Viacerí ekonómovia možno podcenili úlohu opatrení na zlepšenie ekonomiky eurozóny.

Sú už štyri roky od štartu významnej španielskej obnovy. Dnes viacerí vidia, že prichádza rast. MMF urobil v roku 2013 predpoveď, že by mohol byť do roku 2018 naštartovaný rast nad 1% a nezamestnanosť by mala zotrvať nad 25% nasledujúcich 5 rokov.

V skutočnosti španielsky obrat k lepšiemu už začal: rast prekročil 1% v roku 2014 a dostal sa nad 3%. Aktuálne Španielsko vytvorilo viac ako dva milióny pracovných miest, čo znížilo hodnotu nezamestnanosti z vrcholku 26,2% na najnižšiu hodnotu za posledných 18 rokov 17,2%.

Viacerí mienia, že tohoročný vzrast príjmov ekonomiky eurozóny prichádza. V decembri predpovedali MMF a EK, že produkcia eurozóny by mohla narásť o 1,5% tento rok, zatiaľčo odhadovaná hodnota nezávislými ekonómami je 1,3% v súlade s Consensus Economics Forecast.

Je zhoda, že rast tento rok bude 1,9%, hoci Citigroup Inc. navýšila svoju predpoveď na 2,2%.

Toto ukazuje na tržby od konzumentov, ktoré sú na najvyššej úrovni od roku 2001 a na dôveru investorov na najvyššom stupni od roku 2007.

Obnova rastu ekonomík sa deje vo všetkých sektoroch a krajinách: Dôvera vo francúzsky biznis je na 6-ročnom maxime, talianska priemyselná výroba rastie o 1,1% v júni rozbijúc očakávané číslo 0,2%.

Grécka ekonomika tento rok je v raste 0,7%.

Je tu viacero dôvodov pre zmeny v príjmoch eurozóny. Čiastočne to reflektuje zlepšujúci sa globálny prehľad vrátane zlepšenia vo svetovom obchode, ktorého rast o 4% v poslednom roku prekonal svetové HDP po prvýkrát za posledných 5 rokov.

Eurozóna tiež profituje z lacnej energie a zároveň veľmi nízkych bankových úrokov. Dôvera sa posilnila znížením politických rizík po tohoročných voľbách v Holandsku a Francúzsku, kde prišli do vlády proeurópske väčšinové strany. Podpora obyvateľstva pre členstvo v eurozóne stúpla podľa Eurobarometra na 13-ročný rekord 73%.

Ale zatiaľčo sa objavujú tieto žeľateľné faktory, mnohí ekonomóvia možno podcenili úlohu štrukturálnych zmien vrátane zmeneného trhu práce vo Francúzsku a Taliansku, oslabené bankové systémy Portugalska a Talianska. Obidva systémy sú lepšie kapitalizované ale majú zlé úrokové sadzby na svoje dlhy, pretože boli reštrukturalizované, predané alebo prepísané.  Ako výsledok banky eurozóny raz opäť naštartovali zdravý rast.

Iné štrukturálne zmeny vrátane zrevidovaných trhov práce v Taliansku a Francúzsku by mohli tiež vysvetliť neočakávaný silný rast pracovných príležitostí. Tiež veľa zo súčasnej dôvery vo francúzsky obchod reflektuje očakávania, že prezident Emmanuel Macron dokáže tento rok udržať nový pracovný trh.

Dobrá správa je, že táto obnova obsahuje aj silné investície a výdavky domácností, ktoré sú vyššie ako dovozy.  Je pravda, že silné euro posilnené príjmami vnútri eurozóny by mohlo znížiť rast v druhej polovici roka.

Hlavné riziká sú politické: v Taliansku budú v budúcom roku voľby, v Británii brexit a v Katalánsku referendum o nezávislosti v októbri tohto roku. Tiež sú tlaky na návrat k obchodovaniu s bondami, čo by viedlo k sprísneniu finančných podmienok.

Najväčšia výzva v EÚ je odstránenie dopadov na udržateľnosť dlhov niektorých krajín, ktoré už ECB nebude podporovať.  Súčasná obnova dôvery v eurozóne by mohla spôsobiť prílišný optimizmus , ktorý by zatlačil na lepšiu európsku integráciu, čo by zas viedlo k zvyšujúcim sa dlhom. To by mohlo vyzerať , že vládne záväzky spôsobujú zadlžovanie a zahraničný obchod riskuje infláciu.

Ale španielska lekcia a obnova eurozóny ukazujú, že zadlžovanie nie je jediná cesta k vyjadreniu obáv o ich udržateľnosti.

Je ich tu stále veľa, čo by mohlo zlepšiť ponuku v eurozóne vrátane pravidiel na podporu investovania a cezhraničných kapitálových tokov.  Nielen chcieť rýchly rast na krátke termíny ale chcieť aj rast cien, pri ktorom by eurozóna mohla rásť bez generovania inflácie umožniac ECB prestať udržiavať rast cien. No hlavne by to mohol byť kľúč k dlhotrvajúcej odolnosti eurozóny.

zdroj: Wall Street Journal

preklad: redakcia SvP

 

 

https://svetvpreklade.sk/co-je-v-skutocno…onomiky-eurozony/https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/08/EurozonaWSJ-e1502663375687.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2017/08/EurozonaWSJ-e1502663375687.jpgadminEkonomikaEÚ,USAViacerí ekonómovia možno podcenili úlohu opatrení na zlepšenie ekonomiky eurozóny. Sú už štyri roky od štartu významnej španielskej obnovy. Dnes viacerí vidia, že prichádza rast. MMF urobil v roku 2013 predpoveď, že by mohol byť do roku 2018 naštartovaný rast nad 1% a nezamestnanosť by mala zotrvať nad 25% nasledujúcich 5 rokov. V skutočnosti...