Na slovenskom knižnom trhu sa objavili tri knihy – antológie poézie básne I., básne II. a básne III., ktorých obsah sa zrodil vo fantáziou bohato obdarenej mysli slovenského poeta Ivana Štrpku.
Vydávané boli medzi rokmi 2008 až 2014, mne sa dostali pred oči až teraz prvé dva zväzky tohto súborného diela. Sústredím sa na prvý diel, v ktorom sú zahrnuté zbierky Krátke detstvo kopijníkov, Tristan tára, Pred premenou a Krásny nahý svet.

Treba očakávať, že ak otvoríte stranu jedenásť a nájdete na nej viazaný verš (krásny), netreba očakávať, že v nasledujúcich básňach nájdete tiež viazaný verš. Neviazane rozviazaný verš Ivana Štrpku v jeho rannejšej tvorbe je rovnaký ako jeho básne na posledných stránkach zväzku a jeho básnické postupy sa nemenia.Možno usúdiť, že básnik vstupoval do oficiálnej literatúry už ako hotový tvorca a držal si svoj zlatý štandard až dodnes. Viacvrstvový básnický text, kedy myšlienky bežia v prvej rovine paralelne s pozadím v ďalšej vrstve, napríklad v zátvorkách alebo v kurzíve, sa dá čítať citovo aj rozumovo, no nakoniec, radšej som sa fokusovala na rozumové vnímanie a pochopenie. Ku koncu ma tento fragmentárny prístup ku skutočnosti aj tak priviedol k nejakému hlavnému posolstvu, ktoré je však často zahmlené subjektívnym chápaním čitateľa. Jeho poézia je rovnako dospelá vo viazanom verši, v básni v próze či voľnom verši od prvého po posledné písmená prvých štyroch zbierok.

Niekedy sa mi zdalo, že labyrint básnikovej mysle sa natoľko prelína s labyrintom sveta, že by som na rozlúštenie tohto prepletenca potrebovala použiť teóriu chaosu. Štrpka píše pre tých, ktorí nie sú leniví a pociťujú radosť z analýzy, ktorá ich nakoniec privedie ku svetlu vo východe bludiska. Oplatí sa pomalšie čítať, aby sa dalo vojsť do hlbších vrstiev jeho verša, kde je možné stretnúť autora, jeho matku, jeho detstvo a rôzne prejavenia sa a zjavenia seba samého.
Mne to teda sadlo.
©Ľudmila Balážová-Marešová

©prezentačné foto: wikipédia.sk/Xmetov

Ivan Štrpka: básne I., vydavateľstvá Modrý Peter, K&K Bagala,rok 2008,

Dobrý nápad čo čítať: poéziu Ivana Štrpku za dažďa a vetra v jesenný podvečerhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/Ivan_Strpka.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/Ivan_Strpka.jpgadminKultúraRecenzieSlovenskoLiteratúraNa slovenskom knižnom trhu sa objavili tri knihy – antológie poézie básne I., básne II. a básne III., ktorých obsah sa zrodil vo fantáziou bohato obdarenej mysli slovenského poeta Ivana Štrpku. Vydávané boli medzi rokmi 2008 až 2014, mne sa dostali pred oči až teraz prvé dva zväzky tohto súborného...