BohPísmaThoth.svg_.png
Thoth – boh písma starý Egypt.

Archeológovia objavili egyptské hieroglyfy veľkých rozmerov vytesané do skalnej steny v mieste Nekhen. Sú staré viac ako 5200 rokov a patria medzi najstaršie známe nápisy. Ich vznik sa datuje do obdobia ešte pred prvými faraónskymi dynastiami.

Nápisy vznikli zrejme z umeleckých a symbolických dôvodov ešte predtým, ako sa vedeli  tvoriť vety, čo je okolo 4700 rokov pred našou dobou. Ich pôvod zostáva málo známy, ale kúsok skladačky tohto hlavolamu  bol nájdený na skalnom masíve, do ktorého vytesávali znaky okolo roku 5250 v Hornom Egypte.

Tieto hieroglyfy udivujú svojou veľkosťou. Skupina štyroch takých znamení dosahuje 70 cm.

Približne v roku 5100 prevzala moc prvá egyptská dynastia, keď zjednotila kráľovstvá Horného Egypta na juhu a Dolného Egypta na severe. Tesne pred touto udalosťou na konci obdobia nazývaného preddynastické (-3500 až – 3100) panovala v Hornom Egypte egyptológmi nazvaná „Dynastia 0“.

Jej králi obývali hlavné mesto Nekhen, viac známe pod menom Hiérakonpolis (v preklade Mesto sokolov). Bolo umiestnené asi 100 km na sever od Assuánu. V meste bol najvyšším bohom sokol Horus. Práve v tomto meste boli odkryté symboly z doby pred vznikom písomníctva vytesané do predmetov a tieto sa datovali do doby preddynastickej.

Egptológovia majú všetky dôvody myslieť si, že nadrozmerné hieroglyfy vznikli v oblasti Hiérakonpolisu pred 5200 rokmi. Tiež sa odhaduje, že ich vznikanie trvalo niekoľko storočí pred uvedeným dátumom.  Pôvod nápisov nie je celkom jasný a niektorí uvažujú nad možným vplyvom mezopotámskej civilizácie, ktorá v tom istom období vytvorila svoje písmo.

Zároveň sa odhaduje, že sa nejedná len o jednu protopísomnú kultúru počas vznikania hieroglyfov.

Vytvorené vety vyzerajú byť pôvodom v období pred 4700 rokmi za panovania faraóna Džósera, slávneho svojou stupňovitou pyramídou. Vyzerá to, že toto protopísmo nebolo používané administráciou ríše, ale že malo skôr funkciu magickú a náboženskú. To zároveň nepopiera, že by slúžilo na pamiatku bitiek alebo nejakého suveréna.

Preddynastické hieroglyfy s 50 cm výškou

Doplnkové údaje týkajúce sa rozkvetu hieroglyfov počas preddynastického obdobia nám pomáhajú dobre pochopiť pôvod egyptského písma.

Je otázny neočakávaný objav urobený členmi archeologickej misie z univerzity Yale pri egyptskom meste situovanom asi 7 km na sever od dobre známeho antického mesta Nekheb medzi Nílom a púšťou, čo je 90 km na juh od Théb na pravom brehu rieky oproti Hiérakonpolisu.

Archeológovia tam odkryli  nápisy, ktoré vytesali ich predchodcovia so skalných stien, hlavne hieroglyfy, ktoré patria medzi najstaršie známe objavy. Jedná sa o jeden nápis obsahujúci štyri znaky písané sprava doľava ako bývajú egyptské texty a tieto boli vytesané asi pred 5250 rokmi. Je na nich zobrazená busta s hlavou býka nasledujúceho dva africké bociany, nad ktorými lieta vták Ibis skalný.

To čo prekvapilo archeológov je to, že každý obrázok je vysoký okolo 50 cm a štyri z týchto kresieb majú výšku viac ako 70 cm.

Kto bol ale autorom týchto výjavov?  Podľa archeológov je zoradenie týchto symbolov spoločné s predstavami starších Egypťanov o slnečnom systéme a koncepte svetla. Predpokladá sa, že vyjadrujú domináciu určitej autority vo vesmíre.

zdroj: Le Monde

preklad: redakcia SvP

Egypt: Objav najstarších hieroglyfov |https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/07/Hieroglyphe-yale-university2-e1498985889442.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/07/Hieroglyphe-yale-university2-e1498985889442.jpgadminHistorický krúžokKultúrahistorické,UmenieArcheológovia objavili egyptské hieroglyfy veľkých rozmerov vytesané do skalnej steny v mieste Nekhen. Sú staré viac ako 5200 rokov a patria medzi najstaršie známe nápisy. Ich vznik sa datuje do obdobia ešte pred prvými faraónskymi dynastiami. Nápisy vznikli zrejme z umeleckých a symbolických dôvodov ešte predtým, ako sa vedeli  tvoriť vety, čo je okolo...