Predstavte si, že ste boli napchaný do preplneného vlakového vozňa a všimli ste si menej preplnené oddelenie. Pravdepodobne by ste sa chceli čo najskôr presunúť.

Podobne aj častice účastné na jave osmóza sa spontánne pohybujú z oblasti s vysokou koncentráciou do oblasti s nízkou koncentráciou. Vedci už využili túto tendenciu na vytvorenie membrány produkujúcej elektrickú energiu, ktorá môže zberať elektrický prúd tvoriaci sa zo slanej a sladkej vody.

Keď sa iónové soli vyrobené zo zväzkov pozitívne a negatívne nabitých častíc rozpúšťajú vo vode, zväzky sa rozpadávajú, pričom pozitívne a záporne nabité častice ponechávajú voľné na účasť na osmóze.

Umiestením nabitých tenkých membrán medzi slanou vodou a sladkou vodou môžu vedci vytvoriť rýchlostnú cestu pre tečúce častice, ktoré vytvárajú elektrický prúd. Ale výroba týchto membrán je často drahá a membrány majú tendenciu časom sa rozpadať.

To dáva časticiam nesprávny spätný smer a limituje ich v tvorbe množstva elektriny.

Teraz výskumníci vyvinuli nový druh vrátnika – obojstrannej membrány, ktorá má rozdielne vlastnosti na svojich dvoch stranách, od veľkosti pórov až po náboj samotnej membrány. To podporuje trvalý tok nabitých častíc z jednej strany na druhú a zároveň zabraňuje ich unášaniu späť nesprávnym smerom.

Tieto tzv. Janusove membrány, pomenované po starom rímskom bohu brán a chodieb, môžu byť tiež vyrobené tak, aby mali póry rôznej veľkosti a držali rôzne náboje, čo im umožňuje prijímať rôzne druhy častíc.

Výskumníci testovali svoje Janusove membrány so slanou morskou vodou na jednej strane a čerstvou riečnou vodou na druhej strane. Zistili, že tieto zariadenia dokázali previesť 35,7% chemickej energie uloženej v slanej vode na využiteľnú elektrickú energiu. To je rovnako účinné ako väčšina veterných turbín a je väčšie ako väčšina solárnych článkov.

Ďalej výskumníci plánujú vybudovať väčšie membrány a zistiť, či dokážu odolať podmienkam skutočnej morskej a riečnej vody. Ak membrána bude fungovať aj vo voľnej prírode, nové membrány by mohli byť využité na to, aby komunity bez možností čerpania energie či bez obnoviteľných zdrojov energie túto získavali.

Tým sa chce naznačiť, že pokiaľ ide o získavanie energie z pohybujúcich sa častíc, je tu nádej na nový lacný zdroj elektrickej energie.

zdroj: Science AAA

Elektrina z membránhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/11/membrana.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2018/11/membrana.jpgadminVedaVedaPredstavte si, že ste boli napchaný do preplneného vlakového vozňa a všimli ste si menej preplnené oddelenie. Pravdepodobne by ste sa chceli čo najskôr presunúť. Podobne aj častice účastné na jave osmóza sa spontánne pohybujú z oblasti s vysokou koncentráciou do oblasti s nízkou koncentráciou. Vedci už využili túto tendenciu...