Cestovná mapa pre vyjednávanie odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ

Brexit znamená úpadok, zotrvanie v EÚ prosperitu

Európania vstupujú do skutočného Brexitu, je 31. marca 2017 a ráno začal Donald Tusk, predseda Európskej rady, prechádzať spolu s 27 hlavami štátov a vlád EÚ, ale už bez Británie, dokument vyčíslujúci hlavné princípy pre vyjednávania o rozvode s Londýnom.

Tento dokument je ústredný. Bude slúžiť ako vademecum pre vyjednávania tímu Michela Barniera (funkcionári Európskej Komisie) počas rozhovoru s vládou Theresy May. Muselo sa skompletovať asi šesť strán, kým bol dokument formálne potvrdený 29. apríla 2017 na summite v Bruseli.

Konečné vademecum sa nemusí významne líšiť od originálu: bude to výsledok intenzívnych vyjednávaní medzi Bruselom, Berlínom a Parížom. „Budú diskusie o detailoch, dokument bude pravdepodobne skompletovaný, ale v hlavných bodoch neexistuje neporozumenie“, upresnil európsky úradník.

Dohodnúť sa o rozchode pred rozhovormi o budúcich vzťahoch

Dokument, ktorý Le Monde konzultoval, pozostáva na fakte, že 27-mička chce uskutočniť vyjednávania  „po fázach“. Otázkou nie je začať hovoriť o zmluve o voľnom obchode s Veľkou Britániou pred dosiahnutím dohody o podmienkach rozchodu, čo je opak toho,  čo si želá vláda Theresy May. Táto žiada povolenie na diskusiu o “budúcom vzťahu“ medzi Londýnom a kontinentálnou Európou čo najrýchlejšie.

Kancelárka Merkelová a prezident Hollande už oficiálne potvrdili v posledných dňoch formu postupu “po fázach“. Je určená na dosiahnutie čo najrýchlejšieho možného garantovania trvalého pobytu  3 miliónov rezidentov z Európy v Británii a garantovania cenných papierov,  ktoré Londýn bude musieť  splatiť v rámci rozpočtu Európskej únie. Brusel žiada až 60 miliárd €.

Ideálny scenár Bruselu je dohoda o rozchode, prinajmenšom v hlavných líniách, ktorá má byť schválená v EK najneskôr v decembri, kedy by mohli začať všetci hovoriť o „budúcom vzťahu“.

Po tejto derniére, ktorá sa už viackrát nebude podpisovať, sa stane Veľká Británia „treťou krajinou“ , čo značí, že viackrát sa už nebude rozchod vyhlasovať.

Dokument upresňuje, že 27-mička je pripravená potvrdiť „spôsob prechodu v záujme Únie“, aby sprevádzala prechod rozdelenia a „budúceho vzťahu“.

Zároveň, dohoda o prechode „musí byť  jasne definovaná“ a „časovo vymedzená“. Ak  „obmedzený prístup k vyrovnaniu záväzkov v rozpočte EÚ na jednotnom trhu by musel byť uplatnený, to by vyžadovalo  rešpektovanie pravidiel platných v únii, inak povedané, rešpektovanie Londýnom rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Veľmi  citlivý je bod, že strana Brexitu požaduje právomoc odísť  čo najrýchlejšie na základe uznesenia Súdneho dvora v Luxemburgu.

Záruky proti dumpingu

Preto, čo je „budúci vzťah“, 27-mička upresňuje pravidlá, ktoré majú byť “nezaujaté“ medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ a ktoré majú zahŕňať  záruky proti dumpingu „daňovému, sociálnemu a environmentálnemu“. Európania sa boja, aby Briti kvôli kompenzácii za straty z ukončenia prístupu na jednotný trh nevytvorili široký daňový raj.

27-mička „pracuje tvrdo, aby dospela k dohode, ale pripravuje sa tiež na možnosť “ neúspechu vyjednávaní“, upresňuje dokument. Nakoniec, EK  zotrváva na fakte, že by nemali  byť dvojstranné rokovania „medzi krajinami EÚ a Spojeným kráľovstvom o blízkych sektoroch “ Brexitu. A že rešpekt voči integrite vnútorného európskeho trhu (čo je absolútna priorita EÚ) musí “vylúčiť vyjednávania o jednotlivých sektoroch”, čo je žiadosť Theresy May v jej liste o článku 50 z 29.marca.

Pre to, čo sú prioritné záujmy Európanov, dokument  zotrváva na istom druhu občianskych práv. Dúfa, v „recipročné garancie“ a „nediskrimináciu“. Zahrňujúc Írsko, krajinu najviac dotknutú budúcim Brexitom, dokument žiada nájsť „citlivé a nápadité riešenie“, aby sa vyhlo návratu ku „tvrdej hranici“ so Severným Írskom, ktoré by uviedlo do stavu ohrozenia mierové dohody z Belfastu.

preklad: redakcia SvP

zdroj: Le Monde, Brexit : les Européens sur une ligne très ferme

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Brexit kontra Európahttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/07/brexit-1478118_960_720-e1467407586787.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/07/brexit-1478118_960_720-e1467407586787.jpgadminPolitikaBrexit,EÚ,Preklad z francúzštiny,UKCestovná mapa pre vyjednávanie odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ Európania vstupujú do skutočného Brexitu, je 31. marca 2017 a ráno začal Donald Tusk, predseda Európskej rady, prechádzať spolu s 27 hlavami štátov a vlád EÚ, ale už bez Británie, dokument vyčíslujúci hlavné princípy pre vyjednávania o rozvode s Londýnom. Tento dokument je ústredný. Bude slúžiť ako...