Účastníci vyjednávania zo 195 krajín na COP21 odsúhlasili text, ktorý bude slúžiť ako základ pre diskusie ministrov počnúc pondelkom. O návrhu sa jednalo počas posledného týždňa v Paríži.

Načrtnutie zmluvy o riešení klimatických zmien má 48 strán a je výsledkom štyroch rokov jednaní pracovnej skupiny s názvom ADP, čo sa považuje za obskúrny technický termín v OSN. Bude slúžiť ako základ pre upresňujúce vyjednávania od pondelka 7. 12. s cieľom prijatia univerzálnej historickej zmluvy na konci druhého týždňa.
Tento odvar obsahuje súhlas s návrhom zmluvy. Počas poslednej noci rozhovorov sa zjednodušilo maximum kompromisov, množstvo rôznych podmienok však zostalo zoskupených v 950 bodoch textu. K horúcim otázkam patria problémy s financovaním v 18 bodoch návrhu podľa odhadu Nadácie Nicolasa Hulota.

V Kodani v roku 2009 sa severské krajiny zapojili do pomoci rozvoja vo výške 100 miliárd USD s časovým limitom do roku 2020 pre boj proti otepľovaniu klímy. Očakáva sa, že upísaná zmluvná suma COP21 bude určite vyššia.

Iným bodom veľkých rozdielností medzi signatármi je princíp „diferenciácie“. Princíp navrhuje, aby krajiny s najvyššou zodpovednosťou za otepľovanie museli vyvíjať zvýšené úsilie a tiež súkromní finančníci. Krajiny ako USA odmietajú napríklad uznať svoju historickú zodpovednosť. Táto zodpovednosť zahŕňa aj následky otepľovania ako sú prírodné katastrofy rôzneho druhu prepojené so zmenami klímy. Tieto škody sú vyčísľované v stovkách miliárd USD. Ohrozené krajiny ako sú Čína alebo Brazília, ktoré zároveň toto ohrozenie aj spôsobujú, majú pomáhať aj najchudobnejším krajinám v boji proti otepľovaniu.

Viac ako 110 krajín vrátane Austrálie vyjadrilo svoj zámer znížiť otepľovanie z 2% na 1,5%. Táto formulácia je už zaradená do návrhu.

Rôzne perličky z konferencie
Čo sa týka výfukových plynov, ktoré sa podieľajú na otepľovaní, prišli do Paríža na konferenciu aj desiatky veľkých a ťažko obrnených vozidiel sprievodu Baracka Obamu. Tieto impozantné automobily sú schopné odolávať guľkám, bombám a chemickým a bakteriologickým útokom. Cadillacy v sprievode Obamu spotrebúvajú 30 litrov pohonných hmôt na 100 km.

Naproti tomu, sú delegácie, ktoré musia používať mestskú dopravu, čo je na náklady FR. Dobrovoľnícka mládež zo Seine-Saint-Denis pomáha v organizácii prepravy týchto účastníkov COP21.
Sú tu aj iné zaujímavé paradoxy: krajiny Zálivu (SA, Katar a SAE), sa síce tejto konferencie zúčastňujú, no nerobia vôbec nič v zmysle znižovania emisií plynov, len rôznymi procedurálnymi postupmi sťažujú vyjednávania na konferencii.        Súvisiaci šlánok: http://svetvpreklade.sk/bill-gates-zaklada-fond-na-vyskum-cistych-energii/
zdroj: Le Figaro
text: redakcia SvP

COP21:Návrh zmluvy o klíme bol prijatý https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/12/COP21-e1449536815207.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/12/COP21-e1449536815207.jpgadminEkonomikaCOP21,Francúzsko,klimatické zmeny a ekonomikaÚčastníci vyjednávania zo 195 krajín na COP21 odsúhlasili text, ktorý bude slúžiť ako základ pre diskusie ministrov počnúc pondelkom. O návrhu sa jednalo počas posledného týždňa v Paríži. Načrtnutie zmluvy o riešení klimatických zmien má 48 strán a je výsledkom štyroch rokov jednaní pracovnej skupiny s názvom ADP, čo sa...