V histórii Československa sa vyskytol paradoxný jav, ktorým bol postoj komunistickej moci voči ezoterikom tesne po vojne, teda od 1948 až do roku 1953 a počas osobitnej etapy od 1953. V tomto roku sa stalo čosi, čo spôsobilo menšiu úľavu  ezoterikom a parapsychológom úpiacim pod tlakom KSČ upevňujúcej si svoju diktatúru. Vtedy totiž nastúpil do funkcie prezidenta Antonín Zápotocký, ktorý mal veľmi kladný zážitok s ezoterikou tesne po príchode z koncentračného tábora, kde dostal gangrénu do nohy. Pred jej amputáciou ho zachránil liečiteľ a diagnostik Jan Mikolášek (1889-1973). Jeho zásluhou sa mohli prestať skrývať parapsychológovia, jasnovidci a telepati, ktorí prežili útlak po zakázaní Universalie (Československá parapsychologická spoločnosť).

Universalia bola spoločnosťou českých hermetikov od dvadsiatych rokov 20. storočia, pôsobila na pôde Prahy a svoje stretnutia viedla v Zlatej husi. Jej predsedom bol PhDr. Jan Kefer, ktorého v roku 1941 zatklo gestapo a spoločnosť zakázalo. Kefer skončil svoj život v koncentračnom tábore Flossenburg.

Neskôr padla do oka vtedajšej komunistickej polície a tajnej služby schopnosť viacerých jasnovidcov, parapsychológov a telepatov získavať informácie a tiež možnosť ich využitia v kriminalistike. Napriek okupácii Varšavskou zmluvou sa tieto zámery rozvinuli až do založenia ústavu. Impulzom ku tomu bola 1. medzinárodná psychotronická konferencia v sídle nakladateľstva Československý spisovateľ v roku 1973. Hlavným organizátorom bol Zdeněk Rejdák, ktorý sa vďaka nej dostal k založeniu Laboratória pre psychotroniku a juvenológiu roku 1974.

V tomto období tiež založili PEL (Psychoenergetická laboratoř) na čele s Františkom Kahudom. Tento vedec sa na pôde Karlovej univerzity zaoberal výskumom mentálneho dozrievania človeka. Posledným riaditeľom PEL bol Valdemar Grešík. Bol jediným biodiagnostikom v pätnásťročnej histórii laboratória. PEL však po prevrate 1989 zanikol. Grešík je podľa názorov súčasných psychotronikov žijúcim svetovým fenoménom v jasnovidnej diagnostike.

Pokračovatelia PEL sa stali po roku 1989 členmi Českej vedecko-technickej spoločnosti. Zostáva otázkou, kedy sa viac rozvíjalo toto odvetvie, či za čias komunistov alebo v súčasnosti.

zdroje: Praha esoterická – Prúvodce skrytými dějinami města, Jiří Kuchař, Praha 2000, wikipédie.cz

text: redakcia SvP

prezentačné foto: Jan Kefer, darkage.sk

 

 

 

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/02/JanKefer-e1425153573175.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/02/JanKefer-e1425153573175.jpgadminHistorický krúžokhistorickéV histórii Československa sa vyskytol paradoxný jav, ktorým bol postoj komunistickej moci voči ezoterikom tesne po vojne, teda od 1948 až do roku 1953 a počas osobitnej etapy od 1953. V tomto roku sa stalo čosi, čo spôsobilo menšiu úľavu  ezoterikom a parapsychológom úpiacim pod tlakom KSČ upevňujúcej si...