Je už Roundup round up?

Návrh Európskej komisie znovu potvrdiť na ďalších päť rokov používanie kontroverzného herbicídu bol odmietnutý.

Členské štáty EÚ vo štvrtok 9.novembra nesúhlasili s obnovením povolenia pre glyfosát, čo je herbicíd zaradený medzi „pravdepodobné karcinogény“ v marci 2015. Autorom tohto kategorizovania glyfosátu je „Medzinárodné centrum pre výskum rakoviny“ /CIRC/, agentúra súvisiaca so „Svetovou zdravotníckou organizáciou“.

Francúzsko a Taliansko odmietli nový návrh na opätovné potvrdenie od EK na obdobie dvakrát kratšie ako bolo predtým.

Päť rokov by mala trvať podľa požiadavky z USA obnovená lehota používania v EÚ, čo je aj podľa zámeru Bruselu. Tento zámer zrušili členovia únie jeho neodhlasovaním.

Minister pre ekologickú premenu Francúzska Nicolas Hulot  sa radoval, že Francúzsko sa držalo dobre.

Doterajšia licencia na využívanie herbicídu vyprší 15. decembra 2017. Po chýbajúcom súhlase členov vo štvrtok oznámila Európska Komisia, že počítala „s postúpením návrhu na odvolaciu komisiu“, ktorá je zložená z 28 členských štátov únie, koncom tohto novembra.

Ak sa kompromis v tejto kauze nenájde, rozhodnutie by mohlo prísť znovu len z Bruselu. Ale európsky komisár pre zdravie Vytenis Andriukaitis zamietol viaceré opakovania nápadu, aby sám znášal zodpovednosť za takéto rozhodnutie dávajúc prednosť  tomu, že toto bude zdieľané s ostatnými členskými štátmi.

Ná záver malé vysvetlenie: Glyphosate /americký obchodný názov je Roundup/, je pesticíd vyvinutý americkou firmou Monsanto. Do komerčného obehu bol uvedený v roku 1974.

Jeho opätovnému predĺženiu používania v Európe zabránil  CIRC,  pretože podľa jeho definície je to „pravdepodobne karcinogén“.

V lete 2017 ukázali deklasifikované /čiže odtajnené/ dokumenty  federálnou americkou justíciou nazvané aj „Monsanto papers“ , že firma Monsanto používala nelojálne prostriedky, aby obránila svoj pesticíd.

Agrochemický podnik Monsanto skúšal narušiť kredibilitu CIRC, skrýval štúdie, ktoré poukázali na nebezpečenstvo pesticídu a financoval iné štúdie na tento výrobok a hlavne sa ocital v konflikte záujmu.

Zdroje pre tento článok: Le Monde:Dangerosité, toxicité, utilité : le débat sur le glyphosate résumé en discussion pour/contre

LeMonde: UE et glyphosate : ce qu’il faut retenir de la réunion des Etats membres

preklad: redakcia SvP

Herbicíd glyfosát a európska byrokraciahttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/11/MonsantoRoundup-e1510398267815.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/11/MonsantoRoundup-e1510398267815.jpgadminEkológiaEkológia,USAJe už Roundup round up? Návrh Európskej komisie znovu potvrdiť na ďalších päť rokov používanie kontroverzného herbicídu bol odmietnutý. Členské štáty EÚ vo štvrtok 9.novembra nesúhlasili s obnovením povolenia pre glyfosát, čo je herbicíd zaradený medzi „pravdepodobné karcinogény“ v marci 2015. Autorom tohto kategorizovania glyfosátu je „Medzinárodné centrum pre výskum rakoviny“ /CIRC/,...