urbánne zóny malých a stredne veľkých miest sú najviac dotknuté. Vývoj je tichý ale istý. Podľa uvedenej štúdie je časť bytov prázdnych, bez nájomníkov. Ich počet dosiahol 7,9% v metropolitných oblastiach Francúzska, čo činí 2,7 milióna bytových jednotiek. Nerovnováha cenových parít v rôznych urbánnych oblastiach je zapríčinená aj celkovým nerovnomerným ekonomickým rozvojom v nich. Rennes a Paríž Podľa spomenutej štúdie postup zvyšovania neobsadených bytov sa netýka celého Hexagonu. Tento jav zasahuje veľké mestá a ich prímestské zóny. Na 500 tisíc obyvateľov sa priemerné hodnoty neobsadenosti fixovali v roku 2014 na 6,8% z hodnoty 0,6 % v roku 1999. Výnimky z pravidla v Avignone a Saint-Etienne naznačujú ešte viac zvýšené percentá prázdnych obydlí na úrovni 9,4 - 9,5 %. Opačný vývoj majú oblasti s vysokou dynamikou celkového rozvoja. To je prípad Nantes, Bordeaux, Rennes a Paríža, v…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Smrť neutrality webu v USA

USA narušili neutralitu webu Ako výsledok hlasovania Federálna komisia pre komunikácie USA /FCC/ dala podmienku garancie dodržiavania zákonov pre tok dát operátormi. To, o čom pochybovali obrancovia neutrality netu, sa stalo: vo štvrtok 14. decembra urobila Federálna komisia pre komunikácie USA/FCC/ koniec s veľkým princípom fungovania svetovej internetovej siete. Zakladateľ internetu chcel, aby so všetkými obsahmi zverejnenými na sieti bolo zaobchádzané rovnako, bez diskriminácie. FCC však zakázala účastníkom prístup na internet, keď odkazujú na videá pochádzajúce od služby rýchlejšej ako sú ostatné služby. Tiež zakázala blokovať prístup na určité siete, kde je určitý typ obsahu. Konkrétne, pod kraľovaním neutrality webu FCC nemala právo do štvrtka nechať platiť vopred svojich užívateľov rýchlejší prístup na YouTube alebo Netflix. Diferencovaný prístup na internet Obrancovia neutrality internetu sa boja, že toto znamená pre jeho užívateľov diferencovaný prístup, tiež čo sa týka ceny a rýchlosti, takisto obsahu a riziko pre slobodu slova. Usudzujú, že neutralita dovoľuje malým užívateľom rásť využívajúc rovnaký prístup ako veľkí užívatelia bez toho, aby museli platiť prehnané výdavky za prístup na výkonné kanály. Niektorí usudzujú, že takisto ako Google alebo Netflix by nemohli publikovať na sieti bez tohto princípu. Odporcovia neutrality internetu, všeobecne reprezentovaní operátormi telekomunikácií, zaklincovali, že z ich strany má infraštruktúra sietí svoju hodnotu, okrem iného, že táto potrebuje…
Pokračovať v čítaní
Ekológia

Tajomná nukleárna nehoda: v septembri v Rusku

Tento záber zverejnili v piatok 10. novembra 2017 v INRS-Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety, a ukazuje mapu zisteného ruténia 106 vo Francúzsku a Európe. Možná nehoda v ruskom zariadení je podozrivá, že zapríčinila súčasný vrchol rádioaktivity vo vzduchu podľa hlásenia. (INRS via AP)   Vo viacerých európskych krajinách detekovali masívny výron prvku ruténium 106. Taká udalosť  by mala vyvolať potrebu chrániť populáciu Francúzska. Čo sa stalo koncom septembra v oblastiach na juh od Uralu? Podľa francúzskych kontrolných úradov sa tam skutočne udiala  jadrová nehoda, ktorej podstata zostáva dodnes utajená. Rusko dementovalo celú udalosť.  No bola zistená silná kontaminácia, čo by malo mať ťažké následky na populáciu. Koncom októbra vydal Inštitút rádiologickej ochrany a jadrovej bezpečnosti Francúzska /IRSN/ alarm, lebo signalizoval detekciu vo viacerých sieťach európskeho dohľadu nad rádioaktivitou v atmosfére. Týmto prvkom má byť ruténium 106, ale veľmi slabej úrovne (?). Všetrovania vedené v Európe v nasledujúcich týždňoch ukázali, že najmenej v 14  krajinách, medzi nimi aj Francúzsko, bola nameraná prítomnosť rádioaktívneho prvku v ovzduší. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu požiadala členské štáty oznámiť  ich výsledky. Najvyššia hodnota zo 400 zozbieraných výsledkov je zdvihnutá o 0,15 becquerelu na meter kubický vzduchu a zistili ju v Rumunsku 30. septembra. Oznámili to francúzsky úrad ASN vo svojom komuniké z 9. novembra 2017. Dodal, že “pokles nameraných hodnôt ukazuje, že táto epizóda sa…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Aféra Paradise Papers

Medzinárodné konzorcium novinárov /ICIJ/ nezaháľa. Vo svojej akcii s odhaľovaním daňových únikov cez štáty s daňovým oslobodením pokračuje s oboznamovaním o subjektoch, ktoré metódou hackovania objavilo a výsledky rozoslalo po celom svete do médií. Patrí medzi ne aj denník Le Monde, z ktorého čerpám informácie. 7. novembra zverejnilo toto médium komplexný systém optimalizácie daní viacerých veľkých podnikateľských skupín. Ekonóm Daniel Zucman odhaduje pre Le Monde, že štátom EÚ chýba 60 miliárd príjmov z dôvodu daňovej optimalizácie multinárodných skupín a 120 miliárd, ak sa pripočítajú súkromní jednotlivci. ICIJ má 96 mediálnych partnerov, v ktorých sa nachádza denník Le Monde, taktiež 400 novinárov zo 67 krajín píše o tejto medzinárodnej afére. Ich práca je založená na úniku dokumentov ešte v roku 2016 zverejnenom v denníku Süddeutsche Zeitung anonymným prispievateľom. Toto nové vyšetrovanie dovoľuje pozdvihnúť závoj spočívajúci doteraz na sofistikovaných mechanizmoch daňovej optimalizácie, z čoho profitujú hlavne nadnárodné konzorciá a veľkí oligarchovia. Paradis Papers obsahujú približne tri súbory údajov, ktoré zahŕňajú vac ako 13,5 milióna dokumentov: skupina: Je v nej 6,8 mil. interných dokumentov medzinárodnej advokátskej agentúry Appleby založenej na Bermudách a prítomnej v asi desiatke daňových rajov. 566 000 interných dokumentov z kancelárie Asiatici Trust usídlenej v Singapúre. 6,2 mil. dokumentov z tajných registrov spoločností z 19 daňových rajov: Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamy, Barbuda, Bermudy, Dominikánska republika, Grenada, Kajmanské ostrovy, Cookove ostrovy, Marshallove ostrovy, Labuan, Libanon, Malta, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Trinité-et-Tobago, Vanuatu. Systém…
Pokračovať v čítaní
Ekológia

Herbicíd glyfosát a európska byrokracia

Je už Roundup round up? Návrh Európskej komisie znovu potvrdiť na ďalších päť rokov používanie kontroverzného herbicídu bol odmietnutý. Členské štáty EÚ vo štvrtok nesúhlasili s obnovením povolenia pre glyfosát, čo je herbicíd zaradený medzi „pravdepodobné karcinogény“ v marci 2015. Autorom tohto kategorizovania glyfosátu je „Medzinárodné centrum pre výskum rakoviny“ /CIRC/, agentúra súvisiaca so "Svetovou zdravotníckou organizáciou". Francúzsko a Taliansko odmietli nový návrh na opätovné potvrdenie od EK na obdobie dvakrát kratšie ako bolo predtým. Päť rokov by mala trvať podľa požiadavky z USA obnovená lehota používania v EÚ, čo je aj podľa zámeru Bruselu. Tento zámer zrušili členovia únie jeho neodhlasovaním. Minister pre ekologickú premenu Francúzska Nicolas Hulot  sa radoval, že Francúzsko sa držalo dobre. Doterajšia licencia na využívanie herbicídu vyprší 15. decembra 2017. Po chýbajúcom súhlase členov vo štvrtok oznámila Európska Komisia, že počítala „s postúpením návrhu na odvolaciu komisiu", ktorá je zložená z 28 členských štátov únie, koncom tohto novembra. Ak sa kompromis v tejto kauze nenájde, rozhodnutie by mohlo prísť znovu len z Bruselu. Ale európsky komisár pre zdravie Vytenis Andriukaitis zamietol viaceré opakovania nápadu, aby sám znášal zodpovednosť za takéto rozhodnutie dávajúc prednosť  tomu, že toto bude zdieľané s ostatnými členskými štátmi. Ná záver malé vysvetlenie: Glyphosate /americký obchodný názov je Roundup/, je pesticíd vyvinutý americkou firmou Monsanto. Do komerčného obehu bol…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Aféra s levotyroxínom vo Francúzsku má happy-end

Bývalá formula lieku Levothyrox v lekárňach od 2. októbra 26. septembra tohto roku oznámilo ministerstvo zdravotníctva v osobe jeho ministerky Agnès Buzyn, že pôvodná formula lieku Levothyrox na štítnu žľazu bude opäť k dispozícii v lekárnach v celom Francúzsku od pondelka 2. októbra 2017. Ministerka zdravotníctva nevedela upresniť množstvo zásob lieku na štítnu žľazu vo Francúzsku, ktorého nová forma sa stala masovo kritizovanou. V rádiu RMC povedala, že liek príde v piatok do Francúzska bez toho, že by mohla uviesť koľko času bude treba. „Vedú sa vyjednávania s priemyselníkmi, aby si zistili jeho zásoby“. Tri milióny pacientov tento liek užíva v krajine, ktorá je najväčším trhom na svete pre levotyroxín, ktorý lieči a udržiava pacientov chorých na hypotyreotitídu (znížená sekrécia hormónov štítnej žľazy). Takisto lieči pacientov po operácii štítnej žľazy zapríčinenej jej rakovinou. Nová forma levotyroxínu spôsobovala od polovice marca tohto roku sústavne vedľajšie neželané efekty u niekoľkých tisícov pacientov. Podľa ministerky zdravotníctva FR to je až 9 tisíc osôb, ktoré oznámili organizácii ANS  neželané prejavy ako sú bolesti hlavy, závraty, padanie vlasov kŕče. Čo robiť, ak užívate Levothyrox Ak pacient užíva novú formulu lieku a ak má neobvyklé neželané príznaky, odporúča sa poradiť s endokrinológom a svojvoľne neprerušiť liečbu. Je treba skontrolovať TSH a porovnať hodnotu s predošlými testami a preveriť, či sa jedná o hormonálnu nerovnováhu, ktorá by mohla vysvetliť vedľajšie príznaky. Lekár musí posúdiť rôzne symptómy…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Čo je v skutočnosti za vzostupom ekonomiky eurozóny?

Viacerí ekonómovia možno podcenili úlohu opatrení na zlepšenie ekonomiky eurozóny. Sú už štyri roky od štartu významnej španielskej obnovy. Dnes viacerí vidia, že prichádza rast. MMF urobil v roku 2013 predpoveď, že by mohol byť do roku 2018 naštartovaný rast nad 1% a nezamestnanosť by mala zotrvať nad 25% nasledujúcich 5 rokov. V skutočnosti španielsky obrat k lepšiemu už začal: rast prekročil 1% v roku 2014 a dostal sa nad 3%. Aktuálne Španielsko vytvorilo viac ako dva milióny pracovných miest, čo znížilo hodnotu nezamestnanosti z vrcholku 26,2% na najnižšiu hodnotu za posledných 18 rokov 17,2%. Viacerí mienia, že tohoročný vzrast príjmov ekonomiky eurozóny prichádza. V decembri predpovedali MMF a EK, že produkcia eurozóny by mohla narásť o 1,5% tento rok, zatiaľčo odhadovaná hodnota nezávislými ekonómami je 1,3% v súlade s Consensus Economics Forecast. Je zhoda, že rast tento rok bude 1,9%, hoci Citigroup Inc. navýšila svoju predpoveď na 2,2%. Toto ukazuje na tržby od konzumentov, ktoré sú na najvyššej úrovni od roku 2001 a na dôveru investorov na najvyššom stupni od roku 2007. Obnova rastu ekonomík sa deje vo všetkých sektoroch a krajinách: Dôvera vo francúzsky biznis je na 6-ročnom maxime, talianska priemyselná výroba rastie o 1,1% v júni rozbijúc očakávané číslo 0,2%. Grécka ekonomika tento rok je v raste 0,7%. Je tu viacero dôvodov pre zmeny v príjmoch eurozóny. Čiastočne to reflektuje zlepšujúci sa globálny prehľad vrátane…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

85% zamestnaní nebude v roku 2030 existovať

Podľa jednej štúdie od firmy Dell a „Inštitútu pre budúcnosť“, čo je kalifornský think-tank, bude prechod k umelej inteligencii hlboko meniť  naše pracovné zvyky. Ak štúdia vyzerá veľmi optimisticky, nie je bez inkoherencií ani príliš jemných ilúzií čo sa týka budúcej ekonomiky. Budúcnosť  ekonomík opísalo 20 expertov, ktorých pozval Dell a Inštitút pre budúcnosť so základňou v Palo Alto (Kalifornia). Diskusia sa udiala v marci 2017, aby sa reagovalo na množstvo zmien, ktoré treba predvídať v podnikaní a práci. A výsledok vyzerá pozoruhodne: podľa tejto štúdie aj s analýzami  bude 85 % terajších povolaní v roku 2030 vyčiarknutých zo štatistík, lebo nebudú. V prvom rade zmiznú všetky tie profesie, ktoré už duplikujú softvéry a roboty. Podľa expetov think-tanku vstúpime potom do druhej fázy vývoja UI. Prvá etapa je len jednoduchou imitáciou logického myslenia a v ďalších rokoch uvidíme príchod skutočnej umelej inteligencie schopnej vymyslieť riešenia, vysvetľovať  údaje, takisto aj nedokonalé, ako to robia súčasní ľudia. Tretia fáza bude podľa štúdie obsahovať úplne vytvorenie „virtuálneho človeka“ niekedy po roku 2030. To čo je teraz v hre, je sústredenie sa na to, čo by mohlo byť lepšie ako stroj. Štúdia konštatuje, že schopnosť  získavať nové vedomosti bude dôležitejšia ako vedieť už naučené. Nebudú sa zdokonaľovať  metódy v povolaniach terajších,  ale sa bude zlepšovať schopnosť byť rýchlo dobrý v nových povolaniach. Nakoniec, bude väčšia pohyblivosť počas kariéry a väčšia disponbilita…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Gigantický platobný systém na obzore: fúzia Worldpay a Vantiv

Kreditný systém Vantiv Inc. robí obchod za 10 miliárd, kupuje britskú Worldpay. Fúzia by mohla vytvoriť  gigantický platobný systém s trhom vo výške viac ako 20 miliárd USD. Vantiv je najpoprednejší poskytovateľ  kreditných kariet pre obchody všetkých kategórií v USA. Svoju základňu má v Ohiu. Sortiment jeho služieb pozostáva  z pomoci obchodníkom, bankám a kreditným firmám, ktoré prijímajú kreditné a debetné platby, darčekové karty a online platby hlavne v USA. Vantiv Inc. urobil ponuku Worldpay Group plc. (britská platobná služba s ) vo výške 10 miliárd USD, čím pretromfol svojho rivala v súťaži o kúpu tejto finančnej akciovej spoločnosti, ktorým je Morgan Chase&Co. Worldpay uviedol vo vyhlásení v stredu, že prijal ponuku v princípe od Vantiv Inc. Dohoda, ak bude úspešná, by mohla vytvoriť obrí transatlantický platobný systém gigantických rozmerov s kombinovaným trhom v hodnote viac ako 20 miliárd USD. Obidve strany majú do 1. augusta urobiť vzájomnú firemnú ponuku. Vantiv ponúka akcie a hotovosť, ktoré by mohli vyplatiť akcionárom Worldpay 19% nad rámec ich terajších cien akcií zo dňa, kedy sa vyjednávanie začalo.  Podľa súčasnej ponuky na fúziu by mohli akcionári Worldpay zdieľať asi 41% akciového kapitálu obidvoch akciových spoločností. K termínu možnej zmluvy by mohli dostať akcionári Worldpay 55 pencí v hotovosti a 0,0672 z podielu akcie Vantiv na každého držiteľa akcie, čo činí 41% sfúzovanej akciovky. Akcionári by mohli tiež prijať  dividendy v hotovosti vo výške…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Rothschild & Co na čele bankového sektora vo Francúzsku

Vo Francúzsku sa udiali bankové fúzie aké už dávno nie. Jedná sa o miliardy dolárov  pre skupinu Davida de Rothschilda v prvom polroku 2017. Rozsah transakcií v tomto období stúpol o 44%, čo činí 128,1 a je to najväčšia banková operácia za posledných 10 rokov. Rothschild & Co sa posilnil na francúzskom trhu vďaka akvizíciám iných bánk alebo ich fúziám. Skupina Davida de Rothschilda sa tým dostala na čelo francúzskeho bankového sektora, ktorý ovláda na 44%. Podľa údajov Thomson Reuters dohliadala táto banka nad transakciami vo výške 61,5 mld. USD. Rothschild je rovnako najaktívnejšia banka s viac ako 50 sprievodnými transakciami, čo nemá podobnú konkurenciu v okruhu 15 hlavných subjektov na trhoch. Táto nová dominancia spôsobila na burzách explóziu. Objem transakcií v rámci francúzskych trhov dosiahol 44% počas 6 mesiacov. V Hexagone to znamená 128,1 mld USD v rámci ich bankových operácií.  Očakávalo sa však klesajúce číslo, lebo sa počítalo s vplyvmi volebnej kampane. Táto dynamika sa prejavuje aj u ďalších bankových skupín vo Francúzsku. Akvizície mimo hraníc krajiny kulminovali na hodnote 48,7 mld. USD, čo bolo štvornásobne viac za jeden rok ako za posledných desať rokov. Skupina Legrand kúpila americký Milestone, Elis nakúpil Berendsen, Suez kúpil GE Water a Essilor fúzoval s Luxottica. Tiež sa urýchlila konsolidácia francúzskeho trhu, za jeden rok o 67% = 60,2 mld. USD. Udiala sa reorganizácia skupiny LVHM a integrácia…
Pokračovať v čítaní