Objem medzinárodných rezerv RF sa zmenšil od 6. do 13. marca 2015 z 356,7 USD na 351,7 mld.USD podľa stránky Banka Rossiji.
Za minulý rok sa devízové rezervy RF zmenšili o 24,4% a to z 509,595 mld. USD ku 1. januáru 2014 na 385,460 mld. ku 1.jJanuáru 2015.
Historické minimum rezerv bolo fixované k 2. aprílu 1999 – 10,7mld. USD, pričom absolútne maximum rezerv bolo 8. augusta 2008 na úrovni 598,1 mld.
Medzinrodné rezervy RF pozostávajú z prostriedkov v zahraničnej valute, pôžičiek, rezervy v MMF a monetárneho zlata.
V súčasnosti je najväčším držiteľom medzinárodných rezerv Čína, na druhom mieste Japonsko, nasleduje Saudská Arábia a USA.
Zdroj: Rosbalt
Preklad: redakcia SvP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/12/PutinVodka-e1423478290281.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/12/PutinVodka-300x300.jpgadminEkonomikaRuskoObjem medzinárodných rezerv RF sa zmenšil od 6. do 13. marca 2015 z 356,7 USD na 351,7 mld.USD podľa stránky Banka Rossiji. Za minulý rok sa devízové rezervy RF zmenšili o 24,4% a to z 509,595 mld. USD ku 1. januáru 2014 na 385,460 mld. ku 1.jJanuáru 2015. Historické minimum rezerv...